Välkommen till Pimpelforum!

2020-11-22 Klockan 10:50

Pimpelforums Samarbetspartners:


2020-11-17 - Nyheter: Pimpelforum skjuter fram premiären till torsdag 10 december!.
2020-10-05 - Nyheter
:
Iframe med Fiskejournalen

2020-04-20 - Vädret: Vår sida för väderlänkar hittar du ovan i menyraden.
2020-04-20 - Isläget: Islägestjänsten är stängd för säsongen.

Läs mer om detta i artikeln från 1 mars nedan.

SERVICE & MEDDELANDERUTA:

- ISLÄGESTJÄNSTEN HAR SÄSONGSUPPEHÅLL -

- PREMIÄREN FÖR PIMPELFORUM ÄR SENARELAGD TILL 10 DECEMBER -

- UPPDATERAT 20/4 2019 - ISLÄGESTJÄNSTEN ÄR STÄNGD -

Express-information för vädervarningar och isläget.
Nytt från säsongen 2018-19 är den grafiska islägeskartan ovan som visar det ungefärliga aktuella isläget.
Kartan ovan för Isläget Express har fått en liten uppdatering på de grafiska elementen 1 dec.- 2019.
Isläget & väderläget EXPRESS är öppet för säsongen 2019-2020.
EWP VARNINGAR! Varningssymboler vid oväder som är länkade till EWP
Varningsnivåer 1-2-3 visas i informationsboxen. Varningar i detalj på EWP.
För mer information om Isläget Express - klicka på den understa raden i elementet ovan.

 Vår tids nya gissel och stora dödsfiende...

16/11 - 2020: Pimpelforum senarelägger sin premiär! - Vädret är den största anledningen!

Pimpelforum närmar sig nu premiären, men mörka skuggor kastas över oss och nu så nämns corona och covid -19 för absolut första gången här på P.F. vilket nästan får anses som en aning unikt. Nu läggs inget krut på detta faktum där pandemin fortsätter i oförminskad styrka. Nu är dock sportfisket ett av de få undantagen där man kan utöva sin hobby UTAN att behöva samlas, -om man inte tänker sig tävlingar Men ett dystert faktum kvarstår: Pandemin är ingalunda över och just denna dag så skärptes restriktionerna ytterligare då smittspridningen fortsätter och förvärras. Nog om detta för ögonblicket.

Rekordmilt i oktober och november hittills innebär att premiären skjutits fram för bevakningen av isläget med mera.

Tyvärr så fortsätter den dystra vädersituationen där riktigt milt till snudd på varmt och EXTREMT varmt väder råder eller har rådit i HELA landet. Även längst i norr vilket är något man aldrig har sett tidigare i modern tid. Det finns ytterst få bärbara isar och även längst upp i nordligaste Sverige är tillgången näst intill obefintlig! Normalt så ska bärbar is förekomma från Västerbotten och vidare norrut till riksgränsen. Men så är inte fallet detta minst sagt dystra år som 2020 har blivit. Därför så SENARELÄGGS premiären till torsdag 10 december vilket alltså är Nobeldagen. Det hela är förstås ledsamt och lägger sten på börda för oss alla som längtar efter isfisket i corona-tider. Men inga tecken pekar på någon positiv förändring ännu av väderläget just nu.

Mildväder och ingen kyla i prognoserna den 10 december innebär att premiären kan förskjutas ytterligare...

Men premiären kan fördröjas ytterligare om inga förändringar till det bättre sker. Detta är det nya greppet att hantera sidan Pimpelforum från och med nu. Det är givetvis tråkigt detta också men en följd av att klimatet fortsätter att gå på fel håll med allt varmare vintrar eller kanske ska man säga avsaknaden av vintrar.

P.F. återkommer dock lite innan den 10 december om det hela skulle stå sig med mildväder. Skulle det helt omvända ske att kylan skulle slå till för en längre tid så återkommer P.F. i så fall och då kanske det kan bli lite muntrare.

Keep calm and stay well...

Sedan så kan den ytterst dystra situationen ej underskattas utan vi befinner oss alla i en mycket världsomfattande kris. Detta innebär att vi alla måste följa de bestämmelser och rekommendationer som proklameras. Allt för att stoppa smittspridningen, även om att vaccin utlovas vara på väg...


16/11 - 2020: Fiskejournalen som Iframe på Pimpelforum t.o.m. 9 december! LÄNK

Som ett led att ge lite fiskenyheter här så lanseras en iframe för Fiskejournalen fram till preliminära premiären 10/12 2020. Håll tillgodo!


1/3 - 2020: Pimpelforum stänger för säsongen utan att kunna rapportera en enda dags isfiske!

Ända sedan Pimpelforum startade i slutet av 90-talet så har vintrarna varierat i omfattning med riktigt fina sådana men också mindre bra dito. Men något liknande detta har ALDRIG NÅGONSIN upplevts tidigare! Enligt mätningar i Uppsala som pågått i minst 300 år så har aldrig högre temperaturer vintertid registrerats tidigare. Den 15 februari inföll den meterologiska våren vilket är tidigast möjligt då hösten övergick direkt till "vår". I de fåtal artiklar som skrivits nedan så har P.F. försökt förklara orsakerna till denna katastrofalt usla vinter vi genomlidit. Det har varit mörkt och dystert då snön har saknats. Regnmolnen har hängt tungt över landets södra delar i stort sett ända från slutet av oktober och fram till mars. Ett ytterst kort undantag från detta var en fiskerapport från en liten tjärn utanför Göteborg där man lyckades fiska en (1) dag i skarven november - december! Men det var också allt. Resten av fiskepassen i vinter har krävt en hundra-mila resa enkel för att kunna genomföras överhuvudtaget.

Det som man kan glädjas åt nu är det återvändande ljuset och den stundande riktiga våren! Det myckna regnandet har dock gett extremt höga flöden för främst Lagan i Halland och Småland men även andra åar som Rönneå har mycket höga flöden som skapat "sjöar" mellan Ängelholm och Klippan. Detta riskerar nu även att förstöra vårfisket efter öring då det höga vattnet innebär att det blir svårt att fiska. Ännu mera regn väntas dessutom inom samma område... Men grundvattennivåerna i stort sett återställts med råge i södra Sverige. Alltid något att vara tacksam över... Bilden nedan är som en passande turistbild påminnande om en vacker insjö men det är Rönneån som svämmat över av allt regnande nära Klippan i Skåne.


Översvämningar i Rönneå strax väster om Klippan på skottdagen, 29 februari 2020 .

Rekordtidigt avslut för Pimpelforum säsongen 2019-2020 är ett faktum!
Pimpelforum slår faktiskt igen för denna säsongen med ett konstaterande: Nu kan allt BARA bli BÄTTRE för sämre än så här kan det ej bli. Men P.F ger ej upp så lätt vilket innebär att säsongen 2020-2021 inleds torsdag 26 november 2020! Men då det ännu finns risk (?) för att det kan frysa på och bildas svaga isar så har islägestjänsten öppet mars månad ut. Men chansen för bärbara isar är dock helt utesluten förstås.

Därmed så vill undertecknad tacka alla besökare för denna säsongen.


1/2 - 2020: Januari blev rekordmild och bjöd på sommartemperaturer! - En personlig reflektion...

