BÄLINGESJÖN

2012-11-13Så här tolkar du informationen:
Abborrens storlek mäts i gram från 0 - 1000 gram och större än detta,-fördelad på förekomsten.
Det "blå" området visar ungefär fördelningen av fisken som brukar fångas där de "vanligaste",
( = flest fångade av alla abborrar i en viss storlek av pimpelfiskarna) har mest blå markering.
Den blå markeringen från max. till min. innebär skalan: "Mycket allmän" - "Allmän" - "Mindre allmän" - "Sällsynt".

Svårfiskningsgraden innebär ett genomsnitt hur svårt det är att fiska av en sjö.
T.ex. så ger en fiskrik sjö som typ Vombsjön långt högre fångstvikter än en sjö som Tjörnarpssjön.
"Abborren" markerar ett genomsnittligt värde på skalan från extremt lätt - färgen indigo till extremt svårt - färgen rött.

Klicka på någon av kamera-symbolerna (1 - 5) så visas bilder från olika platser på den aktuella sjön.
En överkryssad kamerasymbol innebär att detta fält ej länkar till någon bild.Bälingesjön är en rätt oansenlig liten sjö vid Perstorps kommuns nordvästra gräns mot Örkelljunga.
Pimpelfisket är inte direkt överväldigande men ej heller dåligt då man kan få en och annan litet större abborre.
Fisket påminner i stort om den närbelägna Hjälmsjön och är förhållandevis lättfiskad.
Var inte oförberedd när du sitter inne vid vassarna för en och annan fin gädda kan då hugga eller rent av en regnbåge !
Sjön är särskilt omtyckt av tävlingsfiskarna som gärna håller en del kulor på sjön.
Men dess ringa storlek sätter annars stopp för större tävlingar än detta vilket är synd för denna lilla trivsamma sjö.
I övrigt så låter sjön även tala om sig sommartid, känd för såväl grov ål som ett fint gösfiske !

Fiskekort finns att köpa på:

Bälingebadet 0435-46 10 21, - Mats Persson 0435-46 11 69

Information: 0435-46 11 69 (Mats Persson)3D Bälingesjön - Klicka på bilden ovan för att se bilden i rätt storlek.