OTTARPSSJÖN, BALLINGSLÖVSSJÖN

2006-02-18Så här tolkar du informationen:
Abborrens storlek mäts i gram från 0 - 1000 gram och större än detta,-fördelad på förekomsten.
Det "blå" området visar ungefär fördelningen av fisken som brukar fångas där de "vanligaste",
( = flest fångade av alla abborrar i en viss storlek av pimpelfiskarna) har mest blå markering.
Den blå markeringen från max. till min. innebär skalan: "Mycket allmän" - "Allmän" - "Mindre allmän" - "Sällsynt".

Svårfiskningsgraden innebär ett genomsnitt hur svårt det är att fiska av en sjö.
T.ex. så ger en fiskrik sjö som typ Vombsjön långt högre fångstvikter än en sjö som Tjörnarpssjön.
"Abborren" markerar ett genomsnittligt värde på skalan från extremt lätt - färgen indigo till extremt svårt - färgen rött.

Klicka på någon av kamera-symbolerna (1 - 5) så visas bilder från olika platser på den aktuella sjön.
En överkryssad kamerasymbol innebär att detta fält ej länkar till någon bild.Ottarpssjön och Ballingslövssjön är i princip ett par långsträckta tvillingsjöar som står i förbindelse med varandra.
Detta sker genom en liten kanal vid Sjömellet som är en badplats där man även kan parkera.
Enligt uppgift så ska dessa sjöar ha ett rikt fiske på främst abborre, gädda och gös.
Framför allt Ottarpssjön är en populär pimpelsjö bland tävlingsfiskarna som erbjuder ett "rättvist" fiske.
Sjöarna påminner en aning om Tjörnarpasjön och det gäller även miljön då södra stambanan passerar förbi.
Det innebär ett visst buller från de otal tåg som trafikerar landets kanske viktigaste järnvägslinje.
Bullret drar ned betyget för ett par annars fina sjöar i Snapphanebygden.

Pimpelforum arbetar med att få fram mer detaljerade uppgifter om dessa båda sjöar.
Nedan finner du en länk till en privat hemsida om sjöarna som även innehåller ett par bilder.
Fiskekort finns att köpa på:

Wiktors, Hästveda, tel 0451-30012
Ljungs Foder, Hästveda, tel 0451-30045
Hästveda Grillen tel 0451-30160
Turistbyrån, Hässleholm, 0451-267300
Lars Olsson, Algustorp, 0451-31486, 070-7491588
Fritz Wintersteiger, Algustorp, 070-3854037

Tillbaka till huvudmeny.