Pimpelforum skulle ta ett nytt uppehåll men undertecknad var tvungen att få med denna artikeln om rekordvarma januari 2020, av förståelig anledning.

Att det som borde vara vinter blev något helt annat är nu ställt bortom allt tvivel, när januari 2020 blev rekord-mild eller ska vi säga rekordvarm istället. Vi har nu gått in i februari som är den sista av de tre egentliga vintermånaderna. Att det hittills inte varit någon vinter i mellersta och södra Sverige stämmer nog de flesta in i med undantag för alla de av oss som nu är bosatta i Norrland och läser detta.
Här har som sagt vintern i princip uteblivit helt vilket är något helt nytt för oss alla idag levande!Snöstormsliknande väder över New York och Broadway som undertecknad upplevde 18 december 2019 .


Kallare i New York än i mellersta och södra Sverige!
Undertecknad var i New York, som ligger på samma breddgrad som italienska Rom strax före jul. Där fanns snö och det rådde minusgrader. (Se bilden ovan när en snöstorm "blizzard" snabbt drog fram över New York), De påföljande nätterna var kalla med nedåt -10 grader lokalt i området och det var isande kallt. Detta är fortfarande den enda kyla, snö och vinter som undertecknad har upplevt denna säsongen, och det skedde i samband med ett besök i denna fantastiska mega-stad!

Världen känns duktigt upp och nedvänd detta år 2020 när inget tycks vara sig likt. Det som skrivs här och nu har kanske ej så med isfisket att göra men sanningen måste fram då det hela ej känns särskilt lustigt när en världskris pågår kring Iran - Irak och U.S.A. och att det nya coronaviruset har dessutom nått Sverige och Jönköping när detta skrivs. Att dessutom Storbritannien, -en viktig partner sedan länge har nu vänt Europa ryggen genom sitt Brexit. Visst är det väldigt personligt och föga uppmuntrande. Men tankarna speglar nog mångas medvetande med undertecknad, just nu när de ständigt grå och tunga regnmolnen hänger över oss...Januari 2020 blev minst sagt rekordmild för att inte säga rekordvarm! - Bilden tillhör SMHI.


Rekordvärme i södra Sverige och rekordmilt i norra Sverige...
Dygnsmedeltemperaturer uppmättes i Oskarshamn med +10,6 C och i Gladhammar med +10 grader prick. Dessutom fick Oskarshamn den 15 januari +12,1 C grader vilket är en av de absolut högsta temperaturer som någonsin uppmätts. Kära läsare och älskare av isfisket: Detta är temperaturer som egentligen ska betecknas till epitetet sommar...

Men trots att det är vinter i norra Sverige så har temperaturökningarna slagit hårdast här, även om det var riktigt kallt i slutet av månaden med -36,1 i Karesuando den 27 januari. Många väderstationer har därmed uppmätt den varmaste januari temperaturen sedan de började föra statistik vilket är mer än 100 år tillbaka i många fall.

Jetströmmars ändrade mönster och uppvärmda hav spelar in ihop med det allt varmare klimatet på jorden!
Som sades i den förra artikeln så är en olycklig kombination av förändrade jetströmmar och uppvärmda hav tillsammans med ett allt varmare globalt klimat den giftiga cocktail som skapat detta minst sagt otrevliga läge. Några något kallare dygn väntar strax runt hörnet nu i februari. Men tyvärr är detta bara ytterst tillfälligt innan mildluften och den plågsamt tråkiga lågtryckstrafiken laddar upp på nytt över Atlanten och tar fart igen. Länk till SMHI och artikeln gällande rekordvarma januari 2020

Kan undertecknad vara något positiv nu då?
Absolut! Nu nämner jag den stora vinsten i sammanhanget! Vi minns med fasa den rekord-torra och heta sommaren 2018 som nog ingen av oss vill uppleva igen med alla omfattande skogsbränder. Även våra grundvattenmagasin tömdes och akut vattenbrist uppstod främst i sydöstra Sverige och i synnerhet på Öland och Gotland. Även om man nu håller på att ansluta Öland med en ledning från fastlandet så är regnleveranserna från ovan mer än välkomna, liksom i stora delar av övriga Sverige. Vattenmagasinen såväl små som stora kan nog anses som helt återställda efter att ha haft rekordlåga grundvattennivåer. Riktigt positivt och viktigt när vårt dricksvatten blir en allt större bristvara. Länk till SMHI och aktuella grundvattennivåer

Ingen riktig vinter finns i sikte för mellersta och södra Sverige...
Nej tyvärr så finns sannolikt ingen tröst för oss som väntar på isar i mellersta och södra Sverige. Den lilla köldknäppen varar blott några dygn och påverkar inte något isläge överhuvud taget. En resa norrut upp i höjd med norra Värmland och Dalarna och sedan vidare norrut är det som gäller denna säsongen.


30/1 - 2020: "Katastrof-vintern" är nu så gott som ett faktum! - Artikel i Sportfiskarna om detta!

När detta skrivs så skriver vi redan den 30 januari och två av tre vintermånader kan nu läggas till handlingarna. Inte på många år har situationen varit värre när det gäller isfisket för mellersta och södra Sverige som denna vintern! Rent av kanske aldrig någonsin! - Bilden nedan illustrerar hur väderläget verkar utvecklas den 10 februari och det är på snudd till varmt i södra Sverige!


Dystra långtidsprognoser... - Efter en liten köldknäpp i början av februari, så kommer denna värmen upp igen och förstör det sista hoppet... Notera temperaturerna på uppemot 9-10 grader för delar av t.ex. Skåne! - Bild från Wetterzentrale GFS

Som synes så är situationen sämre än usel i sammanhanget och därmed så verkar faktiskt sista spiken i kistan slås i för denna så kallade "vintern". Just nu aviseras dock lite kallare väder även för södra och mellersta Sverige. Men tyvärr så handlar det bara om en liten ynka köldknäpp på några dagar, innan mildlufts-eländet är över oss igen. Länk till WZ finner du ovan i "Vädret Express".

Kylan och isarna finns längre norrut!

Det finns otroligt nog isar och även kyla om man åker upp i höjd med norra Värmland, Gästrikland och sedan vidare norrut i höjd med Sundsvall och uppåt. Där finns faktiskt vintern som denna säsongen annars lämnat södra Sverige i sticket. Är man beredd att planera en resa och har rekat ordentligt så finns goda möjligheter för isfiske där uppe.

Varför är väderläget som det är? - Jetströmmarna och uppvärmda hav är det som ställer till det...
Jetströmmar är som säkert många känner till kraftiga luftströmmar som finns högt upp i luftlagren och som genom jordens rotation ligger S-formade över klotet. Man kan faktiskt likna jetströmmen som det S-formade mönstret på en tennisboll. Dessa jetströmmar kan ligga olika högt i meridianerna (nord-sydlig latitud) beroende på årstiden och förutsättningarna. Denna säsongen ligger jetströmmen riktigt olyckligt som innebär en aldrig sinande ström av lågtryckstrafik in över Skandinavien och därmed så följer mildluften med som ett brev på posten. Länk till Wikipedia om jetströmmarna:

Uppvärmda svällande hav med ökande volym som ger plats för mer lågtryck och oväder...
Men mer oroande, som man kan se på bilden ovan är att haven är rejält uppvärmda och allt mer farhågor finns att dessa magasinerar allt mer värme, nu börjar att bli så uppvärmda att detta påverkar vårt klimat. Frågan är kontroversiell men kan ändå ställas: Är detta normala temperaturavvikelser eller ej? En del forskare tror detta medan medparten av forskarvärlden tror på mänsklig påverkan.

