FÖRKLARING TILL INFORMATION - EXPRESS-SYSTEMET:

2017-01-14     Klockan 13:35

- SYSTEMEN OVAN OCH NEDAN ÄR ENDAST PROV-EXEMPEL - FÖR "SKARP VERSION" - SE STARTSIDAN!

Sedan 2010 har detta systemet funnits och kan nu anses som permanent på EWP.
I januari 2017 så lades det "vita isläget" med fler funktioner till beroende på allt mildare vintrar och sämre väderförhållanden:

Visning av varnings´nivåer från EWP: Beroende på ett allt oroligare och instabilt väderläge vintertid visas nu varningsnivåerna 1-2-3 direkt på Pimpelforum!

Varningsnivåer visas nu direkt på Pimpelforum! - Detaljerade varningar finns alltjämnt på EWP!
<<< Det tänkta exemplet till vänster visar aktiv varningsnivå 1 och 2

Vårt minst sagt embarmliga väder sätter oss alla på prov och detta medför ständig uppgradering av våra varningssystem. Detta innebär nu att de vädervarningar som EWP har nu även förhandsvisas i informationsboxen ovan. Dock så visas varningar här direkt endast när dessa berör Pimpelforums bevakningsområden Västra Götaland, Halland, Småland och Skåne / Blekinge. Precis som andra väderinstitut så använder vi oss av en 3-gradig skala av vädervarningar: Disclaimer: Kontrollera ändå via länk att ingen varning ligger utlagd på EWP.

Nivå 0 Inaktiverade varningar - Inga utfärdade varningar som berör P.F. bevakningsområde
Nivå 1 - En viss fara för allmänheten och för samhällsfunktioner, iaktag viss försiktighet.
Nivå 2 - En överhängande fara för allmänheten och för samhällsfunktioner, iaktag försiktighet.
Nivå 3 - En STOR fara för allmänheten och för samhällsfunktioner, iaktag STOR försiktighet
På vädersidan EWP ser du varningarna mer i detalj. Länk:

Vitt isläge: Vitt isläge innebär att det finns möjlighet att mindre sjöar och dammar har bärbara isar.
Men osäkerheten gällande bärighet på dessa isar är dock stor. Vitt isläge kommer vara aktiverat när det varit kyla som gett isar och när israpporter inkommit.Mörklagd symbol visar ett tänkt isläge för t.ex. Skåne där det sannolikt ej är bärbara isar (Ingen sannolik förkomst av bärbar is alls.).
Aktiverad symbol för Småland där sannolikt finns bärbar is och / eller det det inkommit israpporter.

Mycket milt väderläge: Från december 2016 tillkom detta grafiska element för temperaturutveckling.
Som det anger så innebär det ett mycket milt väderläge på över +7 grader och högre.

Mycket milt - D.v.s. varmare än +7 grader.

Aktiva varningssymboler med direktlänkning till EWP och sidan för varningar:
I december 2016 tillkom dessa symboler beroende på allt fler vädervarningar. Här en förklaring:

Så här fungerar det, symbol för symbol, (som annars ligger i en och samma rad, - se ovan):
Aktiverad halkvarning på vänstra symbolen - Inaktiv halkvarning i den skuggade symbolen.
Aktiverad varning för stora snömängder på vänstra symbolen - Inaktiv varning i den skuggade symbolen.
Aktiverad varning för hårda vindbyar på vänstra symbolen - Inaktiv vindvarning i den skuggade symbolen.
Aktiverad varning för storm / orkan på vänstra symbolen - Inaktiv varning i den skuggade symbolen.
Aktiverad varning för låga temperaturer* på vänstra symbolen - Inaktiv varning i den skuggade symbolen.
Aktiverad övrig varning på vänstra symbolen - Inaktiv varning i den skuggade symbolen.

* Definitionen av "låga temperaturer" är -25 grader eller kallare,   eller kombinationen vind & kyla där det är förfrysningsrisk!
   Notera att detta är ett TEST under säsongen 2016 - 2017 och att det innebär att en varning kan bli försenad eller helt utebli i vissa lägen.
Då symbolerna är klickbara så når du alltid EWP för varningar.
Om symbolerna är släckta men att det ändå finns varningar ute på EWP,
beror detta på att varning då omfattar ett område utanför Pimpelforums bevakningsområde.


Tidigare:

I januari 2016 tillkom dessa funktioner:
Trend för temparaturutveckling: Det visar trenden för temperaturutvecklingen den närmsta tiden cirka 10 dagar framåt.
Så länge brukar väder och temperaturprognoser någorlunda anses som "säkra".
Längre ned finner du en förklaring till dessa och övriga grafiska element som kan förekomma beträffande temperaturtrender.Klickbar direktlänk till HIRLAM vädermodeller och HIRLAM temperaturer.
Den skarpa versionen återfinns på startsidan för Pimpelforum och den länkar till Estonian Weather Institute.
Där får du den kommande beräknade väder / temperaturutvecklingenför de kommande tre dygnen.Yr väderradar:
Klickbar direktlänk till YR väderradar som täcker hela norden inklusive Finland.
Det ursprungliga utförandet för Varningar & Isläget Express:
Den visar i översta raden antingen en eller två tända "trianglar" som anger två saker:
Dels om någon vädervarning finns på EWP och om det finns en generell risk för svaga isar i närområdet.
Närområdet innefattar Pimpelforum's "kärnområde" - Skåne, södra Halland, södra Småland samt sydsvenska höglandet.
På rutan längst till vänster "Länk - klicka här" så kan du komma till EWP.

