ARRIESJÖN

2013-02-11Så här tolkar du informationen:
Abborrens storlek mäts i gram från 0 - 1000 gram och större än detta,-fördelad på förekomsten.
Det "blå" området visar ungefär fördelningen av fisken som brukar fångas där de "vanligaste",
( = flest fångade av alla abborrar i en viss storlek av pimpelfiskarna) har mest blå markering.
Den blå markeringen från max. till min. innebär skalan: "Mycket allmän" - "Allmän" - "Mindre allmän" - "Sällsynt".

Svårfiskningsgraden innebär ett genomsnitt hur svårt det är att fiska av en sjö.
T.ex. så ger en fiskrik sjö som typ Vombsjön långt högre fångstvikter än en sjö som Tjörnarpssjön.
"Abborren" markerar ett genomsnittligt värde på skalan från extremt lätt - färgen indigo till extremt svårt - färgen rött.

Klicka på någon av kamera-symbolerna (1 - 5) så visas bilder från olika platser på den aktuella sjön.
En överkryssad kamerasymbol innebär att detta fält ej länkar till någon bild.Arriesjön är egentligen ett gammalt grustag alldeles söder om Malmö.
Efter avslutad grustäkt så har naturen fått "åter-erövra" området till malmöbornas stora glädje.
Det har genom tillrinningar bildats en naturlig liten "sjö" med omgivande "dammar" som alltså är f.d. grustäkter.
Idag har området blivit ett naturligt vatten med en ganska normal flora och fauna där även de vanligaste fiskarna förekommer.
Såväl vitfiskar som mört, sarv, löja, ruda etc. finns i sjön men även gädda, ål och abborre som "håller efter" vitfisken.
På så sätt upprätthålls en naturlig balans i sjön.
Till detta kommer utplanterad gräskarp, spegelkarp, fjällkarp samt ruda för att hålla ned växtligheten och multnande växtdelar.
Tidigare så sattes öring ut men denna verksamhet har upphört.
Stor fisk har fångats i sjön: Gädda 10500 gram, abborre 1150 gram, öring 5640 gram
*Notera att allt fiske i de omgivande smådammarna är strängeligen förbjudet

Fiskekort finns att köpa på:

Fiskedags, (Fiskedags) Cypressvägen 10, Malmö, telefon 040-94 97 63
Sportfiskegiganten, (Sportfiskegiganten) Lundavägen 56, Malmö, telefon 040-18 88 78
Entré livsmedel, Käglingevägen 154, Käglinge, telefon 040-54 81 23
Länk till Vellinge Kommun - Länk till Naturgripens webbsidaVägbeskrivning :
Från Malmö , kör väg 101 till Pumpmacken i Arrie där svänger man vänster ,
vägen delar sig sedan direkt , kör man rakt fram så ser man sjön på vänster sida efter ett par hundra meter ,
strax innan sjön finns en grusväg ner där man kan parkera nere vid sjön .
Svänger man till vänster där vägen delar sig så kör man till man kommer till en grå länga,
( 500 m ) på höger sida där man kan parkera och gå dom hundra meter ner till sjön från den sidan !Tillbaka till huvudmeny.