Ännu ett rekordvarmt år, 2019, som lagts bakom oss...
SMHI har en artikel om detta faktum där den globala uppvärmningen blir allt mer omfattande och bränderna i Australien nyss vittnar mycket om detta. Många påstår nu (helt rätt) att det naturligt ska brinna där. Men omfattningen har aldrig setts tidigare och många endemiska djur och växtarter hotas nu av utrotning. Fotnot: "Endemisk" betyder att en art är unik och bara finns just på den platsen i världen. Koala björnen som var förlagan till alla nallar vi ser i leksaksaffärerna är ett exempel på en endemisk art.
Länk till SMHI:s artikel om den globala uppvärmningen, där står det även om de allt mer uppvärmda haven:

Sportfiskarna dundrar: Det är en katastrofvinter! - Skidklubbarna runtom i södra Sverige lider svårt!
Förhållanden för mellersta och södra Sverige är närmast katastrofala för många skidklubbar, skridskoklubbar och givetvis fiskeklubbar som inte kan uträtta sina värv. Särskilt illa är det faktiskt för skidklubbarna i synnerhet som nu lider svårt av att tävlingar och evenemang nu får ställas in. Inköpta priser och noggranna förberedelser ser ut att gå om intet och därmed förlorade intäkter. Inte bara det, många som tränar inför Vasaloppet inte kan göra detta, om man nu inte äger ett par rullskidor förstås. Själva Vasaloppet verkar dock ej hotat då man magasinerat tonvis med snö.

En rykande färsk artikel från Sportfiskarna om kanske den sämsta vintern någonsin i mannaminne!
Så här skriver Sportfiskarna om läget just nu: (Tack till Bengt Olsson på Sportfiskarna för artikeln.)

"Innevarande mildvinter har hittills varit en av de sämsta någonsin för det organiserade tävlingsfisket på is i södra delen av landet. Vad Sportfiskarna känner till har inga pimpeltävlingar kunnat genomföras i exempelvis Mälardalen, Göteborgsregionen eller runt Örebro. Gränsen för var det finns säker is går i slutet av januari 2020 ungefär i en linje från norra Värmland till norra Gästrikland. Längs denna gräns kan mindre sjöar ha säker is medan de större vattnen ofta är öppna. I södra delen av landet saknas is helt."

Där är inte mycket att säga om detta. Bara att undertecknad på Pimpelforum kan instämma i ovanstående bistra faktum...
Länk till hela artikeln på Sportfiskarnas webbsida här:

Ta en resa norrut! ( -En favorit i repris...)
Detta har sagts ett otal gånger tidigare men gäller åter igen mer än någonsin! Att kanske under sportlovet, som nu närmar sig snabbt, åka norrut till Värmland, Dalarna eller Jämtland eller ännu längre norrut till Norrland. Detta är nog det enda vettiga receptet för att ha chansen att få använda sina isfiskegrejor i vinter. Men detta kräver givetvis tid, pengar och en noggrann planering förstås. Hur säkra ÄR isarna ens däruppe? Även längre norrut är vintern bräcklig med mest snö och dåligt tillfrusna isar. Inkomna färska rapporter till Sportfiskarna 30 januari inger dock hopp: Det finns bra isar i höjd med Sundsvall och vidare norrut! I nuläget så är därmed detta den enda vettiga lösningen för isfiskets idkande som det verkar...

Vad händer framöver här på Pimpelforum då?
Inte mycket i nuläget tyvärr. Nej, situationen är som sagt riktigt usel och inte ens under de allra "sämsta åren" år 2007 och 2008 var det så här illa. Dock så finns lite planer här på P.F. framöver men dessa kan ej röjas i nuläget. Nu kan undertecknad lugna vän av ordning: Pimpelforum läggs INTE ned i nuläget. Detta är det enda positiva att säga just nu, för det behövs förstås mer än EN usel vinter med "-10" på poängskalan för att stänga sajten. Men faktum kvarstår att vi får se och avvakta väderutvecklingen framöver. Sidan återgår därmed i sin vinterdvala.

När kommer nästa uppdatering?
Precis som för snart en månad sedan så är frågan befogad. I nuläget så blir det på nytt ett uppehåll under minst 1-3 veckor beroende på vad som förväntas ske vädermässigt. Men som sagt så är inte prognoserna för mellersta och södra Sverige muntra. Någonstans kring mitten av februari som det verkar nu återkommer P.F. med en aktuell uppdatering.


11/1 - 2020: Isplanket har gått i graven efter minst 20 år på nätet...

De goda nyheterna duggar minsann INTE tätt här numera och senast ut i denna dystra raden är att Isplanket som varit ett landstäckande forum för värdefulla israpporter inte längre verkar finnas. Vad orsaken eller orsakerna kan vara är inte klarlagda. Men de allt osäkrare isarna beroende på de allt uslare vintrarna, eller ska vi säga avsaknaden av vintrar kan ha bidragit till stängningen av sajten.

Osäkra isar som tidigare varit "säkra" beroende på den dåliga tillfrysningen kan ha bidragit...
Precis som Pimpelforum gör så har Isplanket byggt på israpporter där privatpersoner rapporterat in till sajten när bärbara isar finns. Men de allt sämre vintrarna där tillfrysningen blir allt osäkrare och där nederbördsmängderna med mer snö, skapar farliga isar kan ha bidragit till stängningen. Det hela är givetvis bara spekulationer härifrån. Summa summarum så är nu knappen bortplockad och därmed även länken till webbsidan Isplanket. Pimpelforum vill samtidigt beklaga stängningen och tacka alla ansvariga för alla år som Isplanket funnits på webben.

Fortsatt mörka utsikter beträffande en omläggning till kallare väder...
Tyvärr så får man i sammanhanget åter upprepa att några utsikter inte ens i slutet av januari pekar på någon omläggning till kallare väder. Avsteget här på P.F. från denna time-out berodde helt och hållet på Isplankets frånfälle ovan. Pimpelforum återkommer som sagt så snart positiva förändringar verkar ske i prognosmodellerna eller annars i slutet av januari månad.


5/1 - 2020: Pimpelforum tar time-out!

Julen är när detta skrivs i det närmsta över för denna gången och den gamla vitsen ( för att lätta upp situationen en smula...) går enligt följande: "Vet ni när bina firar jul? - Jo när julen är förbi..." Ja, detta är väl det nästan enda roliga som erbjuds härifrån så här långt denna säsongen. Ett gammalt torrt skämt från förr. För i övrigt så är det knappast speciellt lustigt....

