VÄSTERSJÖN

SIDA FÖR TEST AV OLIKA FUNKTIONER       2021-02-03       Klockan 20:00

Denna sjösida ligger till grund för en del test av olika grafiska element.
Så här tolkar du informationen:
Abborrens storlek mäts i gram från 0 - 1000 gram och större än detta,-fördelad på förekomsten.
Det "blå" området visar ungefär fördelningen av fisken som brukar fångas där de "vanligaste",
( = flest fångade av alla abborrar i en viss storlek av pimpelfiskarna) har mest blå markering.
Den blå markeringen från max. till min. innebär skalan: "Mycket allmän" - "Allmän" - "Mindre allmän" - "Sällsynt".

Svårfiskningsgraden innebär ett genomsnitt hur svårt det är att fiska av en sjö.
T.ex. så ger en fiskrik sjö som typ Vombsjön långt högre fångstvikter än en sjö som Tjörnarpssjön.
"Abborren" markerar ett genomsnittligt värde på skalan från extremt lätt - färgen indigo till extremt svårt - färgen rött.

Valet av fiskedon är olika för olika sjöar då vissa kräver grövre don än andra.
Pekaren visar på ett ungefär ett rekommenderat val av fiskedon du bör ha med dig till sjön.

Vad som styr valet av fiskesjö är summan av vad fisket ger och vad det kostar att åka till samt lösa fiskekort för sjön.
Här är utgångspunkten alltid från Ängelholm till de olika sjöarna och mätningen sker därefter.
Bor du på annan ort än Ängelholm så måste du kalkylera om det är värt resan eller omvänt beroende på utgångsort.
Ju längre till höger pekaren är dess då "bättre sjö" sedd från vår utgångspunkt.

Klicka på någon av kamera-symbolerna (1 - 5) så visas bilder från olika platser på den aktuella sjön.
En kamerasymbol som innehåller bokstaven "X" innebär att detta fält ej länkar till någon bild.
Obs! F.n. så pågår test och detta är en provsida där inget av fälten länkar till någon bild ännu.Västersjön är en ytterst ojämn sjö där fisket gärna går i cykler.
Emellanåt så kan det vissa år vara ett superbra fiske särskilt på "bananen" som är sjöns mest kända djupbrant.
Fisket skiftar även från dag till dag och ena dagen så kan fisket vara jättebra.
Nästa dag så är det uruselt och vice versa.

Från mitten av 90-talet så hade is-fisket tyvärr visat en allt mer vikande tendens på abborre.
Vad detta berodde på vet man ej riktigt,-men en del påstår att den inplanterade gösen var en bidragande orsak.
Gös har även påträffats i stora mängder, i Rössjön som ligger granne med Västersjön och även här har abborren minskat avsevärt.
Men de senaste åren så har en viss, om än liten, återhämtning av abborrbeståndet börjat ske igen medan gösen minskat en aning.
Utsättningarna av regnbåge som fiskevårdsföreningen i sjön förut utförde vart år är sedan länge stoppad av länsstyrelsen.
Då regnbågen är vårlekare så "tränger" den bort ägg av lax och öring (leker på hösten) därav utsättningsförbudet.
Att regnbågen fortfarande är med i listan ovan beror på att enstaka individ ännu kan finnas i sjön.

Under 2012 så genomfördes en omfattande förändring av fiskereglerna:
S.k. "Fönstermått" med Minimi-mått och Maximi-mått har införts och fiskar enligt följande måste återutsättas:
Abborre - MAX 35 cm (Ska återutsättas om de är över 35 cm eller större)
Gädda - MIN 45 cm - MAX 90 cm (Ska återutsättas om de är under 45 cm eller över 90 cm och större)
Gös - MIN 45 cm - MAX 70 cm (Ska återutsättas om de är under 45 cm eller över 70 cm och större)
Mer information om detta finns via länken till Västersjöns Fvo HÄR

Fiskekort finns att köpa:

Lättast sker detta online via iFiske ovan. - Klicka på symbolen!
Västersjön är ansluten till webbtjänsten iFiske där man kan lösa fiskekort via sin smarta mobiltelefon.
3D Västersjön - Klicka på bilden ovan för att se bilden i rätt storlek.


Använd "Back-knappen" för att återvända till startsidan för sjöinformation!