ÖSTRA RINGSJÖN

2018-02-24
Så här tolkar du informationen:
Abborrens storlek mäts i gram från 0 - 1000 gram och större än detta,-fördelad på förekomsten.
Det "blå" området visar ungefär fördelningen av fisken som brukar fångas där de "vanligaste",
( = flest fångade av alla abborrar i en viss storlek av pimpelfiskarna) har mest blå markering.
Den blå markeringen från max. till min. innebär skalan: "Mycket allmän" - "Allmän" - "Mindre allmän" - "Sällsynt".

Svårfiskningsgraden innebär ett genomsnitt hur svårt det är att fiska av en sjö.
T.ex. så ger en fiskrik sjö som typ Vombsjön långt högre fångstvikter än en sjö som Tjörnarpssjön.
"Abborren" markerar ett genomsnittligt värde på skalan från extremt lätt - färgen indigo till extremt svårt - färgen rött.

Klicka på någon av kamera-symbolerna (1 - 5) så visas bilder från olika platser på den aktuella sjön.
En överkryssad kamerasymbol innebär att detta fält ej länkar till någon bild.Ringsjön är snarlik Finjasjön och Vombsjön och andra näringsrika sjöar med sin rika fiskfauna.
Denna består egentligen av 3 olika sjöar i fallande storlek: Östra Ringsjön, Västra Ringsjön samt Sätoftasjön.
Fisket är mest koncentrerat i Östra Ringsjön samt i Sätoftasjön medan fiske mer sällan sker i den grundare Västra Ringsjön.
Ringsjön utgör även upprinningsområdet för Rönneå som sedan rinner mot nordväst och passerar genom staden Ängelholm för att sedan rinna ut i Skälderviken.

Men Ringsjön är klart överlägsen såväl i antalet värdefulla fiskarter som rent fångstmässigt.
Detta ser du bara genom att "ta en titt" på våra datafält ovan. - Dock ska nämnas att data ovan blivit delvis inaktuella beroende på förändringarna i sjön.
Som andra näringsrika sjöar har algblomningarna stört näringstillgången i sjön men trålningar under 90-talet har till viss del återgett sjön den rätta biologin.
Tyvärr så ligger isen allt mer sällan på denna sjön beroende på de milda vintrarna.
Men när man väl kommer ut på isfiske så kan man vid enstaka tillfällen bjudas på hyggligt fiske med några grova abborrar.
Vid en tävling här 1996 så hade de 10 första placeringarna fångstvikter på över 20 kg med en toppnotering på knappa 28 kg...-Otroligt!

Dock så har miljöpåverkan under de senaste 20 åren tyvärr påverkat sjöns fiskbestånd där massor av vitfisk alltså har fått trålas bort i omgångar.
Idag kan man säkert uppleva ett och annat bra fiskafänge men ej riktigt som i svunna tider på 60-70-80-90 och 00-talen.
En fångstrekommendation på maximalt 10 abborrar per fiskare och dag finns sedan en tid tillbaka i fiskekortsreglerna.
Ett icke föraktfullt fiske efter gös och gädda sker i sjön varje år genom trolling, jigg och dropshot eller spinn och mete, från båt.
Samt även pimpel från isen när detta kan ske.
Avslutningsvis så kommer du till iFiske.se genom att klicka på symbolen längst till höger ovan för mer aktuell information om Ringsjön.


Fiskekort finns att köpa på:


Fiskekort köper du numera lättast genom appen och webbtjänsten iFiske


Använd "Back-knappen" för att återvända till startsidan för sjöinformation!