Fortsatt samma dystra vädertrend med mildväder och ständigt nya fronter som attackerar landet...
Undertecknad har nu tittat så långt bort man kan se och vi är nu framme i prognosmodellerna för 21 januari som normalt brukar vara den kallaste perioden på året. Men inte ens här finns någon kyla att tala om. Istället fortsätter det vara milt med "kylskåpstemperaturer" inom bevakningsområdet. Vilket i praktiken innebär3-6 plusgrader och enstaka små ytterst korta passerande frostknäppar. En sådan passerade när detta skrevs under inledningen av Trettonhelgen. Men kort därpå blev det åter mildare. Denna vädertypen gynnar inte denna typen av hobby och risken ökar nu för varje dag att pimpelgrejorna lär få ligga kvar outnyttjade i sitt gömsle.

Pimpelforum tar time-out tills situationen ändrar sig till den bättre...

Just beroende på detta så läggs verksamheten här på fullkomlig sparlåga tillsvidare. Som sagts tidigare så är orsaken helt given! Ingen kyla = inga isar, inga isar = inget isfiske. inget isfiske = inget att skriva om på Pimpelforum... Den onda cirkeln är därmed sluten. Men självklart så hålls ett öga på prognosmodellerna i hopp om en oväntad och snar förändring. Sannolikt så krävs dock oerhört mycket för att vända denna skutan på rätt kurs.

Ta en resa norrut!
Detta har sagts ett otal gånger tidigare men gäller mer än någonsin! Att kanske under sportlovet åka norrut till Värmland, Dalarna eller Jämtland eller ännu längre norrut till Norrland är nog det enda vettiga receptet för att ha chansen att få använda sina isfiskegrejor i vinter. Men detta kräver givetvis tid, pengar och en noggrann planering förstås. Hur säkra ÄR isarna ens däruppe? Även längre norrut är vintern bräcklig med mest snö och dåligt tillfrusna isar. I nuläget så är detta den enda lösningen likväl som det verkar...

En artikel på EWP - vår systersida om väderläget just nu...
En artikel som undertecknad gjorde är inte heller den uppmuntrande och där finns en djupare artikel om det klimatmässiga världsläget som faktiskt råder numera.

När sker nästa uppdatering här på Pimpelforum?
Frågan är befogad och svaret är följande: Nästa uppdatering kommer att ske så snart en positiv förändring kan skönjas på allvar vilket rakt översatt betyder så fort vi verkar ha en vettig period med ordentlig kyla inom räckhåll. Annars så kommer en uppdatering i slutet av januari här. Vi hoppas verkligen att vi då ser att en period kanske infaller i februari - mars med isar. Men sannolikheten enligt samstämmiga väderinstitut för detta är dessvärre inte stor. Men vi MÅSTE ju hoppas. Därmed så vill undertecknad tacka de trogna besökarna så länge och hoppas på ett SNART återseende här!


31/12 - 2019: Med önskan om ett Gott Nytt År 2020!

Pimpelforum har funnits sedan1997 och går därmed in på sitt fjärde årtionde vilket är en ansedd ålder i internet-världen. Om vi tittar bakåt så märks en markant skillnad från då till nu. Det VAR bättre förr då det var många fina isvintrar när P.F. drog igång och särskilt under 00-talet fick vi många härligt kalla vintrar med fiske på de sydligaste sjöarna i Skåne som Finjasjön, Ringsjön och Vombsjön. Den senaste riktigt rejäla isvintern var år 2010 då vi fick många fantastiska dagar men sedan har det varit en utförsresa på ett sluttande plan. Vintern 2018-2019 var i det närmsta bedrövlig och tyngdpunkten som på senare år förskjutits mot sydsvenska höglandet, har även här gröpts ut. Det var en dålig, nästan usel vinter under 2019 där uppe. Nu är det om möjligt ännu bedrövligare och uslare då bortsett en liten köldknäpp, vintern inte vill infinna sig alls. Tyvärr är detta riktigt dyster läsning för oss som älskar isfisket.

Dåliga isar i hela landet och omfattande naturkatastrofer utomlands!

Inte bara här i söder är vintern bräcklig. Även längre norrut så är isarna, där de nu finns, dåliga och flera olyckor har skett då isen varit svag och dåligt genomfrusen och tunn. Trenden är ytterst tydlig då vi på andra håll i världen ser allvarlig torka med svåra bränder som i Australien. Just idag nyårsafton lär bränderna kulminera som nu skördar dödsoffer och svåra lidanden. Särskilt det känsliga djurlivet är hårt åtgånget där ohyggliga scener med halvbrända koalor och annat vilt syns på många håll. På andra håll rasar oväder med svåra översvämningar som följd så läget är minst sagt oroande. Att vi därför inte kan isfiska väger därför ytterst lätt i jämförelse med vad som ser på andra håll i världen.

En ung kvinnas röst har skakat om världen...

Åter så faller även PF:s strålkastarljus på fenomenet Greta Thunberg som har så ohyggligt rätt i sak: Vi vuxna har kanske ödelagt för framtida generationer i denna ständiga profithunger. Inte för inte utsåg den mäktiga amerikanska tidningen TIME Greta som "Årets Person". En utmärkelse som står som fasad för hela mänskligheten och i år var det Greta från lilla Sverige som fick titeln. Oerhört... oerhört... Greta hade nog också hellre sett att vi hade isar och att det var kallare men tyvärr, så är inte fallet..

Fortsatt milt så långt ögat kan se i prognosmodellerna...

Ja detta är redan uttjatat och nu är en av tre eller fyra viktiga månader förlorad på årets säsong till mildluftens obarmhärtiga envälde. Inte ens det nya året som redan benämns "Tjugo-tjugo" (2020) kan ändra på saken. Istället fortsätter detta elände med nya fronter som kommer in med sin last av gigaton med regn över Sverige och övriga Skandinavien. Så det är därmed bara att fortsätta att vänta, på något som kanske inte infaller. Ja inte var raderna muntra här men sanningen ska fram: Blir det ingen vinter i år heller så står faktiskt denna sidan på spel. Ett beslut kommer att fattas i början på februari om att lägga Pimpelforum i malpåse. Orsakerna är ju inte svåra att förstå. Att skriva om något som inte går att genomföra är meningslöst.

Med hopp om en snar omläggning av vädret och ett gott nytt år 2020!

Trots dessa dystra rader så önskas alla besökare ett riktigt gott nytt år och med hopp om en snar omläggning till betydligt kallare väder.


24/12 - 2019: Med önskan om en riktigt God Jul!

Vi är nu framme vid den punkten där Pimpelforum önskar alla sina besökare en riktigt God Jul!
Tyvärr så syns ingen kyla i kristallkulan, så långt man kan se vilket givetvis är ledsamt denna glädjens dag på året. Men vi får ta detta för vad det är och Pimpelforum återkommer strax innan nyår. Fram tills dess så njuter vi av julledigheten och julens fröjder!


15/12 - 2019: Ingen kyla i sikte nu heller och inga isar i sikte därmed...

Om man skalar ned allting och sätter på skygglapparna så "lider" vi som väntar på isfisket och lär få fortsätta att göra detta. Inte en tillstymmelse till vinter kan skönjas enligt de prognosmodellerna som undertecknad tittat på. Men vi har sett kovändningar tidigare och plötsligt så kan prognoserna lägga om kursen. Det ryktas om kyla lagom till julafton men det är inget som med klarhet syns i prognosmodellerna för sydligaste Sverige, inkluderat sydsvenska höglandet.

