LUNDBYHAMNEN, SANNEGÅRDSHAMNEN - GÖTEBORG

2020-09-27       Klockan 16:00

 

VARNING - HAMNOMRÅDE !

En varning för ändrat vattenstånd samt vågsvall från passerande fartyg!
Hamnområdet kan plötsligt få uppbruten is av isbrytare, fartyg eller mudderverk.
Att vistas nära iskanten ut mot själva Göta Älv innebär stor fara för livet!
Håll därför ALLTID ett minsta säkerhetsavstånd på 200 meter till iskanten mot öppet vatten i älven!
Ge också akt på om fartyg verkar gå in i hamnbassängen eller någon annan pågående aktivitet knuten till hamnens verksamhet.
Detta gäller främst för Lundbyhamnen!
Brackvatten finns på båda ställena vilket innebär att isen är sämre och bryts ned snabbare än där det enbart är rent sötvatten.


- LÄS OM TRÄNGSELSKATTEN FÖR GÖTEBORG LÄNGRE NED! -

Bildarkiv från Lundbyhamnen - Klicka på symbolen ovan!

Mer information om Göta Älv på Wikipedia - Klicka på symbolen ovan!

Allmänt om Göta Älv:
Göta Älv är Sveriges största vattendrag och älv vilket avtecknar sig i den båttrafik som älven har i sitt nedre lopp.
Men även uppströms Göteborg så inger trafiken respekt då stora last och tankbåtar slussas upp till städerna runt Vänern.
Där kan nämnas Karlstad, Mariestad, Lidköping, Vänersborg m.fl.
I Trollhättan, mest känt för SAAB samt fallen, så ligger ett flertal slussar där fartygen måste passera igenom för att nå Vänern.
Även Göta- kanaltrafiken passerar genom här mellan slussarna i kanalen på sträckan Göteborg - Stockholm.

Men längst ned så mynnar Göta Älv ut i Göteborg, Sveriges andra stad som också är känd för sina omfattande varv och hamnar.
Detta gäller än idag som landets hamnstad Nr.1. Men konkurrensen från utlandet slog hårt mot varvsnäringen och även hamnarna under 70-80 talet.
Under 90-talet och framåt så påbörjades förvandlingen från hamnar och varv mot "sjöstaden" vilket innebär ett sjönära boende i city.
(Hammarby Sjöstad, Norra Hamnen i Helsingborg, Västra Hamnen i Malmö tjänar som exempel på denna nya exklusiva boendeform.)
Så även i Göteborg där Eriksbergs hamnområde nu förvandlas till exklusiva bostadsområden. Mitt i allt detta så kan ett eminent pimpelfiske bedrivas!

Området - Historien Lundbyhamnen:
Det intressanta fisket bedrivs i de två hamnområden vilka är Lundbyhamnen samt Sannegårdshamnen. Bägge hamnområdena ligger på ön Hisingen.
Vi börjar med Lundbyhamnen:
Lundbyhamnen har fortfarande en del av "det gamla hamnstuket" kvar med en gammal lyftkran för styckegods som tyvärr är ganska illa medfaren.
In mot Ramberget så går flera stora trafikleder och järnvägslinjer vilket skapar en rejäl bullermatta över området.
Epitetet "City-Fiske" kan nog knappast upplevas starkare än så här! Detta gäller främst för den inre delen av hamnen som mitt emot kajområdet och trafiklederna har en del vassruggar.
Området där är också skräpigt och utgör därmed ett föga inbjudande "rekreationsområde".
Detta ligger inom ett ekonomiskt delvis ännu aktivt hamnområde som är avstängt men det är det tillåtet att gå på isen utanför.

