KVESARUMSSJÖN

2006-02-18Så här tolkar du informationen:
Abborrens storlek mäts i gram från 0 - 1000 gram och större än detta,-fördelad på förekomsten.
Det "blå" området visar ungefär fördelningen av fisken som brukar fångas där de "vanligaste",
( = flest fångade av alla abborrar i en viss storlek av pimpelfiskarna) har mest blå markering.
Den blå markeringen från max. till min. innebär skalan: "Mycket allmän" - "Allmän" - "Mindre allmän" - "Sällsynt".

Svårfiskningsgraden innebär ett genomsnitt hur svårt det är att fiska av en sjö.
T.ex. så ger en fiskrik sjö som typ Vombsjön långt högre fångstvikter än en sjö som Tjörnarpssjön.
"Abborren" markerar ett genomsnittligt värde på skalan från extremt lätt - färgen indigo till extremt svårt - färgen rött.

Klicka på någon av kamera-symbolerna (1 - 5) så visas bilder från olika platser på den aktuella sjön.
En överkryssad kamerasymbol innebär att detta fält ej länkar till någon bild.Kvesarumssjön är en synnerligen grund sjö och kanske en av de absolut grundaste i Skåne där det fiskas reguljärt.
Ingenstans överstiger djupet mer än högst en eller ett par meter men likväl så finns det ett bra abborrbestånd.
Mestadels så är abborren småvuxen med individ på 25-40 gram men även grövre fisk finns som kan ge bonus.
En hel del gädda huserar i sjön och ställer till med en del förtret då de nappar på tävlingspimplarnas beten.
Den är dock klart vassare än den närbelägna Tjörnarpasjön och är det klokare valet om du funderar på fiske i denna regionen.
Du som pimpelfiskat i den lilla halländska Kårarpasjön vid Skogaby öster om Laholm kommer känna igen fisket här i Kvesarumssjön.

Dock är fisket ej oävet utan den har en hel del abborre som dock mestadels är förhållandevis småvuxen.
Men dock ej så småvuxna som de man brukar fånga på t.ex. Tjörnarpasjön.
Det finns även ett ett hyggligt bestånd av gös samt en population av öring vilket gör sjön litet intressant.
Men mest känd är sjöns bastanta gäddbestånd vilket intet ont anande pimpelfiskare fått erfara när deras pirkar slitits från de tunna linorna vid gäddhugg.
Är ditt intresse gäddpimpel så bör du ställa färden hit då du nog ej bör bli besviken.
Utrusta dig med grova don, några balanspirkar och sista decimetern mot pirken "spetsad" med wire-tafs så kan ditt gäddfiske bli lyckat !

Kvesarumssjön är absolut det bättre valet i förhållande till Tjörnarpasjön om du är tveksam då sjön har många kvalitéer som kanske fattas på den andra.
Ett annat faktum är att fiskekortspriset blott är hälften mot föregående sjö.Fiskekort finns att köpa på:

Lanthandeln i S.Rörum vardagar 09-12 lördagar 09-13.

Kontaktuppgifter:
Telefon: Roland Persson 0415-50313
Tillbaka till huvudmeny.