Om vi nu lyfter blicken...
Egoistiskt så klagar undertecknad på avsaknaden av is men när man ser hur det globala läget ser ut vädermässigt och klimatmässigt så är det ytterst förfärande. Svåra bränder har rasat och rasar i Australien och tidigare i Kalifornien i USA. I Frankrike vållar svåra översvämningar kaos och lidande. Situationen är allt annat än bra och värlstoppmötet i Madrid COP 25, om klimatet går inget vidare där splittringen tycks vara total. Detta bådar inte gott då stora "utsläppare" som USA, Indien, Kina och Australien inte vill vika från sin inslagna väg. Även t.ex. Indien vill ta del av välfärden som oljan och kolet ger vilket inte kan klandras. Men tyvärr så medför detta att det går illa för planeten och det blir allt varmare. Detta hamnar till sist här och isvintrarna uteblir där de allt varmare haven innebär lågtryck med plusgrader som följd.

Greta Thunberg en ikonisk person i världshistorien...
Redan som blott 16-årig är nu Greta Thunberg från lilla Sverige en av planetens största personer och utsågs av det episka tidnings-magasinet TIME till "Årets person" 2019. Ironiskt nog i stället för Donald Trump som blev besviken och (som vanligt tvittrade dumheter). Men Greta stod inte svarlös utan gav D. Trump en rejäl känga tillbaka med samma mynt. "Skolstrejken för klimatet" blev snabbt en rörelse över hela världen och Greta har blivit en symbol för framtidens barn som kanske berövas sin framtid.

Åter lite egoistiskt sagt kanske, så kan man grovt tillyxat påstå att kommande generationer kanske aldrig kan få uppleva hur det är att gå på en natur-is, uppleva naturen, korparnas skri, gnistrande isvidder och hur det är att kämpa med en fisk under istäcket. Ett dystert faktum men sant då vi ser hur läget är t.e.x just nu med alla dessa mildgrader och lågtryck. Bara i Norrland är förhållanden någorlunda normala med bärbara isar. Nu blev det kanske i onödan lite politik här men detta är svårt att undgå då läget och klimatet är allt annat än bra på jorden...

Pimpelforum gör uppehåll beroende på en utlandssemester!
Undertecknad gör nu ett uppehåll och i ärlighetens namn så är det inte mycket att vare sig skriva om eller lägga till om isfisket just nu. Med rådande väderförhållanden så saknas underlaget för denna typen av webbsida. Har sagts innan... "Det är svårt att sälja sand i Sahara..." Beroende på hur kommunikationerna infaller så återkommer Pimpelforum precis till julafton. Då hoppas vi alla på att förändringar till en kallare vädertyp kanske slår igenom. Dock så kommer eventuella uppdateringar fram till dess återfinnas på vår Facebook sida. Därför så kommer även det "fjärde ljuset" vara tänt här ovan. Pimpelforum önskar härmed en riktigt fin 3:e och 4:e Advent!


8/12 - 2019: Ingen kyla i sikte...

En kort glimt av kyla sågs under första Advent men denna är nu ett minne blott då mildluften på nytt drog in på bred front. Det blir förvisso lite kyligare under ett par dagar runt Lucia men detta bara marginellt. För snabbt återvänder den milda vädertypen. Så något isfiske verkar det nog tyvärr inte bli tal om alls på denna sidan nyår som det verkar nu. Därmed så är det bara till att fortsätta att vänta och vänta. Ändock så passar P.F. på att önska alla besökare en fin 2:a Advent och stressa inte i onödan inför julen!


5/1 - 2019: Kallare igen men tveksamt att kylan stannar nu heller!

Inledningen av december bjöd på en härlig vinter och julkänsla när vi lämnade dystra november och klev in i december! Men tyvärr så slog vädret om på nytt vilket vi visste om. Milt väder drog upp på bred front i så gott som hela landet. Ännu mildare och dessutom blåsigt och rikligt med regn väntas över veckoslutet vilket förstås punkterar isläggningen som var på gång.

Det blir kallare efter veckoslutet och möjligen kan det bli några dagars kyla men såväl kylan som prognoserna är bräckliga. Tyvärr så pekar det hela på att det verkar bli mildare mot nästa veckoslut igen. Men hur milt det blir råder det ännu stor osäkerhet om. Men numera anländer vintern sent om än alls, vilket vi vant oss vid på senare år...

Göteborgarna var "i farten igen" och premiär-pimplade vid 1:a Advent!

Ett glatt gäng var ute på isarna under måndagen den 2/12 och det var precis som under inledningen av förra säsongen göteborgarna som lyckades hitta det lilla köldhålet med bärbar is. Några abborrar av "finger-storlek" blev det men inte mycket mer innan lågtrycket slog till. Temperaturen steg med inte mindre än 14 (!) grader på några timmar och därmed så beseglades den lilla tillgången på is åter.

På vår Facebook sida så hittar du en bild från måndagens fiske på tjärnen strax nordöst om Göteborg. OBS! Facebook krävs för att se bilden! Länk:


1/12 - 2019: Kyligt väder och en kall 1:a Advent! - Men det blir mildare igen...

Den riktigt trista novembermånaden är nu passé efter att ha varit riktigt grå och mörk. Men månaden bättrade sig på sitt yttersta och bjöd faktiskt på en hel del sol på fredagen (trots namnet "Black Friday") och det blev soligt även under lördagen. Detta gav stackars Växjö några fler soltimmar än de fyra som var faktum innan fredag 29/11.

Nu är det betydligt kallare och minusgrader på de flesta håll under den mörka tiden av dygnet. Men tyvärr så är detta bara tillfälligt för redan från mitten av vecka 49 blir det åter mildare. Mildluften ser ut att dra in på en bred front i stora delar av landet. Men innan dess blir i vart fall 1:a Advent riktigt "krispig" och lokalt så finns det snö eller rimfrost som gör det såväl ljusare och lättare att hitta den rätta julstämningen. Detta är en god början i vart fall.

Blir det kallare längre fram?
Tyvärr så är prognosläggningen ytterst svårbedömd och där fanns indikationer nyss på att den kallare vädertypen skulle återvända. Men nu råder tveksamhet i detta och man får avvakta nya prognoskörningar för att se vad som händer. Men en sak är säker: Isfisket ser ut att få det tuffare för vart år som går och tendensen de senaste vintrarna pekar på allt mildare väder. Samt risken för snö som lägger sig på tunna nyisar och lägger hinder i vägen för säker is är en annan faktor som ökat i omfattning på sistone. Det tidigare så "säkra" sydsvenska höglandet har sett allt sämre isläggning de senaste åren just beroende på mer snö som faller på de tunna nyisarna. Dock så är ännu vintern 2019-2020 ett oskrivet kapitel så vi får vänta och se och hoppas på det bästa...


23/11 - 2019: Kyla i sikte vilket innebär slutet för rekordvärmen för denna gången!

November har hittills varit en riktigt sorglig historia vädermässigt med bara få soltimmar. Runt tolv soltimmar under hela november har hittills uppmätts och Växjö ska bara kunnat inkassera två stycken. Vad värre är så har det varit nästan varmt med på snudd till två-siffriga temperatur-värden, vilket inte är normalt för årstiden. Meterologerna utrrycker det hela som bekymmersamt med stora temperaturavvikelser uppåt i hela landet. Man talar om inte mindre än 10 grader högre temperatur än normalt som uppmätts i norra Norrland. Inget vidare och allvarligt där klimatet ändras allt mer. Rent allmänt så bekräftar det november som "årets sämsta månad" enligt de flesta av oss.