Men under senare hälften av 2010-talet så startade stor omdaning av området, som pågår ännu, -där man nu rensar upp och bygger nytt! Fler gamla uttjänta industrifastigheter får snabbt lämna plats för moderna sjönära bostäder. Ett enormt "presige-projekt" utgör också "Karlatornet" som efter svenska mått är en gigantisk skyskrapa på nära 70 våningar (!) som är under uppförande i närheten.
Men ekonomisk kris och kanske även ogenomtänkta beslut och nu senast den världsomfattande corona-krisen har inneburit att bygget stoppats på obestämd tid under år 2020.
Många göteborgare tycker dessutom att byggnaden är allt för monumental för att passa in i stadsbilden.

Längst in i Lundbyhamnen så ligger mynningen till den lilla men märkliga Kvillebäcken som förbinder Göta och Nordre Älv. Vad som är speciellt med denna är att Kvillebäcken både fungerar som inlopp respektive mynning beroende på vattenståndet ! Det innebär att bäckens flöde ändrar riktning med jämna mellanrum beroende på hur vattenstånden skiftar mellan Göta och Nordre Älv.

Längre ut så ändrar Lundbyhamnen karaktär och domineras av det magnifika glaspalatset som först byggdes åt den världsberömda kameratillverkaren Hasselblad.
Dess kameror var världskända främst genom Apollo-projektet.
Men när de digitala kamerorna kom på 2000-talet så hängde Hasselblad ej med längre utan fick lämna den pampiga moderna byggnaden.
Samtidigt så behövde SR radion och SVT Televisionen nya lokaler då de gamla blivit allt för omoderna borta i Örgryte.
Därför så flyttades hela verksamheten hit istället och den gamla byggnaden, av Göteborgshumorn döpt till "Synvillan", skattade åt förgängelsen och blev till en verklig synvilla!

Muddermassor tippades i hamnen 2017!
Under 2017 så tippades muddermassor i hamnen som verkar ha fått sitt djup halverat. Hur detta inverkar på det framtida sikfisket återstår att se men fisket efter detta tilltag har försämrats dramatiskt. Dessutom så de senaste årens vintrar varit urusla där ingen bärbar is funnits sedan 2018...

Fisket i Lundbyhamnen:
Det som gör detta bullriga hamnområdet intressant är just fisket där pimpelfisket efter sik lockar mest!
Eftersom det är ett hamnområde så är botten jämn då den har muddrats.
Djupet varierar mellan 5 meter längst in mot Kvillebäcken. Längre ut vid Radio / TV huset så ligger djupet på runt 7 meter efter tippning av muddermassor.
Siken fiskas med mormyska betad med maggots (fluglarver) eller så används en vertikalpirk med tafs.
Under den ca 15 cm långa tafsen så används en mormyska eller mikro-balansare som betats med maggots.
Även mask, bloodworms eller imitationer av detta kan användas med fördel. Vertikalpirken ska vara rätt liten.
Man fiskar strax ovanför bottnen med små nätta mjuka rörelser på vertikalpirken.
Ett traditionellt sätt präglar mormyskafisket som många finnar, balter och polacker gör som besöker hamnområdet för att isfiska.
Då sikfisket uppmärksammats, inte minst genom det närbelägna radio och TV- huset så infördes en rekommendation på MAX 10 sikar per person och dag.
Tänk på att dra upp siken med mjuka rörelser då den är skör i munnen...

Längs med vassarna och vid pållarna (grova pålar som sammanbundits tre om tre),
på den södra sidan av hamnen så finns ett icke föraktfullt bestånd av grov abborre samt gädda.
Öring och gös kan också förekomma sporadiskt där öringen då är mer frekvent.
Tyvärr så fiskas många öringar upp på olovlig tid då man inte får fånga dessa mellan oktober t.o.m. februari.

En annan sak man ska ta i beaktning är vattenkvalitén som inte riktigt är så särdeles bra.
Orsaken är "gamla synder" från industriepoken där många gifter sedimenterats i bottnen.
Vad värre är så ser vattnet fortfarande ut att vara förorenat.
Detta märker man på pirkarna som otäckt snabbt oxideras när de kommer i kontakt med vattnet.
En nyputsad pirk förlorar sin glans under blott 30 minuters fiske i hamnen.
Inte nog med detta, de mörknar oerhört snabbt och måste putsas om redan efter bara 1-2 timmars fiske!
Detta innebär att fisken, främst då den stationära fisken kan innehålla många miljögifter som t.ex. krom, kadmium e.t.c.
För siken som är mer pelagisk och rör sig fritt inom Göta Älv, så är det litet bättre.
Men man ska ändå tänka på att INTE äta fisk ur detta området i Göta Älv högst mer 2-4 gånger per år.

