SJÖALTESJÖN

2017-01-22   Klockan 19.05Så här tolkar du informationen:
Abborrens storlek mäts i gram från 0 - 1000 gram och större än detta,-fördelad på förekomsten.
Det "blå" området visar ungefär fördelningen av fisken som brukar fångas där de "vanligaste",
( = flest fångade av alla abborrar i en viss storlek av pimpelfiskarna) har mest blå markering.
Den blå markeringen från max. till min. innebär skalan: "Mycket allmän" - "Allmän" - "Mindre allmän" - "Sällsynt".

Svårfiskningsgraden innebär ett genomsnitt hur svårt det är att fiska av en sjö.
T.ex. så ger en fiskrik sjö som typ Vombsjön långt högre fångstvikter än en sjö som Tjörnarpssjön.
"Abborren" markerar ett genomsnittligt värde på skalan från extremt lätt - färgen indigo till extremt svårt - färgen rött.

Klicka på elementet "Bildarkiv från sjön". VR 180 betyder panoramabild i 180 grader. FB anger att bilderna återfinns på Facebook.


Sjön är ganska oansenlig och är nästan dold där den ligger utmed vägen (väg 24) mellan Våxtorp och Örkelljunga. I genäld så är den en liten bonuspärla med ett skapligt bestånd av såväl abborre och gädda men här finns mer:
Sjön utgör också en del av Stensåns vattensystem där denna passerar ned till sitt utlopp i Båstad.
Detta innebär att vandrande fisk som lax och öring måste passera genom sjön på sin väg till lekplatserna högre upp. Därför så finns en teoretisk chans att få öring på pimpel men då ädelfisken är fredad vintertid så måste den sättas tillbaka.

Men vad gör det? - det bästa av allt är att fisket är fritt och inget fiskekort behöver erläggas.
Dessutom så lägger sig sjön ganska tidigt då den ligger på norrsidan av Hallandsås i ett "köldhål".
Tyvärr så är sjön allt för liten för att man skall kunna hålla pimpeltävlingar här men en liten "kula" går an.
Abborren i sjön är inte oäven utan finns i alla storlekar om mest i smått runt 10-60 gram.
Detta innebär att det är en "perfekt" sjö för den pimpelsugne att "fiska in sig på" i början av säsongen.


Inget fiskekort behövs i sjön !


Använd "Back-knappen" för att återvända till startsidan för sjöinformation!