Därunder så visas det aktuella isläget för områden som finns relaterat till Isläget.
Det innebär det visas en översikt på isläget på de utvalda sjöarna inom respektive län.
Bär alla isarna i området så lyser den gröna rutan medan de andra är släckta.
Finns det sjöar med ett sämre isläge så "lyser" även gul och / eller röd ruta, detaljerna finner du på Isläget.
Om ingen sjö bär inom ett län / område så lyser endast röd ruta.
Systemet är förmål för en successiv utbyggnad om det slår väl ut!

Nedan så visas några exempel på hur detta systemet fungerar:


EXEMPEL 1 VID FÖRSÄSONG ELLER SÄSONGSUPPEHÅLL:


Systemet är helt "nedsläckt"

EXEMPEL 2 - VÄDERVARNING PÅ EWP - SVAGA ISAR FINNS - MEN SOM EJ BÄR:


Varningsfunktionerna "blinkar" och snabbkollen för isläget "lyser rött".

EXEMPEL 3 - MESTADELS SVAGA ISAR - MEN NÅGRA BÄR LÄNGRE NORRUT:


Varningsfunktionen för svag is "blinkar" och snabbkollen för isläget "lyser" beroende på isläget i respektive län.

EXEMPEL 4 - MESTADELS BRA ISAR - MEN NÅGRA BÄR BARA DELVIS:


Varningsfunktionen för svag is "blinkar" och snabbkollen för isläget "lyser" beroende på isläget i respektive län.

EXEMPEL 5 - ALLA ISAR INOM VÅRA BEVAKNINGSOMRÅDEN BÄR HELT:


Snabbkollen för isläget lyser enbart "grönt".

* Disclaimer: Notera att det ALLTID finns svagare partier på alla sjöar och att de större sjöarna,
som t.ex. Vänern - Vättern- Mälaren - Hjälmaren m.fl. kan ha öppet vatten längre ut eller beroende på,
färjeled, fartygstrafik (seglingsrännor brutna av isbrytare), starka strömmar m.m.

EXEMPEL 6 - ALLA ISAR BÄR MEN EXTRAORDINÄR VÄDERHÄNDELSE PÅGÅR:


Varningsfunktionen för EWP "blinkar" beroende på någon ovanlig väderhändelse men snabbkollen för isläget lyser "grönt".


OLIKA SYMBOLER FÖR BERÄKNAD TEMPERATURTREND:

Den övre pekaren visar temperaturutvecklingen för Sydsvenska höglandet och den undre för Skåne.


Själva "pekaren" (pilen) nedan visar sedan följande:

- Betyder mycket milt. D.v.s. + 7 grader eller ännu varmare.

- Betyder att mildväder råder, d.v.s. + 1 grad C och över detta.

- Betyder att mildväder ersätts av litet kallare ned mot nollan eller någon / ett par minusgrader nattetid.
                                           
- Betyder nollgradigt väder eller någon / ett par minusgrader samt oftast en eller att par grader över noll dagtid.

- Betyder att temperaturen sjunker rent allmänt från nollgradigt till några eller flera minusgrader framöver.

- Betyder att kallt vinterväder råder med 2-6 minusgrader dagtid och kanske det dubbla eller ännu mer nattetid.

- Betyder att temperaturerna faller avsevärt och att det föreligger sträng kyla, särskilt nattetid, d.v.s. -18 grader eller kallare.

- Betyder att vinterväder råder med sträng kyla, kanske nedåt -10 grader eller lägre dagtid och kanske det dubbla eller ännu mer nattetid

- Betyder att den extrema kylan lindras med litet mildare väder men att minusgrader trots allt gäller. Oftast i samband med snöfall.

- Betyder att kallt vinterväder ersätts med mer nollgradigt väder, d.v.s. temperaturer runt och nära +- noll grader.

- Betyder snabb temperaturomläggning från kyla till att det blir avsevärt mildare med plusgrader rent allmänt dygnet runt framöver.

- Betyder stigande från över noll grader och att det blir mildare med plusgrader rent allmänt dygnet runt.

- Betyder att det blir en kortare period med mildväder men sedan åter kallare, oftast 1 - 4 dygn med blidväder.

- Betyder snabba temperatursvängningar med 1 - 4 dygns kyla maximalt men sedan åter mildväder med plusgrader dygnet om.