ISARNAS FAROR...


2014-11-18

PIMPELSJÖNS 16 FARLIGT SVAGA PUNKTER:


Isens svaga områden finns där värmen inte leds bort från isen och där vattnet rör sig, exempelvis:
 • 1 - Solbelysta områden
 • 2 - Inflöden
 • 3 - Vassruggar
 • 4 - Grund/grynnor
 • 5 - Höga höjder/berg (= "vindbrunnar" uppstår)
 • 6 - Bryggor/pirar
 • 7 - Öar/holmar
 • 8 - Råk
 • 9 - Vassar/näckrosbäten/vegetation etc.
 • 10 -Uddar
 • 11 -Sund
 • 12 -Bebyggelse/fabriker etc(=värmeutsläpp)
 • 13 -Utflöden
 • 14 -Broar/viadukter
 • 15 -Snötäckta områden


 • Något som inte visas ovan men är viktigast att tänka på är...

 • 16 -Ditt eget omdöme !

FÖRKLARINGAR:

1 - Solbelysta områden -Områden på "södersluttningar" blir särskilt mot slutet av säsongen kraftigt exponerade av solen.
Värmestrålningen försvagar isen särskilt här och den släpper gärna inne vid land och blir "landlös".


2 - Inflöden -Där åar eller bäckar kommer in brukar fisket vara bra!
Men strömmarna kan föra med uppvärmt vatten och strömmarna i sig försvagar isen kraftigt här.
Det är på plats med en stor varning för dessa platser då de kan vara livsfarliga även efter en lång köldperiod.


3 - Vassruggar-Även här är det bra fiske då bytesfisken lockar till sig rovfisken.
Men vasstrån drar till sig strålningsvärme då de är mörkare än den den omgivande isen.
Dessutom är vassrören som sticker upp ur isen försvagande på den samma .


4 - Grund/grynnor -Höjdskillnader under vattnet skapar turbulens och strömmar vilket försvårar isläggningen.
Detta skapar i sin tur svaga isar här.


5 - Höga höjder/berg -Höjdskillnader i terrängen ger ofta upphov till turbulenta vindar då de tvingas över en ås eller bergskam.
Resultatet ute på sjön kan ge "blåshål" där isen har svårt att lägga sig som i sin tur ger en dålig is.


6 - Bryggor/pirar -Områden med bryggor,pirar etc ger försvagad is då värmestrålningen absorberas kraftigare här.
Dessutom kan dessa ge upphov till strömdrag etc.


7 - Öar/holmar -Öar och holmar med sina sund ger upphov till undervattensströmmar som försvagar isen.

8 - Råk -En bergskam under vattnet kan skapa en "kant" som gör att isen gärna delar sig här och en råk uppstår.
Råken innebär öppet vatten som är livsfarligt om man gått vilse på sjön.
Råken kan vara några cm och knappt märkbar upp till tiotals meter bred med öppet vatten.
Finjasjön utanför Hässleholm har en klassisk råk som återkommer på samma plats år efter år.
Den löper mellan Måsudden och den lilla ön inne i björkviken.


9 - Vassar/näckrosbäten/vegetation etc. -Precis som på vassruggarna försvagas isen här och även annan vattenvegetation försvagar isen.
Infrusna gamla näckrosblad drar till sig värmestrålning som ger försvagad is.


10 - Uddar -Uddar ger också upphov till undervattensströmmar som försvagar isen.

11 - Sund -Smala sund ger kraftigt förstärkta strömdrag vilket leder till farligt svag is här.
Även det korta avståndet från land till land i sundet värmer upp området och ger usel is.


12 - Bebyggelse och fabriker -Luft och vattendrag är kraftigt uppvärmt kring bebyggelse och utsläpp från dagvatten etc. är kraftigt uppvärmt.

13 - Utflöden -Omvänt vid inflöden ger åar och bäckar starka strömmar som försvagar isar runt dessa områden.
På plats med en stor varning för dessa ställen!14 - Broar/viadukter -Byggnadsverk vid eller över sjöar ger upphov till värmeturbulens som "stjäl" kyla från det närliggande vattnet.

15 - Snötäckta områden -Nyis som täcks av nysnö är bland det mest förrädiska som finns och har orsakat ett otaligt antal tillbud.
En tunn isskorpa som täckts av nysnö behöver 3-4 gr längre tid på sig att frysa lika mycket som en icke täckt isyta.
Förrädiskt täcker nysnön fällan och en allvarlig olycka kan vara ett faktum.16 - Ditt eget omdöme! -Till syvende och sist så är det faktiskt du och ditt eget omdöme som kan vara den allra"svagaste" punkten på sjön.
Alkoholpåverkan, stark meicin, avsaknad av isdubbar, mobiltelefon, omdömeslöshet mm kan resultera i en allvarlig olycka med ett tragiskt slut.
Detta är något att tänka på.TÄNK DÄRFÖR PÅ:


...Dimma,kraftigt snöfall etc gör att du kan tappa kontakten med land och du blir desorienterad.
...Du riskerar att då att gå ner dig i en råk etc.
...Alkohol och / eller stark medicin gör att du tappar omdömet och gör dig själv till en fara både för dig själv och andra.
...Att aldrig göra avkall på din säkerhetsutrustning,-vänd om och hämta dubbarna i bilen om du glömt dessa.
...Att du klär dig väl mot kylan,har en kompass och mobiltelefon med dig, samt något varmt att dricka.
...Att du planerar din fisketur och har en handlingsplan i beredskap om du själv eller någon annan riskerar att råka illa ut.
...Undvik också helst att bege dig ut ensam för är man två eller fler så kan man motverka allvarliga tillbud eller olycka.

Läs mer!

På vår taktik-sida finner du mer om vilka faror och risker du kan stöta på.
Detta finner du under rubriken Taktik 6 - "Fiskedagen när allt går galet".