VÄRSJÖN

2005-11-23Så här tolkar du informationen:
Abborrens storlek mäts i gram från 0 - 1000 gram och större än detta,-fördelad på förekomsten.
Det "blå" området visar ungefär fördelningen av fisken som brukar fångas där de "vanligaste",
( = flest fångade av alla abborrar i en viss storlek av pimpelfiskarna) har mest blå markering.
Den blå markeringen från max. till min. innebär skalan: "Mycket allmän" - "Allmän" - "Mindre allmän" - "Sällsynt".

Svårfiskningsgraden innebär ett genomsnitt hur svårt det är att fiska av en sjö.
T.ex. så ger en fiskrik sjö som typ Vombsjön långt högre fångstvikter än en sjö som Tjörnarpssjön.
"Abborren" markerar ett genomsnittligt värde på skalan från extremt lätt - färgen indigo till extremt svårt - färgen rött.

Klicka på någon av kamera-symbolerna (1 - 5) så visas bilder från olika platser på den aktuella sjön.
En överkryssad kamerasymbol innebär att detta fält ej länkar till någon bild.Värsjön var i ett annat sammanhang än isfiske,-en unik sjö tack vare sitt fantastiskt rena vatten.
Detta gav optimala livsbetingelser för den snart utdöda flodkräftan som också var en viktig föda åt abborren.
Dessvärre så nådde även pesten hit i slutet av 90-talet trots omfattande säkerhetsåtgärder.
Ett av sveriges rikaste bestånd av flodkräfta utplånades på några få veckor i augusti 1998.
Orsaken tros som vanligt ha varit genom smittade redskap (mjärdar) som tjuvfiskare(?) lagt i eller från kanoter som fört smittan med sig.

Idag återstår abborrfisket som aldrig varit känt för att vara särskilt bra för nöjespimplaren.
Under 80-talet så var tävlingar vanliga på sjön och ett typiskt och säreget fenomen var att fisket dog ut efter halva tiden.
Den enda förklaringen till detta tros vara att abborrarna "skrämdes" av ljudet från alla isborrarna...Fiskekort finns att köpa hos:

P O Larsson Värsjöby 0433-500 13, Lars-Eric Carlsson, 0433-500 88,
Statoil E 4:an, 0435-514 40, Karin Stråhle, 0433-500 79,
Gotteboet, Värsjö, 0433-501 95,Sigvard Gustafsson, 0433-501 52,
samt Örkelljunga Turistbyrå 0435-504 77, 551 58


Använd "Back-knappen" för att återvända till startsidan för sjöinformation!