KRAXASJÖN

2005-11-23


Så här tolkar du informationen:
Abborrens storlek mäts i gram från 0 - 1000 gram och större än detta,-fördelad på förekomsten.
Det "blå" området visar ungefär fördelningen av fisken som brukar fångas där de "vanligaste",
( = flest fångade av alla abborrar i en viss storlek av pimpelfiskarna) har mest blå markering.
Den blå markeringen från max. till min. innebär skalan: "Mycket allmän" - "Allmän" - "Mindre allmän" - "Sällsynt".

Svårfiskningsgraden innebär ett genomsnitt hur svårt det är att fiska av en sjö.
T.ex. så ger en fiskrik sjö som typ Vombsjön långt högre fångstvikter än en sjö som Tjörnarpssjön.
"Abborren" markerar ett genomsnittligt värde på skalan från extremt lätt - färgen indigo till extremt svårt - färgen rött.

Klicka på någon av kamera-symbolerna (1 - 5) så visas bilder från olika platser på den aktuella sjön.
En överkryssad kamerasymbol innebär att detta fält ej länkar till någon bild.Sjön var under 80 och 90-talen en väl frekventerad pimpelsjö av skåne-distriktets tävlingspimplare och orsakerna var flera.
Främst så var de många extrtemt milda vintrarna en starkt bidragande orsak till att man sökte sig hit då den grunda sjön lade sig kvickt.
Just området kring Markaryd är ett klassiskt "köldhål" där isarna lägger sig extra snabbt,
och på så sätt räddat flera pimpelsäsonger genom åren.
Sjön är ganska grund och abborrarna rätt små till växten och föga intressanta för nöjespimlaren.
Men sjön är "rättvis" med gott om småabborre och därför omtyckt av just tävlingsfiskarna.


Fiskekort finns att köpa på:


Använd "Back-knappen" för att återvända till startsidan för sjöinformation!