Men nu ser det ut att kunna hända lite saker och orsaken är att kall luft kommer att ta sig ned över landet norrifrån. Från fredag vilket innebär 29 november verkar det som att omläggningen slår igenom rent allmänt. Därefter så ser det i nuläget (bör påpekas klart,) som att den kallare vädertypen kommer att dominera över lag. Detta innebär dock inga isar inledningsvis förstås. Men däremot att det kallare vädret hjälper till att kyla ned vattenmassorna. Hur länge den kallare vädertypen ser ut att stå sig och hur kallt det kommer bli återstår att se men en god början verkar det i vart fall bli.


21/11 2019 - VÄLKOMNA TILL ÄNNU EN NY SÄSONG MED PIMPELFORUM!


Pimpelforum hoppas att en riktigt bra vinter kan göra sig gällande denna säsongen 2019-2020...


- FÖRORD.
- HUR BLIR VINTERN 2019-2020?
- NYTT PÅ PIMPELFORUM KOMMANDE SÄSONG
!
- AKTUELLA UPPDATERINGAR PÅ UNDERSIDORNA.

Förord inför den nya säsongen:

Ännu en vår sommar och höst har nu passerats och det är blott en dryg månad kvar på året 2019. Ett år som vädermässigt varit klart mer sansat än det otäcka året 2018. Vi slapp torkan och de svåra bränderna som knappast hör hemma här på våra breddgrader utan den vädertypen hör snarare till den afrikanska savannen. Istället så var nederbördsmängderna klart mer normala och visst fick vi en fantastiskt bra sommar trots allt!

Men helt frid och fröjd är det inte då den globala uppvärmningen som ju bekant förnekas av en del. (Det finns t.o.m. de som även tror att jorden är platt...) Den globala uppvärmningen är ett faktum och detta påverkar ju alla.
I Kalifornien så har aldrig tidigare så enorma bränder rasat som under 2019. Och även Australien plågas av dessa ohyggliga bränder i skrivande stund. Det är värre än någonsin. Men man drog lärdom från 2018 och verkar ha sluppit dödsoffer vilket är positivt och är en tröst trots allt.

Kort om fenomenet Greta Thunberg - En liten ung kvinna med en enorm röst över hela världen!
Pimpelforum kan INTE undgå att nämna detta under eller fenomen som är dotter till den tidigare så kända operasångaren Malena Ernman. Detta unika fenomen har startat en miljörörelse som saknar motstycke i mänsklighetens historia. Trots sin spädhet och ringa ålder så ska man inte låta sig luras! Det är en ung och mycket stark, smart kvinna som för fram kommande generationers talan på ett helt nytt aldrig tidigare skådat sätt. Hennes historiska bana är kort men ytterst dramatisk fram till nu när hon började att "skolstrejka för klimatet" utanför Riksdagshuset hösten 2018. Då hade de sista svåra bränderna släckts och i färskt minne så samlade hon allt fler elever som vuxna varje fredag för strejk. Dessa strejker gav enorma eko och varje fritt land har följt hennes exempel att klimatstrejka över hela jorden! Greta åker också runt på en global mission mot klimathotet.

Det hade varit tjänstefel att INTE nämna detta med Greta Thunberg här på Pimpelforum...
Som sagt så måste vi ta lärdom och försöka att anpassa oss innan det är för sent men att vända skutan hos oss äldre är allt annat än lätt.En länk till hela det skakande talet Greta gjorde i FN på Expressens hemsida finns här, inklusivet ett videoklipp: - Länk:

HUR BLIR VINTERN 2019-2020?
Hur vintern kommer att utveckla sig denna säsongen är som vanligt svårt att sia om . I vanlig ordning så finns långtidsprognoser som ska skvallra om en "sträng vinter". Men tyvärr så har dessa långtidsprognoserna kommit på skam gång efter annan. Vädret har ju som tidigare sagts inget minne men däremot så kan man dra nytta av vad som hänt på förvintern. Får man en långsam avkylning med allt kallare väder kan detta MÖJLIGEN ge en grogrund för en kall vinter. Men tyvärr så (med tanke på innehållet ovan) så blir nu detta allt mer ett sällsynt fenomen. De senaste vintrarna så har vi sett en utveckling med mildare väder och större snömassor. Det var så t.ex. på sydsvenska höglandet. Isarna ville aldrig bära riktigt då nyisarna snart täcktes av snö. Därmed så spolierades säsongen 2018-2019 och undertecknad kom aldrig iväg dit förra vintern som exempel.

Tyvärr så ser uppstarten för ögonblicket inte särskilt munter ut heller. Vi hade en liten köldperiod redan i slutet av oktober men den försvann. Därefter har mildväder präglat totalt och tyvärr finns ingen kyla i sikte alls i prognoserna framöver, åtminstone i nuläget. Detta innebär därmed då också en minimal aktivitet här på Pimpelforum, fram tills att saker händer. Men man har sett en tydlig trend på allt sämre vintrar och orsakerna har avhandlats alldeles nyss här ovan...

NYTT PÅ PIMPELFORUM KOMMANDE SÄSONG:
Så värst mycket nyheter finns ej för stunden nu till premiären och tyvärr så återfinns en avvaktande hållning från undertecknad (Använder gärna detta uttrycket "undertecknad" här, ha, ha ). Istället så får vi se hur vintersäsongen kommer att utveckla sig. Får vi is till Advent, Lucia och jul? Eller får vi vänta till nyår, Trettonhelgen eller ännu senare. Uteblir kanske vintern helt för södra Sverige? Ja dessa frågorna är att hantera för ingen vinter innebär inget "bra Pimpelforum". Att "rycka undan mattan" är ett begrepp som nämnts tidigare år här och avsaknaden av vinter rycker just undan mattan för sajten Pimpelforum.

UPPDATERING AV LÄNKAR MED MERA...
Förstås så sker en uppdatering av alla länkar så dessa är korrekta. Efterhand så kommer förbättringar att ske där detta behövs och förutsatt att isfiske-säsongen kommer igång. Vi behöver ju bärbara isar för att få besökare hit och då ger ju allt sig själv. Länkarkivet har tyvärr drabbats av bortfallna länkar som plockats bort. Dessa får ersättas med annat på sikt.

HOPPET LEVER I VANLIG ORDNING...
Men alltid så finns ett hopp men kanske sargat i kanten med tanke på det inledande kapitlet. Att vi blir utan bärbara isar i södra Sverige ter sig som ytterst lätt i jämförelse med det enorma globala klimathotet som hänger som ett Damokles svärd över oss alla. Men visst så hoppas vi...

Pimpelforum önskar alla besökare välkomna till säsongen 2019-2020.


21/11 2019 - TIDIGARE SPARADE ARTIKLAR FRÅN TIDIGARE SÄSONGER:

7/3 - 2019 - Rain Viewer ersatte DMI-radarn!
Tyvärr så försvann den fina radarn som visade de olika nederbördstyperna och samtidigt så blev deras webbsida ytterst rörig. Därför så plockades denna bort från Pimpelforum. Istället så återfinns RainViewer som lades till. En bild hur denna fungerar finns nedan. Länk till RainViewer som också finns på vädersidan - Länk:

RAIN VIEWER


Notera att visningarna för snö med RÖD TEXT är snöfall som ej finns med i den engelska förklaringen på RainViewer!


