FÖRKLARING TILL INFORMATION - EXPRESS-SYSTEMET:

2021-11-24     Klockan 18:55- SYSTEMEN OVAN OCH NEDAN ÄR ENDAST PROV-EXEMPEL - FÖR "SKARP VERSION" - SE STARTSIDAN!

Sedan 2010 har detta systemet funnits och kan nu anses som permanent på EWP.
I januari 2017 så lades det "vita isläget" med fler funktioner till beroende på allt mildare vintrar och sämre väderförhållanden:

Visning av varnings´nivåer från EWP: Beroende på ett allt oroligare och instabilt väderläge vintertid visas nu varningsnivåerna 1-2-3 direkt på Pimpelforum!

Varningsnivåer visas nu direkt på Pimpelforum! - Detaljerade varningar finns alltjämnt på EWP!
<<< Det tänkta exemplet till vänster visar aktiv varningsnivå 1 och 2

Vårt minst sagt embarmliga väder sätter oss alla på prov och detta medför ständig uppgradering av våra varningssystem. Detta innebär nu att de vädervarningar som EWP har nu även förhandsvisas i informationsboxen ovan. Dock så visas varningar här direkt endast när dessa berör Pimpelforums bevakningsområden Västra Götaland, Halland, Småland och Skåne / Blekinge. Precis som andra väderinstitut så använder vi oss av en 3-gradig skala av vädervarningar: Disclaimer: Kontrollera ändå via länk att ingen varning ligger utlagd på EWP.

Nivå 0 Inaktiverade varningar - Inga utfärdade varningar som berör P.F. bevakningsområde
Nivå 1 - En viss fara för allmänheten och för samhällsfunktioner, iaktag viss försiktighet.
Nivå 2 - En överhängande fara för allmänheten och för samhällsfunktioner, iaktag försiktighet.
Nivå 3 - En STOR fara för allmänheten och för samhällsfunktioner, iaktag STOR försiktighet
På vädersidan EWP ser du varningarna mer i detalj. Länk:

Vitt isläge: Vitt isläge innebär att det finns möjlighet att mindre sjöar och dammar har bärbara isar.
Men osäkerheten gällande bärighet på dessa isar är dock stor. Vitt isläge kommer vara aktiverat när det varit kyla som gett isar och när israpporter inkommit.

Aktiva varningssymboler med direktlänkning till EWP och sidan för varningar:
I december 2016 tillkom dessa symboler beroende på allt fler vädervarningar. Här en förklaring:

Så här fungerar det, symbol för symbol, (som annars ligger i en och samma rad, - se ovan):
Aktiverad halkvarning på vänstra symbolen - Inaktiv halkvarning i den skuggade symbolen.
Aktiverad varning för stora snömängder på vänstra symbolen - Inaktiv varning i den skuggade symbolen.
Aktiverad varning för hårda vindbyar på vänstra symbolen - Inaktiv vindvarning i den skuggade symbolen.
Aktiverad varning för storm / orkan på vänstra symbolen - Inaktiv varning i den skuggade symbolen.
Aktiverad varning för låga temperaturer* på vänstra symbolen - Inaktiv varning i den skuggade symbolen.
Aktiverad övrig varning på vänstra symbolen - Inaktiv varning i den skuggade symbolen.

* Definitionen av "låga temperaturer" är -25 grader eller kallare,   eller kombinationen vind & kyla där det är förfrysningsrisk!
   Notera att sidan är idéell och att det innebär att en varning kan bli försenad eller helt utebli i vissa lägen.
Då symbolerna är klickbara så når du alltid EWP för varningar.
Om symbolerna är släckta men att det ändå finns varningar ute på EWP,
beror detta på att varning då omfattar ett område utanför Pimpelforums bevakningsområde.


Tidigare:

I januari 2016 tillkom dessa funktioner:

Trend för temparaturutveckling: Det visar trenden för temperaturutvecklingen den närmsta tiden cirka 10 dagar framåt.
Så länge brukar väder och temperaturprognoser någorlunda anses som "säkra".
Längre ned finner du en förklaring till dessa och övriga grafiska element som kan förekomma beträffande temperaturtrender.Klickbar direktlänk till HIRLAM vädermodeller och HIRLAM temperaturer.
Den skarpa versionen återfinns på startsidan för Pimpelforum och den länkar till Estonian Weather Institute.
Där får du den kommande beräknade väder / temperaturutvecklingenför de kommande tre dygnen.Yr väderradar:
Klickbar direktlänk till YR väderradar som täcker hela norden inklusive Finland.