2011-02-14

SENASTE NYTT:


Pimpelforum på Facebook och litet andra förändringar!


Vintern 2010 - 2011 så har den mycket populära sociala sajten "Facebook" gjort sitt intåg här på Pimpelforum.
Genom detta steg så har P.F. kommit "närmre dig" så att säga. En annan fördel är att bildmaterialet på ett mycket snabbare sätt,
når dig nära nog "live" om du följer med på sidan för loggfoton. Under fisketurer så läggs ofta bilder upp direkt från fisket.
Denna typ av "direkt" överföring kan komma att bli allt större framöver.

Planer finns också för eventuella webbsändningar direkt från en fiskeplats. Detta kräver dock en mycket bra mottagning från den aktuella fiskesjön.
Framöver kommer eventuella provsändningar att testas här på Pimpelforum.

Det skedde en del förändringar i menyraderna år 2008:
Skånepimpel har flyttats till den Nedre Menyn tillsammans med Kalla Fakta på Pimpelforum.
Det beror på att det därmed har frigjorts plats åt Isplanket samt Pimpelnytt som är FK Klykans hemsida.
Isplanket är egentligen en webbsida för skridskoåkare men även vi isfiskare har nytta av sidan,
eftersom den är en viktig källa och leverantör av israpporter från hela landet och på så sätt kompletterar Isläget i viss mån.

Skånepimpel (Skånska Pimpelserien) har lagts i malpåse och kommer sannolikt att skrotas inom en snar framtid.
Det beror på att tävlingsverksamheten för våra sydsvenska pimpelfiskare har varit mycket inskränkt de senaste åren,
och det beror givetvis på de extremt urusla vintrarna vi haft på sistone.
Pimpelnytt som drivs av FK Klykan har senaste nytt från tävlingsfronten numera och har ersatt Skånepimpel.

Kalla Fakta som ej uppdaterats på ett par år har flyttats ned till Nedre Menyn (tillfälligtvis?) beroende på detta.
Videoknappen - Under åren 2008 - 2010 så lades en del filmer ut här på P.F..
avsikten var "levande reportage" ute på isarna men även små instruktionsfilmer var planerade.
Dessa filmer lades ut på Youtube som är en fantastisk gratissajt just för små filmer av amatörer m.fl.

Dock så har en del trista kommentarer överskuggat glädjen med att göra film som tar stor tid i anspråk att redigera.
Därför så fick denna verksamhet helt stå till sidan under säsongen 2010-2011 till förmån för Facebook istället.
Planer finns i framtiden att provsända live från något fiske, förutsatt att mobiltäckningen är lämpad för detta.
Huruvida filmklippen återkommer eller ej är oklart i dagsläget. Verksamheten ligger i malpåse tillsvidare.

En del mindre tekniska nyheter och uppdateringar har skett som även berör texten i styckena nedan.
I stort är Pimpelforum för övrigt intakt sedan senaste stora omändringen säsongen 2003-2004.

Så här använder du dig av informationen på Pimpelforum:

Välkommen till Pimpelforum som bara expanderar då allt fler upptäcker denna sidan !
Genom över och undre "Frames" (ramar) kan du snabbt navigera och finna den information du söker.
Genom detta utförande så får du en stor överblick samtidigt som sidan är lättladdad i din läsare oavsett om du har bredband eller ej.
Många besökare i vårt avlånga land sitter ännu med äldre modemuppkopplingar och därför så är det viktigt att sidan är lätt att ladda in.


 • 1 - Pimpelforum använder Frames (ramar):

 • De flesta webbläsare stöder idag användandet av ramar sk "Frames".
  Det innebär att man kan använda sidan mycket effektivare med mindre grafik som blir mer överskådlig.
  På så sätt når informationen ut snabbare vilket ger dig som läsare bästa support !