20/1 - 2019
Branding ett sätt att synas - Pimpelforum ändrade lite på utseendet...

Pimpelforum ändrar lite i sina loggor och utökar domänerna officiellt...
Branding ett modernt ord som betyder "att synas med en varumärkesplattform" är något som P.F har haft i nästan alla år. Det är alltså logotypen för sidan som nu förändrats en aning. Det som dessutom har hänt är att Pimpelforum som har haft sitt säte i Skåne även sedan en del år tillbaka har haft en plattform som utgår från nordöstra Småland och Östergötland. Detta beror givetvis mycket på goda kontakter och genuin vänskap med många sportfiskare i trakten. Men en annan orsak är de allt sämre vintrarna som de senaste åren stoppat fisket i Skåne och sydvästra Sverige allt mer. Därför så har en liten avknoppning nu officiellt skapats:

   
Branding som blev en nyhet säsongen 2019 - De nya loggorna där den vänstra är Pimpelforum med sitt säte i Skåne.
Den högra snedställda blå loggan är Pimpelforum Nordöst med säte i nordöstra Småland och Östergötland.
Nu ska det ej göras någon "större affär" av detta utan Pimpelforum kommer annars bevara sin inriktning som tidigare. Men genom att förtydliga det hela så kommer man kunna få lite "etikett" på den informationen som Pimpelforum så frikostigt delar med sig av varje vinter. I sammanhanget så ändras en del loggor i systemet och några av er har säkert redan lagt märke till detta...


 • 19/1 - 2019: PIMPELFORUM TESTAR ETT NYTT SYSTEM FÖR VISNING AV ISLÄGET!

  ( I samarbete med Pimpelforum Nordöst )
  Försjön, Norra Vixen samt Solgen är nu GUL-listade! Detta är mycket glada nyheter då isvidderna så smått börjar att öppnas upp för säsongen. Troligtvis så kommer fler sjöar att kunna öppna upp inom den kommande veckan.
  Läs mer om detta på Isläget här - Länk

  Tidigare 19/1:
  Under de pågående säsongerna så testas regelbundet olika "system" som ska kunna underlätta för dig som besökare på Pimpelforum. Lite av kärnverksamheten är att försöka - OBS! försöka presentera isläget. Detta baseras på dels egna uppgifter men även på inkomna uppgifter från säkra källor. Pimpelforum får många frågor just berörande isläget varje vinter!

  Det är också i sammanhanget viktigt att betona att P.F. INTE ansvarar för olycksfall som sker beroende på att undermåliga isar brister eller att plurrning sker genom dumdristiga beslut. Det är ALLTID DU PERSONLIGEN själv som ansvarar för om man ska beträda en is eller ej!

  Presentation av de nya islägeskartorna! - En introduktion:
  Nu provas under resterande delen av säsongen 2018-2019 ett grafiskt kartbaserat system där du snabbt kan få en snabb enkel orientering av det UNGEFÄRLIGA isläget och denna finner du tillagd underst i "Express-fältet" ovan. Det är alltså ej tal om en exakt visning för det finns hela tiden avvikelser beroende på hur sjöarna ligger, hur stora dessa är och hur högt dessa ligger och hur dessa påverkas av väder och vind. Därtill kommer andra faktorer som sjöarnas bottentopografi, benägenhet för strömdrag och vilken omgivning sjöarna befinner sig i.

  Isläget i detalj finner du om du går in på "Isläget"!
  Denna översiktskarta är bara en grov översikt av isläget inom P.F:s bevakningsområde. Isläget i DETALJ finner du som vanligt på den sidan med samma namn som du finner i menyraden högst upp.

  Variationer kan uppstå från sjö till sjö med bara ett par hundra meter emellan...
  Det är alltså tal om många parametrar som ska klaffa och detta avviker markant från sjö till sjö och skillnaden kan ibland bara handla om någon enstaka kilometer eller ännu mindre. En sjö kan bära medan en sjö intill kan ha öppet vatten. Så är det t.ex. på skillnaden mellan Västersjön och Rössjön i nordvästra Skåne där avståndet mellan de båda sjöarna blott är knappa 200 meter. En bäck förbinder också det båda sjöarna emellan på det smalaste stället..

  Västersjön och Västersjön är referenssjöar:

  Dessa är så kallade "referenssjöar" för Pimpelforum och Västersjön med sina blott 12 meters djup kan ha bärbar is medan Rössjön 200 meter öster ut som regel kan ha öppet böljande vatten. Orsaken till denna markanta skillnad är att Rössjön har en mer dramatisk bottentopografi med det dubbla djupet på 24 meter. Till detta en riktigt kuperad bottentopografi. Men Västersjön har dels bara halva djupet samt en nästan helt slät sjöbotten vilket innebär en snabbare isläggning. Med hjälp av dessa båda sjöar samt ytterligare en sjö kan man bilda sig en ganska exakt uppfattning om isläget på andra håll inom P.F:s bevakningsområde som i huvudsak omfattar Skåne, Småland samt delar av västra Götaland och Östergötland inklusive sydsvenska höglandet.

  Ytterligare varianter av iskartor som dock ej presenteras här i nuläget...
  Att göra en svår sak enkel är det svåra vilket innebär att det kan tillkomma ett par avvikelser av de presenterade islägeskartorna nedan. Men det tål att upprepas att detta är ingen exakt visning av isläget utan endast en ungefärlig guide. Skåne t.ex. kan visas i ett "rött isläge" medan det i norra delarna i gränsen mot södra Halland kan finnas sjöar med ett vitt eller gult isläge inom Skånes nordligaste gräns!

  Detta systemet är endast under utprovning!
  Ett sådant system är alltid svårt att få exakt och en utvärdering kommer att ske när säsongen är slut. Pimpelforum är likt alla tidigare år helt idéell och har inga ekonomiska medel som sponsring, reklamintäkter e.t.c. Dett ger också en oerhörd "frihet" inom resonabla ramar att "göra vad man vill". Det viktiga är att all information ska stämma överrens med verkligheten så långt som möjligt. Skulle det visa sig att utfallet skulle bli negativt så kan det avslutas i förtid. Omvänt så kan det komma för att stanna permanent!

  En kort repetetition av de olika islägena enligt Pimpelforums definition:

 • Rött isläge innebär att ingen is kan beträdas inom bevakningsområdet eller att det råder öppet vatten.
 • Vitt isläge innebär att det KAN finnas riktigt små skyddade sjöar som MÖJLIGEN kan ha bärbar is.
       Endast rutinerade fiskare ska beträda dessa vatten!
 • Gult isläge innebär att sjöarna kan ha fin is men att öppna och svaga partier finns och att man ska se upp!
 • Grönt isläge innebär att sjöarna har fin säker is över hela sjön vilket innebär 10 cm kärnis eller mer.
       Dock så finns ALLTID svaga punkter på alla sjöar som in och utlopp, områden med strömmar och liknande!

