2006-03-26
Årets 4:e pimpelsvep handlar om den makalösa vintern 2006 med dess isfisken !


Granarna var snöhöljda i hela landet när detts skrivs och det är en makalös "sagovinter" vi fått uppleva !Vintern 2006 blev den kallaste sedan 1942 !

Denna säsongen får nog betraktas som den bästa sedan Pimpelforum startade 1998 och man får gå tillbaka till 1986 för att finna något liknande. Faktum är att det är den kallaste vintern om man ser till mars månad sedan 1942 och då talar man om en av de klassiska krigsvintrarna. Orsaken är ett stabilt högtryck över Ryssland och östeuropa som månad efter månad legat parkerat och pumpat ned kalluften över oss. Främst har vi fått "leveranser" från ishavet i Arktis och det är precis det "önskeläget" vi pimpelfiskare önskar oss varje vinter. Tyvärr så växer vintrar som denna ej på träd och det kan dröja länge till nästa gång om det vill sig illa innan vi får en sådan vinter igen.


Den myckna snön har skapat ett vinterlandskap vi ej sett maken till på många herrans år...


Isläget har varit på sin absoluta topp sedan slutet av januari !

Kylan har inneburit att isläget varit på sin absoluta topp sedan månadskiftet januari-februari och när detta skrevs 26 mars låg det fortfarande på topp. Det får anses som alldeles extraordinärt och rent allmänt så var sjöisarna vid detta datum i snitt mer än 30 cm tjocka. Stora sjöar som Ivösjön, Finjasjön, Vombsjön, Ringsjön mfl. har bjudit på veckovis av möjligheter för isfiske.


Kalluften har vecka efter vecka rasat ned från östeuropa och Arktis medan mildluften icke gjort sig besvär.

FISKESÄSONGEN HAR BJUDIT PÅ EN BLANDAD KOMPOTT...

Den långa vintern till trots så har utdelningen varit högst varierad för pimpelfiskarna i vinter. Orsaken kan i mångt och mycket förklaras av det osedvanligt tjocka och långvariga snötäcket som ersatts eller spätts på i omgångar. Inte på många år har det varit så mycket snö som denna vintern och tillverkare av snöredskap och vintersport-artiklar har gjort lysande affärer. Även försäljningen av vinterplagg har väl slagit nya rekord vilket är väl värt att nämna i sammanhanget. Om man återgår till fisket så har just det tjocka snötäcket "släckt ljuset" för abborren sedan februari och fisket har varit sämre. Många enskilda fiskare har noterat en stark försämring medan andra har haft bra fiske så det varierar.


En stor-abborre i en starkt minskande skara på Vombsjön vägs i början av februari 2006.

VAD HÅLLER PÅ ATT HÄNDA MED ABBORRFISKET I DE SKÅNSKA SJÖARNA?


Tyvärr är detta en annan aktuell fråga som oroat och förbryllat oss alla denna vinter.
Isläget har legat på topp och alla sjöar har burit med makalöst fina isar och fisket efter abborre borde också varit bra.
Men så blev det ej riktigt tyvärr.
Istället så har vikande resultat och rent av avsaknad av resultat ute på sjöisarna rapporterats från många håll i vinter.
Situationen känns igen från sjö efter sjö i hela Skåne och "fenomenet" har t.o.m. slagit till mot Vombsjön.
Under februari och delar av mars har fisket över lag varit vikande och om det beror på fisketrycket är oklart.
Men abborrarna har blivit grövre men också långt färre på sjön än tidigare år och situationen är densamma på Ringsjön.
Läget på Ringsjön har utvecklats såpass negativt att alla data om sjön sannolikt kommer att omarbetas till säsongen 2007.
Folk sitter i timtal och fiskar och blott några få individ (om än stora i regel) fångas i sjön.
Likadant gäller för Rössjön som har varit en mycket fiskrik sjö men idag är den "helt tom" på fisk (läs abborre).
Undertecknad och kollegor som äger fiskerätt på sjön har lagt timmar utan tillstymmelse till resultat.
På sin höjd har några små ynkliga "mikrober" till abborrar fångats i sjön.
En elak jämförelse kan utan fog idag påstå att fisket i Kårarpssjön i s. Halland har varit ljusår bättre än i Rössjön denna vinter.
Det hela är mycket olustigt och är ett hårt slag mot pimpelfiskets grundvalar om det ej kan bli en rätsida på detta.
Vad som gjort att "hela Sveriges sportfisk"abborren uppvisar en så dramatiskt vikande tendens är höljt i dunkel.
Men det hela oroar oss alla mycket och även att Finjasjön har varit usel sedan februari späder på oron ytterligare.
Många menar att abborren är "trög" under snön och ej vill nappa men så borde inte vara, dag ut och dag in, vecka efter vecka...
Fortsätter denna utvecklingen så måste fiskeribiologerna göra en större efterforskning för att se vad som står på med abborren i djupen.
Pimpelforum kommer följa upp detta framledes och vi hoppas på att det bara är slumpen som styr.