 • 2 - Datum-markeringarna har försvunnit:

 • Detta grafiska element är helt slopat i dagens Pimpelforum vilket den överkryssade illustrationen skall framhäva t.v.
  Istället så har knapparna en slags "dioder" med 3 visningslägen enligt följande uppställning nedan:
  - Knappen är helt släckt vilket innebär att informationen är cirka 28 dagar eller äldre.
  - Knappen blinkar med orange "bar" längst ned vilket betyder att informationen är ungefär mellan 14 - 27 dagar gammal.
  - Knappen blinkar med både röd pil och orange "bar" vilket innebär att informationen är helt ny eller maximalt cirka 13 dagar gammal.
  En uppjustering av "bäst före -datumen" har nu skett i samband med den senaste uppdateringen här.
  De sidorna som främst berörs av knapparnas olika lägen är: Vädersidan, Isläget samt Aktuellt


 • 3 - Tilläggs-symbol på knapparna (Endast Pimpelforum):

 • - En liten "nytt fönster" symbol (som du ser uppe t.v. i knappen) finns på det grafiska elementet, vilket innebär att du öppnar en helsida.
  - Ett annat exempel på knapp utan denna symbol är t.ex. mail-funktionen då du ju öppnar en helt annan funktion än ett webbfönster i din dator.


 • 4 - Speciella symboler på själva webbsidan:

 • - Dessa symboler finns när du öppnar i frames (ramar) på vissa sidor.
  Själva startsidan när du kommer in på Pimpelforum har dessa symboler vilket innebär att du kan få en helsida i ett eget fönster.
  Notera att det är den vänstra (lilla) symbolen du skall klicka på för att aktivera funktionen !

  Genom denna symbol som nu återfinns på allt fler undersidor kan du enkelt stänga fönstret när du läst färdigt.
  Prova gärna funktionen här ! Men då måste du börja om genom att att gå tillbaka på startsidan och åter klicka på knappen "Nytt - Info".


  Pimpelforum är ständigt inne i ett föränderligt skede och därför så är menyraden uppdelad (högst upp på sidan) i två hälfter.
  Det innebär att du kan växla mellan en övre och en undre menyrad då vi efterhand får allt fler undersidor.
  En del sidor som "toppat" på den övre menyraden (Huvudmenyn) har flyttats ned till den undre menyraden,
  och sidor som kan ha legat på den nedre menyn har flyttats upp och så kommer det att fortsätta vid förändrade behov.

  Med hjälp av dessa grafiska element så kan du ta dig till den nedre menyn genom ett musklick !
  Denna röda nedåtpil talar om att du går till den nedre menyraden.

  Motsvarande går du tillbaka till huvudmenyn (övre raden) genom att klicka på

  och den gröna pilen här till vänster markerar att du kan återgå till övre menyraden (huvudmenyn).

  Det innebär att t.ex. Museum, Kalla Fakta och Skånepimpel återfinns på den nedre menyraden !

 • 5 - Grafisk presentation på vädersidan:

 • Den gamla väderpresenationen gick i graven när säsongen 2007-2008 inleddes för att minska tidsåtgången vid prognosläggningarna.
  Till stor del så var orsaken de usla vintrarna men framförallt den utmärkta väderservicen som ges av danska DMI (Dansk Meterologisk Institut).
  Prognoserna från DMI som visas direkt i realtid på Vädersidan uppdateras flera gånger dagligen vid behov!
  Flera orter i Sverige får numera dagliga prognoser därifrån och tjänsten planeras att utökas med fler orter på vädersidan.
  Främst orter längre norrut i Sverige beroende på de allt mer milda och försämrade vintrarna här nere i söder.
  Förminskad modell (t.v.) från DMI som visas på vädersidan som dessutom är klickbar där till modersidan, (extern länk).

  Genom "Snabb-Vädret" så har vi utfärdat kortfattade prognoser i flera år.
  Med hjälp av den grafiska presentation så får du vädret dag för dag från DMI och uppdateringarna sker dagligen.
  Pimpelforum gav tidigare textbaserade tillägg i prognoserna ("snabb-vädret") måndagar och torsdagar under säsong.
  Detta är nu SLOPAT och istället så sker en uppdatering av den kommande väderutvecklingen samt en väderkrönika var 14:e dag.
  Skulle en radikal väderförändring ske så går vi dock in med extra prognoser om det behövs och om vi kan detta.
  Vädertrenden är slopad:

  Symbolen för sannolik vädertrend (tendens) och osäkerhetsfaktorer i prognoserna på vädersidan - Systemet är slopat!


