HJÄLMSJÖN

2013-02-06       Klockan 20:50Så här tolkar du informationen:
Abborrens storlek mäts i gram från 0 - 1000 gram och större än detta,-fördelad på förekomsten.
Det "blå" området visar ungefär fördelningen av fisken som brukar fångas där de "vanligaste",
( = flest fångade av alla abborrar i en viss storlek av pimpelfiskarna) har mest blå markering.
Den blå markeringen från max. till min. innebär skalan: "Mycket allmän" - "Allmän" - "Mindre allmän" - "Sällsynt".

Svårfiskningsgraden innebär ett genomsnitt hur svårt det är att fiska av en sjö.
T.ex. så ger en fiskrik sjö som typ Vombsjön långt högre fångstvikter än en sjö som Tjörnarpssjön.
"Abborren" markerar ett genomsnittligt värde på skalan från extremt lätt - färgen indigo till extremt svårt - färgen rött.

Klicka på någon av kamera-symbolerna (1 - 5) så visas bilder från olika platser på den aktuella sjön.
En överkryssad kamerasymbol innebär att detta fält ej länkar till någon bild.Hjälmsjön har länge ansetts som en ganska svårfiskad sjö där man förr om åren sällan hade ett verkligt bra fiske.
Abborren har varit ganska småvuxen och svårflirtad och detta satte stora krav på tävlingsfiskaren.
Men insättningar av gös i Åsljungasjön i slutet av 70-talet innebar förändringar då gös "invandrat" via Pinneån och in i Hjälmsjön.
Detta har till skillnad från Västersjön gynnat abborrbeståndet då de små abborrarna ätits upp av gösen och större individ har därför kunnat växa upp.
Detta har i sin tur inneburit ett lyft för fisket på senare år för sjön som tidigare ansetts som "tråkig" av många pimpelfiskare.
Det "bästa" fisket brukar man ha runt vassön i mitten av sjön och i vassarna i nordöstra änden av sjön.
Sjön är bitvis grund med stora stenar som förstört många isborrar. Dessutom så är sjön populär som "rallybana" för bilar när isen är tjock nog.
Vi vill varna för detta!
- Länk till Allt Fiske: LÄNK
Fiskekort finns att köpa på:

ICA Kronan, 0435-510 77 , Örkelljunga Turistbyrå 0435-551 58 Lindgrens Vapenaffär 0435-525 35

3D Hjälmsjön - Klicka på bilden ovan för att se bilden i rätt storlek.


Tillbaka till huvudmeny.