Området - Historien - Fisket Sannegårdshamnen:
Sannegårdshamnen ligger inom det gamla Eriksbergs varvsområde där man byggde båtar fram till 80-talet.
Därefter så var varvskrisen total och de flesta varven lades ned och så även Eriksberg.
En lång tid så låg området för fäfot men under 90-talet så väcktes tanken på att modernisera hela området.
Det revs för att ge plats till vacker sjönära bostadsbebyggelse och idag så reser sig många vacka "skyskrapor" nära vattnet här.
Grönområden samt promenadstråk anlades för de boende och en ny gång och cykebro spändes över Sannegårdshamnen.
För de många med fritidsbåt så anlades givetvis en hamn för dessa med båtplatser.
Belysning nattetid ser till att göra området säkrare och för att ge ett "mysigt" intryck åt de boende och besökare.

Fisket är rätt snarlikt det som benämnts ovan för Lundbyhamnen. Dock så är öringen mer frekvent här.
Tyvärr så tas många öringar upp olovligt under fredningstiden vilket är ett gissel.
Rykten påstår också att etniska grupper verkar ha ett slags "revir" där "inkräktare" jagas bort!
Givetvis så är detta helt förkastligt och om ryktena stämmer så måste åtgärder mot detta vidtagas.
Ett lämpligt sätt är att införa fiskekontrollanter och möjligen ett fiskekort, precis som för Västhamns-fisket i Helsingborg.
Liknande bekymmer brottades man med där och sedan västhamnspiren ombildats till ett FVO så har denna typ av problem kunnat stävjas.

Dessvärre så saknas bilder och mer ingående information om Sannegårdshamnen just för tillfället.


TRÄNGSELSKATT I GÖTEBORG SEDAN JANUARI 2013!En betalstation på Fjällgatan i Masthugget, Göteborg i november 2012.

Från januari 2013 så infördes en s.k. "trängselskatt" i Göteborgs centralort som ett led att finansiera en rad stora byggprojekt för stadens infrastruktur samt att minska biltrafiken.
Mest känd är Västlänken och "Röde Orm" som är två stora projekt för biltrafiken samt för tåg där man bygger en slags "tunnelbana" med tre underjordiska stationer.
Detta innebär att det kostar pengar på vardagarna när man passerar in och ut ur staden.
Dock så behöver du aldrig tänka på att betala "på plats" så att säga. Istället så skickas ett inbetalningskort hem till den REGISTRERADE FORDONSÄGAREN när passagen skedde.
Det betyder att du MÅSTE uppge detta till vederbörande om du ej äger fordonet själv och betalar avgiften till denne.
Hur det hela fungerar i detalj finner du på Transportstyrelsens webbsida nedan.

För oss som passerar där någon enstaka gång blir det inte så dyrt men likväl kanske en ny erfarenhet.
Det påverkar även dig om du bara passerar igenom Göteborg, på vardagar. Tänk på att betala trängselskatten i tid!
Annars blir det en dyr förseningsavgift på 500 kronor extra!
Bäst är att koppla trängselskatten till ett autogiro, så slipper man missa sin betalning.
Det innebär att du som funderar på att fiska i Lundbyhamnen eller Sannegårdshamnen på vardagar måste betala vägtull!

Länk till Transportstyrelsen och fakta om trängselskatt i Göteborg - KLICKA HÄR!


Närbild av kamerasystemet som registrerar registreringskyltarna på passerande bilar.

Själva fisket är fritt i Lundbyhamnen & Sannegårdshamnen !


Använd "Back-knappen" för att återvända till startsidan för sjöinformation!