ISEN I ORD OCH BILD2018-03-13

I alla tider har människan faschinerats av naturens under och ett av dessa är naturisen som kan anta ett otal skepnader och former.
Just detta innebär att en specifik form och ett specifikt utseende också inte bara är vackert och roande att se på.
Det fungerar även som ett "alarm-system" där ett tränat öga kan upptäcka faror blott genom att se på isens beskaffenhet.
Farligast är isfläckar som döljs av snö vilka är tunnare än omgivande is och den "ruttna" stavisen som förekommer i slutet av säsongen.
Men man ser också skillnader man kan dra nytta av när man fiskar som skillnaden mellan snöfläckar och klar kärnis eller gråis där fisken gärna uppehåller sig.
Fiskarna utnyttjar skuggspelet av de olika mängderna ljusinsläpp som olika istyper ger för att lura på sina byten.
Detta och mycket annat får du ta del av i detta nya avsnitt av iskunskap som är ett enda stort bildgalleri.

Mycket nöje !


I - De öppna isvidderna...


Skrovlig stöpis på Rössjön ca 13 cm tjock och är utmärkt att gå på då den även innehåller en stor del kärnis.


Samma is där man tydligt ser flera sk. "grånor" (gråis-fläckar) och den kan bestå av gammal snö som halvsmält och frusit ihop
med den underliggande isen. En gråna på en för övrigt blank is kan ge ett bra fiske då abborren gärna uppehåller sig just där.Kärnis med snöfläckar på Västersjön vintern 2005. Det var mycket kallt när bilden togs på kvällen och kvicksilvret låg på -12 .
Längre ut syns ett område av isen som består av helt blank kärnis eftersom det varit öppet och frusit senare än den övriga isen.Vassbältena kan vara "giftiga" då fisken gärna uppehåller sig här men vasstråna kan försvaga isen, särskilt på våren när den börjar släppa.
Man ska därför passa sig för sådana ställen särskilt om det varit milt en längre tid men det kan vara svårt då fisken i regel nappar bäst här...Solnedgång över islandskapet som lovar fint fiske även de kommande dagarna då den är tjock.


Fin stöpis på Vombsjön vintern 2005. Även fisket den dagen blev storslaget då många fick mycket fisk.
Här syns ett par pimpelfiskare styra färden mot klungan man svagt kan skymta långt ute på isen där också fisken fanns.Middagsol över isen på Rössjön i mars 2005. I bakgrunden syns Hallandsås skogsbeklädda sluttningar.


Fint väder på Rössjön men i horisonten skymtar moln som förebådade ett omslag till mildare väder...
I den högra bilden som togs dagen efter har mildvädret dragit in och isen är blöt av smältvatten som samlats i fördjupningarna.Rössjön: Isen är blöt av smältvatten och är mycket hal att gå på. Det gäller att ha isbroddar och täta neoprene stövlar på sig.
I bakgrunden syns Rössjöholms gods som ägs av Baron Rosenörn - Lehn vilken tillika äger själva sjön och marken kring denna.Smältvatten på Rössjöns is med Hallandsås som speglar sig i denna.


Purpurfärgad dager med en regnbåge över Rössjön.