En högryggad abborre som vi att den ska se ut och som vi alla vill ha den...
Lennart och Kaarina visar stolt upp sina fina högar med fiskar från Vombsjön som verkade bättre innan snön kom.

SJUKDOM SATTE STOPP FÖR UNDERTECKNAD I VINTER...


När vintern tagit sig som bäst i februari strax så slog influensan till och det blev en segdragen och dyr historia. Inte nog med att verksamheten på Pimpelforum fick läggas om eller rent av inställas så innebar det även andra obekvämligher som sjukdom för med sig. Det som var extra tråkigt var långvarigheten (nästan en hel månad) som undertecknad var mer eller mindre oförmögen att företa sig något vettigt. En del planerade fisken bl.a. på Ringsjön och Ivösjön fick ställas in och kommer därmed att skjutas på framtiden.
Även andra planerade saker på Pimpelforum skjuts nu på framtiden eftersom våren stundar när detta skrivs.


I början av säsongen var fisket "grymt" på Vombsjön vilket Kariina Lilja uppvisar här med högen av grov abborre.


ETT PAR TURER TILL ARRIESJÖN...


Dock så hade undertecknad förmånen att bli inbjuden att fiska på Arriesjön under vintern och ett eget avsnitt om Arriesjön finns skrivet tidigare här. Sjösystemet med en större sjö och några mindre småsjöar eller snarare dammar är en före detta grustäkt strax utanför Malmö. Sedan markentreprenören slutat bryta där har marken återbördats till naturen och olika höjdskillnader har skapats för att gynna undervattenslivet. Idag är området vattenfyllt och flera "öar" och "grund" har skapats vilket är idéaliskt för flora och fauna. Vattenkvalitén är ypperlig vilket innebär att gädda, abborre och öring samsas med mängder av vitfisk som etablerat sig där. Grov abborre har fångats i vinter och stundtals så har det även fångats rikligt med fisk där.


Angelfiske i Arriesjön är ingen dum idé. Här får Lucas en liten gädda som dock fick gå tillbaka sedan den befriats från kroken.


FÅGELINFLUENSAN NÅDDE EUROPA OCH ÄVEN SVERIGE...Död fågel på isen som man absolut skall låta bli att röra !

Vintern 2006 fick vi även ta del av det dystra faktumet att fågelviruset H5 nu nått Sverige.
Det ställde allt på sin ände och för första gången så tvingades man brottas med tanken att frukta flyttfåglarnas intåg i landet.
Dock så har sjukdomen ännu (när detta skrevs) "bara" drabbat vilda fåglar och då i huvudsak viggar, svanar och änder.
Under rubriken Express har Pimpelforum fortlöpande rapporterat om detta. Där fanns också länkar till jordbruksverket där man kunde få tips och råd om hur man ska hantera den nya situationen. Vi kan bara hoppas på att sjukdomen klingar av och att allt återgår till det normala.

ETT AVSLUT FRÅN FINJASJÖN VITTSJÖN OCH VOMBSJÖN.Att dekorera sin egenhändigt tillverkade skrylla är poplulärt och här är ännu ett exempel på detta från Finjasjön 11/3 !


Under mars månad så var man frisk igen och man kunde återuppta söket efter abborren efter det ofrivilliga uppehållet. Den 11 mars så besöktes Finjasjön i hopp om att åter få kontakt med den fina abborren och ett allvarligt försök riktades mot Skyrup. Vädret var alldeles strålande och några glada fiskeamatörer gav dagen en oväntad munterhet genom sina oväntade skämtsamma infall och kommentarer. Däremot var själva fisket allt annat än muntert då abborrfisket var fullständigt uselt och enbart fikan, vädret och det trevliga sällskapet räddade en annars fiskemässigt trist fiskedag.


Abborre från Finjasjön i stekpannan som härstammade från en av de första turerna i vinter. Denna gången uteblev den matvärda fisken ur sjön.


DESTINATION VITTSJÖN !Fiskekortet löste vi inne i Vittsjö samhälle och byn fick en att kännas förflyttad tillbaka i tiden, kanske till mitten av 50-talet...


Under söndagen så ställdes färden till en sjö som ej besökts av undertecknad på åratal och tillsammans med kollegan Marcus så testade vi den snötyngda Vittsjön.
Nästan omgående så fick hade vi kontakt med abborren men det var försiktiga napp och undertecknad missade de 4 första fiskarna medan kollegan fick upp ett par små abborrar.
Sjön är känd just för små abborrar som dock varvas med betydligt större exemplar och jag skulle få ruggigt rätt i detta påståendet senare under dagen.


Snön på Vittsjön var djup och jobbig att pulsa i och sällan har väl en snöskoter och dess spår varit mer välsignade än denna gången.


Vi drog oss ned till ett ställe som var känt för litet grövre abborre och ett skoterspår gav oss en tacksam lättnad av promenaden då snön var djup.
Vädret var strålande men fisket var uselt och först efter långt om länge fick undertecknad napp men det var en snorgärs som högg.
Nästa napp kom dock snabbare och dagens första abborre var ett faktum men det var en liten fisk.


