IVÖSJÖN

2006-03-26
Så här tolkar du informationen:
Abborrens storlek mäts i gram från 0 - 1000 gram och större än detta,-fördelad på förekomsten.
Det "blå" området visar ungefär fördelningen av fisken som brukar fångas där de "vanligaste",
( = flest fångade av alla abborrar i en viss storlek av pimpelfiskarna) har mest blå markering.
Den blå markeringen från max. till min. innebär skalan: "Mycket allmän" - "Allmän" - "Mindre allmän" - "Sällsynt".

Svårfiskningsgraden innebär ett genomsnitt hur svårt det är att fiska av en sjö.
T.ex. så ger en fiskrik sjö som typ Vombsjön långt högre fångstvikter än en sjö som Tjörnarpssjön.
"Abborren" markerar ett genomsnittligt värde på skalan från extremt lätt - färgen indigo till extremt svårt - färgen rött.

Klicka på någon av kamera-symbolerna (1 - 5) så visas bilder från olika platser på den aktuella sjön.
En överkryssad kamerasymbol innebär att detta fält ej länkar till någon bild.Ivösjön är den verkliga jätten i Skåne och är enorm till ytan och klart den största av alla skånska sjöar !
Sjön som är 55 km2 är också är en av de djupaste sjöarna i landet med sina styvt 50 meter !
Det ställer mycket tuffa krav på den som skall pimpelfiska efter norsabborren som stryker i sjöns djup.
Det finns ett fantastiskt fiskbestånd med såväl lax som kanadaröding och här huserar också den sällsynta malen.
En mal som var 3,1 meter lång och vägde 127,5 kg ska ha fångats i Ivösjön i slutet av 1800-talet av fiskaren Jonas Johnsson.

Då Ivön har en omfattande bebyggelse så har ön en fast färjeförbindelse vilket innebär en ständigt öppen ränna i isen vintertid.
Det är förbjudet att uppehålla sig i närheten av denna och det är givetvis förenat med fara också.

Då Pimpelforum ännu ej besökt sjön så saknas fortfarande en hel del värdefulla fakta om denna.3D-djupkarta!
Klicka på loggan!


Fiskekort finns att köpa på:

Ivö Kiosk & Camping 044-521 88; Kiosk Vånga 044-944 56; Jaktia-Butiken, Bromölla, 0456-225 55; Bengtsson & Söner, Näsum, 0456-248 45;
Bröderna AB, Bromölla, 0456-28 50; Humletorkan, Näsum, 0456-201 88; Kiosken Färjeläget, Barum;
Fiskeknuten, Kristianstad, 044-12 75 70; Kristianstad Turistbyrå 044-13 53 35; Bromölla Turistbyrå, 0456-82 22 22


Använd "Back-knappen" för att återvända till startsidan för sjöinformation!