VITTSJÖNS FVO

2013-02-06       Klockan 21:10Så här tolkar du informationen:
Abborrens storlek mäts i gram från 0 - 1000 gram och större än detta,-fördelad på förekomsten.
Det "blå" området visar ungefär fördelningen av fisken som brukar fångas där de "vanligaste",
( = flest fångade av alla abborrar i en viss storlek av pimpelfiskarna) har mest blå markering.
Den blå markeringen från max. till min. innebär skalan: "Mycket allmän" - "Allmän" - "Mindre allmän" - "Sällsynt".

Svårfiskningsgraden innebär ett genomsnitt hur svårt det är att fiska av en sjö.
T.ex. så ger en fiskrik sjö som typ Vombsjön långt högre fångstvikter än en sjö som Tjörnarpssjön.
"Abborren" markerar ett genomsnittligt värde på skalan från extremt lätt - färgen indigo till extremt svårt - färgen rött.

Klicka på någon av kamera-symbolerna (1 - 5) så visas bilder från olika platser på den aktuella sjön.
En överkryssad kamerasymbol innebär att detta fält ej länkar till någon bild.Vittsjön ingår i ett omfattande sjösystem med bl.a. Oresjön,Pickelsjön och Mellomsjön m.fl.
Nyligen så omarbetades hela fiskevårdsområdet och omfattar idag ännu fler sjöar på samma fiskekort.
Här avses dock själva Vittsjön:

Likt många andra sjöar i "skogsbältet" mot Smålandsgränsen så är vattnet starkt humusfärgat.
Sjön innehåller många småabborrar i tusenbrödra-format men även förvånansvärt många fiskar av större kaliber.
Flertalet "klunsar" har fått lämna det våta i samband med tävlingar och detta gör sjön synnerligen intressant.
Många vikar och öar ger också en "spännande" sjö vilket ökar chansen till att "gömma sig" om man får bra fiske!
Sommartid så är sjön känd för sin lättfångade karp och sitt fina kräftfiske. Obs! Karp och öring ska återutsättas!

Bitvis är sjön grund och många har fått sina isborrar förstörda vintertid, då de borrat i stenar.
Vi vill därför passa på att varna för detta.Fiskekortet gäller följande sjöar i vattensystemet:
Vittsjön, Lillasjön, Högholmasjön, Mellomsjön, Oresjön, Pickelsjön, Lehultasjön samt Hårsjön.


Fiskekort finns att köpa på:

Vittsjöhallen 0451-231 37, Vittsjö Camping och turistbyrå 0451-224 899

Länk till Vittsjön nya FVO: LÄNK Länk till Turism Skåne Nordost: LÄNK


Använd "Back-knappen" för att återvända till startsidan för sjöinformation!