TJÖRNARPSSJÖN

2016-01-18     Klockan 19:30

Isfiskeförbud vintern 2015 - 2016
Så här tolkar du informationen:
Abborrens storlek mäts i gram från 0 - 1000 gram och större än detta,-fördelad på förekomsten.
Det "blå" området visar ungefär fördelningen av fisken som brukar fångas där de "vanligaste",
( = flest fångade av alla abborrar i en viss storlek av pimpelfiskarna) har mest blå markering.
Den blå markeringen från max. till min. innebär skalan: "Mycket allmän" - "Allmän" - "Mindre allmän" - "Sällsynt".

Svårfiskningsgraden innebär ett genomsnitt hur svårt det är att fiska av en sjö.
T.ex. så ger en fiskrik sjö som typ Vombsjön långt högre fångstvikter än en sjö som Tjörnarpssjön.
"Abborren" markerar ett genomsnittligt värde på skalan från extremt lätt - färgen indigo till extremt svårt - färgen rött.

Klicka på någon av kamera-symbolerna (1 - 5) så visas bilder från olika platser på den aktuella sjön.
En överkryssad kamerasymbol innebär att detta fält ej länkar till någon bild.OBS! FISKE FRÅN ISEN ÄR FÖRBJUDET VINTERN 2016!
Tjörnarpssjön är en vacker sjö uppe på Linderödssåsen nedanför Tjörnarps samhälle.
Men fisken är småvuxen och sällan riktigt intressant för nöjesfiskaren och ansedd som en aning "tråkig" av många sportfiskare som pimpelfiskar.
Annars så har sjön ett fint bestånd av gös och gädda!

Klokare är valet vid pimpelfiske att åka ett par mil längre bort till den betydligt bättre Bosarpa-sjön eller till Kvesarumssjön.
Dessutom så passerar både södra stambanan med livlig tågtrafik mot Stockholm och Malmö mfl. orter samt hårt trafikerade väg 23 sjön.
Detta innebär ett osedvanligt högt trafikbuller från såväl tåg som biltrafiken vilket knappast höjer rekreationsvärdet.

Däremot är just Tjörnarpasjön en "älsklingssjö" av tävlingsfiskarna med en hel del småabborre som plockas inne vid vassarna.
Detta då sjön är väldigt "rättvis" med få stora bonusfiskar som annars ger oönskade fördelar för konkurrenten.
Det enda som annars kan motivera ett besök här; -är för den "otålige" pimpelfiskaren,
då sjön ligger i ett "köldhål" och därmed lägger sig väldigt tidigt.
Men det ska upprepas att allt isfiske är förbjudet vintern 2016!


Fiskekort finns att köpa på:


Custon vägkrog - www.custon.se
Väg 23 norr om Tjörnarp, Tlf: 0451-690 90


Använd "Back-knappen" för att återvända till startsidan för sjöinformation!