IMMELN

2006-02-14Så här tolkar du informationen:
Abborrens storlek mäts i gram från 0 - 1000 gram och större än detta,-fördelad på förekomsten.
Det "blå" området visar ungefär fördelningen av fisken som brukar fångas där de "vanligaste",
( = flest fångade av alla abborrar i en viss storlek av pimpelfiskarna) har mest blå markering.
Den blå markeringen från max. till min. innebär skalan: "Mycket allmän" - "Allmän" - "Mindre allmän" - "Sällsynt".

Svårfiskningsgraden innebär ett genomsnitt hur svårt det är att fiska av en sjö.
T.ex. så ger en fiskrik sjö som typ Vombsjön långt högre fångstvikter än en sjö som Tjörnarpssjön.
"Abborren" markerar ett genomsnittligt värde på skalan från extremt lätt - färgen indigo till extremt svårt - färgen rött.

Klicka på någon av kamera-symbolerna (1 - 5) så visas bilder från olika platser på den aktuella sjön.
En överkryssad kamerasymbol innebär att detta fält ej länkar till någon bild.Immeln är Skånes 3:e största sjö och den är en ganska näringsfattig och djup sjö med klart vatten.
De djupaste delarna ligger på cirka 30 meter.
Immeln består öar, kobbar, skär, vikar och förrädiska passager med många grund.
Detta gör sjön svår att överblicka och det är risk att man faktiskt kan gå vilse !
Därför så bör man vara utrustad med en kompass eller GPS-plotter etc. om det skulle bli t.ex. tätt snöfall eller dimma.
Sjöns "flikiga" struktur innebär också att den blir väldigt spännande för pimpelfisket med sina många intressanta sund och vikar.
Sjöbottnen är till stor del stenig, men det finns även dy- och sandbottnar.
Omgivningingarna är till stor del skogbevuxna där barrträden utgör dominerande ställning.

Under ett pimpel DM 2003 så fick man ett tvärsnitt av sjöns abborrbestånd.
Den innehåller en del grova abborrar som drar runt i sjöns alla delar.
Man kan tvärt få huggg av ett knippe grova ½-kilos abborrar och "pjäser" som är grövre än det,
efter att ha dragit småfiskar ur samma hål innan vilket gör sjön mycket intressant.
Att det dessutom finns bestånd av sik och öring gör Immeln ännu mer lockande.Fiskekort finns att köpa på:

Arkelstorp ICA 044-910 11
Arkelstorp kiosken 044-915 10
Breanäs Konferenshotell 044-482 85
Kristianstad Fiskeknuten 044-12 75 70
Mjönäs Rör & Smide 044-990 44
Kristianstads Turistbyrå 044-13 53 35
Immelns Kiosk& Camping 044-963 55
Sibbhult Konsum 044-480 62
Knislinge GEBI Cykel & Motor 044-612 88
Östra Göinge turistbyrå¨044-77 56 068
Tillbaka till huvudmeny.