KÅRARPASJÖN

2006-02-18Så här tolkar du informationen:
Abborrens storlek mäts i gram från 0 - 1000 gram och större än detta,-fördelad på förekomsten.
Det "blå" området visar ungefär fördelningen av fisken som brukar fångas där de "vanligaste",
( = flest fångade av alla abborrar i en viss storlek av pimpelfiskarna) har mest blå markering.
Den blå markeringen från max. till min. innebär skalan: "Mycket allmän" - "Allmän" - "Mindre allmän" - "Sällsynt".

Svårfiskningsgraden innebär ett genomsnitt hur svårt det är att fiska av en sjö.
T.ex. så ger en fiskrik sjö som typ Vombsjön långt högre fångstvikter än en sjö som Tjörnarpssjön.
"Abborren" markerar ett genomsnittligt värde på skalan från extremt lätt - färgen indigo till extremt svårt - färgen rött.

Klicka på någon av kamera-symbolerna (1 - 5) så visas bilder från olika platser på den aktuella sjön.
En överkryssad kamerasymbol innebär att detta fält ej länkar till någon bild."Skogabysjön" eller Sågverkssjön" är populära men felaktiga namn på denna lilla men småintressanta sjö i södra Halland.
Vad är det som gör att sjön är så intressant?
Jo de är följande tre ting:
1) Sjön fryser tidigt.
2) Det är gott om abborre i sjön.
3) Fisket är fritt !

Det är tre ting som gör denna sjön värd ett besök men också ytterst värd att vara rädd om.
Fritt fiske är en allt mer försvinnande företeelse som man ska förvalta med yttersta varsamhet.
Därför vill Pimpelforum redan här tacka de goda markägarna runt sjön för detta innan vi går vidare !

Kårarpasjön som är sjöns egentliga namn är en ytterst egendomlig sjö och skämtsamt så kan man påstå följande:
"Det är världens enda sjö där tvånget på isdubbar ej behöver tillämpas"
Sjön är ytterst grund nästan överallt med ett cirkadjup på knappt en meter (!)
Därför så går isläggningen mycket raskt och dessutom ligger sjön i ett köldhål vilket förstärker isläggningen ytterligare.
Men på ett par ställen går sjön i djupet och det är utanför sågverket (ca. 3 meter) samt på en plats till, okänt var.
Där ska djupet ligga på 20 (!) meter och detta ska vara upplodat av markägarna en gång i tiden.
Dock så ska du (givetvis) alltid ha isdubbar på även här när du besöker sjön.
Den extremt tidiga isläggningen gör att sjön ligger först av alla inom bevakningsområdet för Pimpelforum.
En annan märklig egenhet är att trots sin ringa storlek så finns det ett par öar som gör att man ej kan se hela sjön samtidigt
oavsett var man än befinner sig.

Fisket är småintressant i dubbel bemärkelse:
Det finns gott om abborre men den är rätt småvuxen och fiskar över 400 gram är sällsynta.
I genäld så verkar återväxten vara god på abborren som klarar det fisketryck på vintrarna som råder idag.
Ett par pimpelkulor samt ytterligare ett 50-tal besökare per vinter är vad som max rekommenderas.
Då fisken är småvuxen och den fiskbara ytan är starkt begränsad,
så utgör alltid Kårarpasjön bara en premiär eller "nödsjö" under pimpelsäsongen.
Det finns ett otal sjöar som är långt mer intressanta än denna under en normalsäsong.
Men just markägarnas generositet att låta oss fiska fritt, den snabba isläggningen
samt att abborren är ytterst lättfångad även för nybörjaren gör sjön till en liten pärla !

NÅGRA VIKTIGA PUNKTER ATT TÄNKA PÅ:

Tänk på att parkera bilen så att du ej stör trafiken i området då det saknas parkeringsplatser.
Det är dessutom ABSOLUT FÖRBJUDET (-se kartan ovan) att fiska i delen närmast sågverket.Fisket är fritt !

Tillbaka till huvudmeny.