Vittsjön har rikligt med vikar och öar att "gömma sig" i och bakom. Här en liten holme som drabbats av stormen "Gudrun" 2005.


Efter ytterligare en kvart så satte jag mig snett bakom Marcus ett par meter ifrån och släppte ned pirken och då small det ! En präktig abborrhona på knappa 400 gram högg och genast så steg fiskefebern, - kanske fanns det fler i denna kalibern ! Det fanns nog men inga fler abborrar behagade hugga och resten av dagen blev fiskemässigt ännu en besvikelse. Dock hade vi precis som under lördagen en underbar vinterdag och solen gassade på rejält under eftermiddagen.
Vi fick ett soligt minne med oss från Vittsjön men det lär nog tyvärr dröja innan vi återvänder hit för fiskets skull...


Snön på Vittsjön var djup och jobbig att pulsa i och sällan har väl en snöskoter och dess spår varit mer välsignade än denna gången.
Undertecknad med dagens största abborre från Vittsjön.
Närbild av samma fisk.


AVSLUT FRÅN VOMBSJÖN.


Påföljande helg närmare bestämt under söndagen så ställdes sannolikt säsongens sista större pimpeltur, -denna gången till Vombsjön.
Fisket hade efter en tids nedgång återhämtat sig och sannolikt beror detta på det tilltagande dagsljuset. Mars månad var ju långt liden när vi åkte ned men ändå började det ytterst trevande precis som vädret då det var molnigt i början av dagen. Men efterhand så lättade det och fisket började komma igång så sakta.


Vombsjön är en flack slättlandssjö med stora vidder och den egenhändigt tillverkade pulkan (t.h.) är ett måste om man får större mängder fisk.


Det var åter jag och Marcus som fiskade ihop och vi bestämde oss för att prova en för oss båda ny del av sjön, den sydvästra delen. Det gav fisket en litet annorlunda vinkel om än att det rörde sig om samma sjö men omväxling förnöjer heter det som bekant. Inledningen av dagen var ytterst seg även om motsatsen rådde för många andra som kommit dit ännu tidigare på morgonen. Hemligheten var något oväntad, men våra skarpa "falkögon" gav en del viktiga noteringar om fiskets tillstånd i sjön. Abborren nappade ytterst försiktigt och en äldre herre hade ett knep genom att han hade en upphängare och agnade denna med en liten lövmask. Denna "medicin" gav mannen ett aktningsvärt antal abborrar medan vi försökte efterlikna detta så mycket som möjligt. Men kom aldrig i närheten då vi saknade den äkta levande masken men lottlösa blev vi dock ej.


Fisken är fantastisk i Vombsjön och mycket grov i genomsnitt. Liknande rapporter kommer från Ringsjön med ännu grövre fisk !


Ju längre dagen led så tog sig fisket och en större stöpisfläck fick fisket att ta lite fart. Undertecknad kunde under mitten av dagen ta en och annan grov abborre ur hålen men det blev aldrig någon huggsexa. Dock så blev det ett tiotal abborrar av ansenlig storlek och undertecknad var nöjd med 10 fiskar som vägde närmre 4 kilo tillsammans.
Kollegan hade en "tung dag" ända tills någon timma återstod och att fisket då helt plötsligt tog fart. Marcus tog nästan lika mycket och ett par andra killar likaså men undertecknad fick märkligt nog vara "statist". Ingen abborre verkade vilja hugga på min pirk vilket gjorde en lite snopen men jag unnade mina kollegor fiskarna mer än väl. Dagen avslutades i strålande sol och vi gick iland och bytte om för avfärd hemåt. Blott efter några kilometer möttes vi av tung dimma och vädret var som förbytt...
Men kylan skulle bestå ännu en tid denna märkliga vinter...


En gammal skopborr som denna (t.v) är en ovanlig syn idag. Vägning av fångsterna efter avslutat fiske.


EPILOG:


En makalös vinter ligger nu bakom oss och man vet aldrig när det blir så här bra igen.
Nu har när detta skrevs just den 26/3 sommartiden infallit och sommaruppehållet är strax ett faktum.
Ända sedan julen 2005 har det varit full vinter med endast mycket få och korta mildavbrott.
Under tiden som webbsidan pimpelforum funnits så har vi haft alla typer av vintrar.
De som börjat tidigt och slutat tidigt men också de som börjat tidigt och slutat sent.
Vi har också upplevt säsonger med en kort vinter eller nästan ingen alls o.s.v.
I detta fallet kom fisket igång vid nyår och det får anses som normalt för Skåne och södra Sverige.
Det som varit unikt och verkligen extraordinärt är den stränga kölden i mars.
Men i skrivande stund 26 mars så verkar våren ha kommit till slut och den sista striden verkar stå för dörren.
Därmed beseglas de fina isarnas öde och så är också tingens ordning för nu måste bara våren komma.
Vi kan bara ytterst nöjda fyllda av vårt lystmäte för isfiske lyfta på fiskehatten tacka för denna fina vintern !


Isläget låg på sin absoluta topp i nästan 2 månader utan uppehåll vintern 2006. - Helt otroligt !


Detta var det sista reportaget för säsongen 2005-2006.