FEDINGESJÖN, FAGERHULTSSJÖN

2006-02-14Så här tolkar du informationen:
Abborrens storlek mäts i gram från 0 - 1000 gram och större än detta,-fördelad på förekomsten.
Det "blå" området visar ungefär fördelningen av fisken som brukar fångas där de "vanligaste",
( = flest fångade av alla abborrar i en viss storlek av pimpelfiskarna) har mest blå markering.
Den blå markeringen från max. till min. innebär skalan: "Mycket allmän" - "Allmän" - "Mindre allmän" - "Sällsynt".

Svårfiskningsgraden innebär ett genomsnitt hur svårt det är att fiska av en sjö.
T.ex. så ger en fiskrik sjö som typ Vombsjön långt högre fångstvikter än en sjö som Tjörnarpssjön.
"Abborren" markerar ett genomsnittligt värde på skalan från extremt lätt - färgen indigo till extremt svårt - färgen rött.

Klicka på någon av kamera-symbolerna (1 - 5) så visas bilder från olika platser på den aktuella sjön.
En överkryssad kamerasymbol innebär att detta fält ej länkar till någon bild.Fedingesjön som populärt även benämns "Fedingen" i folkmun är en långsträckt sjö som nästan följer gamla E4:an.
Sjön passerar också Skånes Fagerhult utmed sin sträckning så det är gott om plats att fiska på.
Dock så har sjön inget känt bestånd av riktigt grov abborre men en hel del småabborre kan man fånga här.
Det finns även ett visst gäddbestånd som lockar till en del sportfiske främst under sommarhalvåret.
Pimpelfiskarna brukar avhålla en eller ett par "kulor" varje säsong om isen ligger tillräckligt tjock.
Ska du sikta på större abborre så är nog Vesljungasjön ett par mil nordost ut det mycket bättre valet.Fiskekort finns att köpa på:

Lundahls Eftr, 0433-300 47,
Preem, Skånes Fagerhult, 0433-304 42
Lindgrens Vapenaffär 0435-525 35

Information:
0433-301 42 (Sven-Erik Gustafsson)Tillbaka till huvudmeny.