OXHULTASJÖN

2005-11-23


Så här tolkar du informationen:
Abborrens storlek mäts i gram från 0 - 1000 gram och större än detta,-fördelad på förekomsten.
Det "blå" området visar ungefär fördelningen av fisken som brukar fångas där de "vanligaste",
( = flest fångade av alla abborrar i en viss storlek av pimpelfiskarna) har mest blå markering.
Den blå markeringen från max. till min. innebär skalan: "Mycket allmän" - "Allmän" - "Mindre allmän" - "Sällsynt".

Svårfiskningsgraden innebär ett genomsnitt hur svårt det är att fiska av en sjö.
T.ex. så ger en fiskrik sjö som typ Vombsjön långt högre fångstvikter än en sjö som Tjörnarpssjön.
"Abborren" markerar ett genomsnittligt värde på skalan från extremt lätt - färgen indigo till extremt svårt - färgen rött.

Klicka på någon av kamera-symbolerna (1 - 5) så visas bilder från olika platser på den aktuella sjön.
En överkryssad kamerasymbol innebär att detta fält ej länkar till någon bild.Denna sjön ligger utanför Hishult på vägen mot Knäred i sydöstra Halland mitt i "korg-makar riket".
Just "Ox-hulta" har varit en riktig klassiker förr om åren då den är belägen mitt i ett verkligt "köldhål" och sålunda lägger sig extremt tidigt.
Därför så avhölls flertalet pimpeltävlingar såväl under 60-70 och 80-talen med stor framgång.
Sjöns speciella utseende med två "tarmar" påminner en aning om Tydingen men denna är dock avsevärt mindre till ytan.
Detta innebar dock att man alltid utgick från sjöns nordöstra ände vid den sk. Borg-ruinen där parkeringen också finns.
Fisken i sjön är mestadels småvuxen på individ runt 20-80 gram men riktiga "klunsar" stryker omkring också.
Det var inte ovanligt att man helt plötsligt kunde dra ett par kilo grov fisk och detta gav skeva segrarvikter.

Tyvärr så ändrades ägar-strukturerna och ett totalt fiskestopp infördes då flertalet markägare tydligen varit oense.
Därför så finns idag inget fiskevårdsområde och därmed ingen allmän upplåten fiskerätt längre för sjön.
I klartext så innebär det i princip fiskeförbud för obehöriga och Pimpelforum avråder tills vidare fiske på sjön.Fiskekort finns att köpa på:

Inget fiskevårdsområde för tillfället på sjön - Fiskekort kan ej köpas.


Använd "Back-knappen" för att återvända till startsidan för sjöinformation!