RÖSSJÖN

2013-02-06       Klockan 20:30
Så här tolkar du informationen:
Abborrens storlek mäts i gram från 0 - 1000 gram och större än detta,-fördelad på förekomsten.
Det "blå" området visar ungefär fördelningen av fisken som brukar fångas där de "vanligaste",
( = flest fångade av alla abborrar i en viss storlek av pimpelfiskarna) har mest blå markering.
Den blå markeringen från max. till min. innebär skalan: "Mycket allmän" - "Allmän" - "Mindre allmän" - "Sällsynt".

Svårfiskningsgraden innebär ett genomsnitt hur svårt det är att fiska av en sjö.
T.ex. så ger en fiskrik sjö som typ Vombsjön långt högre fångstvikter än en sjö som Tjörnarpssjön.
"Abborren" markerar ett genomsnittligt värde på skalan från extremt lätt - färgen indigo till extremt svårt - färgen rött.

Klicka på någon av kamera-symbolerna (1 - 5) så visas bilder från olika platser på den aktuella sjön.
En överkryssad kamerasymbol innebär att detta fält ej länkar till någon bild.Rössjön var när arrende-fisket inleddes en närmast "magisk sjö" där mycket grov abborre fångades på pimpel.
Även gädda fångades, då främst på angeldon eller genom riktat ismete med levande fisk.
Fisket varierade men under de "goda åren" så var fångsterna rikliga på mindre och mellanstor abborre. Påfallande många fisken slutade med riktigt fina fångster.
20 januari 1996 fångades en abborre på 1600 gram under pimpelfiske av Pimpelforums grundare Swen Johansson.
Denna fisk står ännu som rekord för spöfångad abborre (pimpel), i Rössjön och den var 20 gram tyngre än framlidne fiske-legenden Arne Bromans största abborre!

Men under 80-talet så påbörjades massiva utsättningar av gös i den närbelägna Västersjön som ett led i att omvandla "värdelös ogräsfisk" till välsmakande fiskkött
Samtidigt så stoppades utsättningarna av regnbågsöring i Västersjön, då denna genom sin lek tränger ut fiskrom från lax och öring som regnbågen gärna äter upp.
Inledningvis så innebar gösutsättningarna ett lyckokast, men i slutet av 80-talet började abborrfångsterna minska markant i Västersjön.

I slutet av 90-talet, cirka 10 år senare, så började abborrfångsterna att minska drastiskt även i Rössjön som aldrig haft ett naturligt gösbestånd, precis som Västersjön.
I början av 2000-talet så fångades de första gösarna på såväl pimpel som ismete i Rössjön och gösen hade därmed vandrat in via ån som sammanbinder de båda sjöarna.
Därefter så har abborrfångsterna fortsatt pekat på en vikande tendens med allt färre och allt mindre fiskar.
Vid ett provfiske under uppdrag, helt nyligen så gjordes en chockartad fångst under några timmar på över 40 mindre gösar! Provfisket skulle ha skett sommartid från båt!
Dock så är dessa uppgifterna ej styrkta men tillsammans med miljöfaktorer så är för tillfället Rössjön blott en skugga av sitt forna jag, beträffande abborrbeståndet.

Men ännu så kan fiske-lyckan ibland slå till och tillsammans med den natursköna omgivningen som är så värdefull för rekreationen,
så torde Rössjön behålla sin ställning bland de attraktiva sjöarna...
Sjön är helt privatägd och fiske tillåts endast under en begränsad tid, (december t.o.m. mars) då gångbar is täcker vattnet.
Fiskekort kan ej köpas utan sjön arrenderas av sällskapet "Rössjö-fiskarna" och av några bofasta runt sjön vilka äger fiskerätt.
Då sjön vid flertalet tillfällen drabbats av tjuvfiske av obehöriga är bevakningen extra hård här och påkommet tjuvfiske beivras därför med laga påföljd utan omsvep!


Arrende - Fiskekort kan ej köpas!

För att se denna 3D bild korrekt så måste du logga in.
Kod för att komma åt bilden kan du få genom att kontakta oss.
Gäller endast för medlemmar anslutna till fisket på Rössjön.
Du som erhållit en pin-kod kan logga in dig nedan.

* Disclaimer:
Koden är personlig och får ej spridas till utomstående - inte ens mellan medlemmar anslutna till fisket på Rössjön !
Överträdelse mot detta kommer att beivras !

Välkommen !Tillbaka till huvudmeny.