BOSARPASJÖN

2018-02-24
Så här tolkar du informationen:
Abborrens storlek mäts i gram från 0 - 1000 gram och större än detta,-fördelad på förekomsten.
Det "blå" området visar ungefär fördelningen av fisken som brukar fångas där de "vanligaste",
( = flest fångade av alla abborrar i en viss storlek av pimpelfiskarna) har mest blå markering.
Den blå markeringen från max. till min. innebär skalan: "Mycket allmän" - "Allmän" - "Mindre allmän" - "Sällsynt".

Svårfiskningsgraden innebär ett genomsnitt hur svårt det är att fiska av en sjö.
T.ex. så ger en fiskrik sjö som typ Vombsjön långt högre fångstvikter än en sjö som Tjörnarpssjön.
"Abborren" markerar ett genomsnittligt värde på skalan från extremt lätt - färgen indigo till extremt svårt - färgen rött.

Klicka på någon av kamera-symbolerna (1 - 5) så visas bilder från olika platser på den aktuella sjön.
En överkryssad kamerasymbol innebär att detta fält ej länkar till någon bild.Bosarpssjön hade ett unikt bestånd med grov abborre som fiskades hårt under 80-talet.
Men mot slutet av 90-talet och in på 2000-talet så sjönk beståndet drastiskt.
Sjön har sedan år 2011 belagts med ett totalt fiskeförbud och möjligheten att köpa fiskekort har därmed stängts.

Fångstdata ovan är gammal och uppdaterades senast år 2005 och gäller ej längre.


Fiskekort finns att köpa på:

Fiskeförbud! - Ingen kortförsäljning!


Använd "Back-knappen" för att återvända till startsidan för sjöinformation!