 • 6 - Vårt informationsflöde förblir lika bra ! • Vi kommer att hålla samma status som tidigare där vi informerar och varnar så fort vi kan.
  Men vi är fortfarande idéella vilket innebär att inga uppdateringar kan ske under vardagar mellan 07.00-16.30.
  Då är det ett arbete att sköta och tänka på !


 • 7 - De allt mildare vintrarna betyder ett allt mer påtagligt hot mot Pimpelforum!

 • Så skrev jag för några år sedan!
  Så sent som inför den senaste säsongsstarten, 2008-2009 så avlades ett "hot" på sidan för Aktuellt här på Pimpelforum.
  Hotet var ingalunda tomt utan högst påtagligt sådant då!
  De två påföljande vintrarna efter år 2006 (2007 och 2008) blev rena "katastroferna", om man nu ska ta sådana ord i sin mun i detta sammanhang.
  Men för denna hobbyn som kräver isar så är det ett försvarligt uttryck eftersom det aldrig tidigare varit så milt som just under dessa två säsongerna.
  Under hela perioden december 2007 t.o.m mars 2008 förekom icke ett enda pimpel-relaterat reportage eller någon uppdatering av Isläget.
  Något som upplevdes som skrämmande efter en sådan fin vinter som den 2006.

  Men sedan så hände något fantastiskt!
  Från och med vintern 2009 och framgent 2010 och den senaste vintern 2011 så har det hela totalt tvärvänt!
  Vintern 2010 blev som bekant rekord-kall, kanske för kall enligt många med rekordstora mängder snö och långvarig kyla.
  Den trenden har stått sig även denna vintern och skylls på ett för allmänheten nytt men för isfiskarna "trevligt begrepp":
  "Negativ NAO" som står för Negativ Nord-Atlantisk Ocillation.
  Detta betyder att kall luft dras ned från ishavet och Sibirien då det sker en blockering av ett högtryck vid Island.
  Vid "Positiv NAO" så är förhållandet omvänt, då lågtryck vid Island drar in mild luft och ger usla vintrar.
  Oavsett vilket så har isfisket åter kommit i ropet på allvar vilket är mycket glädjande!
  Vi hoppas att trenden står sig och "hotet" för denna (populära) sajt är definitivt undanröjd för denna gången!


 • 8 - Pimpelforum fortsätter därmed att satsa för framtiden!

 • Pimpelforum fortsätter att satsa men tyvärr så kan vi inte bevaka hela Sverige även om vi önskade så.
  Detta är en omöjlig situation att hantera men mycket annat är under ständig utveckling.
  Vi jagar fortlöpande nya uppslag för information och arbetar vidare med nya inslag om hur du skall bli en bättre pimpelfiskare.
  Du kan fortlöpande under säsongen ta del av kommande nya satsningar som t.ex ljud och bildfiler där du "live" kan uppleva spännande detaljer.
  Arbeten med diskussionsforum, nya reportage, fiskemetoder mm. är andra projekt som pågår.

  Återkomsten av långa och kalla "riktiga" vintrar har ökat suget och populariteten för isfisket igen.
  Det betyder att Pimpelforum ser framtiden an med små men viktiga förändringar litet då och då, vid behov.
  Dock så sker förändringarna med varsam hand för att du ska kunna "känna dig hemma" i en annars så snabbt föränderlig värld.
  På ett unikt sätt så bevarar P.F. sin något ålderdomliga look i en värld som förändras snabbast av alla - webben!

  Vi hoppas därmed att du fortsätter besöka Pimpelforum även i framtiden!  Mycket nöje på Pimpelforum framöver ! - Webmaster i februari 2011.