FINJASJÖN

2021-02-18 Klockan 20:30
Så här tolkar du informationen:
Abborrens storlek mäts i gram från 0 - 1000 gram och större än detta,-fördelad på förekomsten.
Det "blå" området visar ungefär fördelningen av fisken som brukar fångas där de "vanligaste",
( = flest fångade av alla abborrar i en viss storlek av pimpelfiskarna) har mest blå markering.
Den blå markeringen från max. till min. innebär skalan: "Mycket allmän" - "Allmän" - "Mindre allmän" - "Sällsynt".

Svårfiskningsgraden innebär ett genomsnitt hur svårt det är att fiska av en sjö.
T.ex. så ger en fiskrik sjö som typ Vombsjön långt högre fångstvikter än en sjö som Tjörnarpssjön.
"Abborren" markerar ett genomsnittligt värde på skalan från extremt lätt - färgen indigo till extremt svårt - färgen rött.

Klicka på någon av kamera-symbolerna (1 - 5) så visas bilder från olika platser på den aktuella sjön.
En överkryssad kamerasymbol innebär att detta fält ej länkar till någon bild.Tillsammans med Ringsjön och Vombsjön så har "Finja" varit en av de tre bästa sjöarna i Skåne där även nybörjaren haft lätt att lyckas.
Men under de senaste 20 åren så har en negativ trend påverkat fisket betydande i sjön.
Beståndet av abborre har minskat vid pimpelfiske medan beståndet av gös har ökat vid fångst, främst sommartid från båt.

Bästa abborrfisket anses av många vara runt Måsudden och längs med råken bort mot "Lillön" in i Björkviken.
Men även vid Finja Håla, utgång vid fågeltornet samt vid Skyrup kan periodvis erbjuda ett hyfsat abborrfiske.

Under 90 talen och 00-talen så har omfattande trålningar i sjön skett för att ta bort vitfisken som göder sjön.
Det återstår på sikt att se huruvida dessa experiment lyckats och förbättrat allmäntillståndet i sjön.
Liknande har skett i Ringsjön som drabbats av algblomningar liknande Finjasjön.

Vid åarnas in och utlopp så ska man passa sig då det är en hel del strömdrag.
På samma ställe tvärs över sjön så uppstår gärna en råk (t.ex. från Måsudden och bort mot gamla P2-området.)

På senare år har fler råkar uppstått även på andra håll.
Detta innebär också faror och flera olyckor och tillbud sker vart år när försvagad is brister.
Var därför försiktig när du beger dig ut.3D-djupkarta!
Klicka på loggan!


Fiskekort finns att köpa på:

iFiske via nätet eller din mobil. Klicka på symbolen ovan!
Ivars Kiosk Tyringe 0451-50340
Torgkiosken Tyringe 0451-56700
Sportfiske & Vvs Bolaget i Hässleholm AB 0451-82600