  - ISDUBBAR OCH LIVLINA SKALL ALLTID BÄRAS NÄR MAN BETRÄDER EN IS! -

  Presentation av iskartorna:

  Det finns inga bärbara isar alls inom bevakningsområdet.
  OBS! Vänern och Vättern ingår EJ i isstatusen beroende på sin storlek.


  Vitt isläge på sydsvenska höglandet + rött isläge i områdena 1, 2, 3, 4, 6 och 7, vilket innebär eventuellt bärbar is på de allra minsta sjöarna där.
  OBS! Vänern och Vättern ingår EJ i isstatusen beroende på sin storlek.


  Vitt isläge i område 4, 5, 6 och 7 vilket innebär norra Småland, västra Götaland och Östergötland inklusive sydsvenska höglandet.
  OBS! Vänern och Vättern ingår EJ i isstatusen beroende på sin storlek.


  Gult isläge på sydsvenska höglandet + Vitt isläge i område 3, 4, 6 och 7 vilket innebär norra och södra Småland, västra Götaland och Östergötland. OBS! Vänern och Vättern ingår EJ i isstatusen beroende på sin storlek.


  Grönt isläge på sydsvenska höglandet + Gult isläge i område 2,3, 4, 6 och 7 vilket innebär Halland, norra och södra Småland, västra Götaland och Östergötland. + Rött isläge för Skåne. OBS! Vänern och Vättern ingår EJ i isstatusen beroende på sin storlek.


  Grönt isläge på sydsvenska höglandet + Gult isläge i område 1,2,3, 4, 6 och 7 vilket innebär Skåne, Halland, norra och södra Småland, västra Götaland och Östergötland. OBS! Vänern och Vättern ingår EJ i isstatusen beroende på sin storlek.


  Grönt isläge i område 2,3, 4, 5, 6 och 7 vilket innebär Halland, norra och södra Småland, västra Götaland och Östergötland inklusive sydsvenska höglandet + Gult isläge i Skåne. OBS! Vänern och Vättern ingår EJ i isstatusen beroende på sin storlek.


  Grönt isläge i hela bevakningsområdet! 1,2,3, 4, 5, 6 och 7 vilket innebär det "bästa och mest önskvärda isläget". OBS! Vänern och Vättern ingår EJ i isstatusen beroende på sin storlek.


  15/1 - 2019: Om polarvirveln som styr vårt vinterväder över Skandinavien (repris)

  Polarvirveln (Polar vortex)


  Ett fenomen som heter "plötslig atmosfärisk uppvärmning" innebär alltså att mycket kalla vindar kan nå oss ifrån från nordöst. Även numera benämnd "rysskylan" som så småningom kan komma att nå in över oss från nordöst med jämna mellanrum. Det innebär ofta i förekommande fall att snöbyar kan bildas över Östersjön och sedan ta sig in över ostvända kuster från Skåne i söder till södra Norrland när havet ligger öppet. En länk till Dansk TV 2 som berättar mer om fenomenet Polar Vortex. Länk till Wikipedia om fenomenet

  Wetterzentrales paneler blir permanenta!

  Pimpelforum vill alltid åstakomma det bästa med väldigt blygsamma medel och panelerna som kompletterar vädersidan är sannolikt den bästa lösningen här. I "Express-fältet" så finner du även Hirlam temperaturprognos samt nordisk radar från YR som är det norska väderinstitutet.  3/1 -- 2019 - Usel vinter...

  Vad vad var orsakerna till den usla vintern 2018-19?
  Forskarna och meterologerna slet sitt hår i vad som orsakade det hela. Men främst är det jetströmmarna som för oss vinterfiskare har en ytterst ogynnsam bana just nu. Detta innebär att jetströmmen kommer västerifrån med ursprung över Atlanten och sedan kommer in högt över nordligaste Norrland.
  Denna ogynnsamma jetström går sedan rakt söderut och för med sig lågtryck och fronter i en aldrig sinande ström. Dessemellan så kommer små svaga högtrycksryggar med lite kallare luft. Men detta duger ej för någon ordentlig isläggning och det hela har därmed gått i stå.

   


  Jetströmmen uppvisade en mycket ogynnsam utbredning och rörelse som förde in mycket mild luft i HELA Sverige.

  Emellanåt så kan dock kall luft föras ned från nordöst eller norr när jetströmmen flyttar på sig lite söderut och västerut. Men för att saker ska hända så måste högtrycket över Iberiska halvön (Spanien) hamna uppe hos oss och lågtrycket ska ligga där nere. Kort och gott så måste högtryck och lågtryck byta plats. Då lågtryck snurrar moturs så förs mild luft upp till oss. Vid högtryck så rör sig medurs och kall luft förs kall luft ned i stället från norra ishavet och från Sibirien. Men just nu så råder denna ogynnsamma situation och verkar ej ändras inom överskådlig tid.

  Luftmasseskärpning mellan varm fuktig luft och kall torr luft ger upphov till vinterstormar!
  Nyss så drog en ovanligt kraftig och förödande storm fram över mellersta Sverige på en ovanlig bana. "Alfrida" kommer många att minnas på såväl Gotland som i Stockholmstrakten. Stormen fördes med jetströmmens sinusformade bana först västerut in mot Skandinavien och sedan rakt söderut innan den svängde in över Baltikum och försvagades. Den svåra tågolyckan i Danmark orsakades sannolikt även av denna stormen. Risken finns därmed att nya liknande stormar kan uppstå den kommande tiden som jetströmmen ligger nu. Orsaken är att det blir en skarp kontrast mellan den varma fuktiga luften och lågtrycken kontra högtryck och kall luft över nordkalotten och Sibirien. De ovanligt varma haven är också starkt bidragande till det usla väderläget som visades i exemplet nedan, tidigare i den förra uppdateringen..

  Jetströmmen måste maka på sig söderut också!
  Men den främsta vektorn är att hela jetströmmen måste flytta mer söderut och därmed så kommer vi hamna NORR om den så kallade polarfronten i den kalla luftmassan som illustreras ovan. Bilden är en grov förenkling av läget just nu bara för att illustrera lättfattligt varför vintern ej vill infinna sig hos oss. Polarfronten kan kort beskrivas som en del av jetströmmen som alltså måste flytta söder och västerut. Det är därför brittiska öarna ofta har milt väder medan vi har kallt under mer normala förhållanden.


  31/12 - 2019 - Var var den bastanta kylan?
  Ja, - denna frågan kunde man undra över och bilden från Wetterzentrale talade ett tydligt språk vid nyår 2019.
  Haven var varma vilket innebar att den riktigt kalla luften inte vill infinna sig. Istället så strömmade ständigt nya nederbördsområden in. då behövdes mycket nederbörd då vattenstånden och vattenföringen i många sjöar och vattendrag tagit allvarlig skada sommaren 2018. En torka liknande detta vi såg under dån har ej skådats innan i modern tid och upprepades tack och lov ej igen påföljande sommar 2019.


  En prognosmodell från Wetterzentrale 30 december 2018 visade att haven var uppvärmda.
  Detta innebar tyvärr att den bastanta kylan (-10 grader eller lägre) ej kunde etablera sig på allvar den förra vintern.


  10/12 - 2018 - Vad skiljer det så kallade "klimatet" från själva vädret?
  Skillnaden är att klimatet är en mätserie på över t.ex. 10 år där man ser avvikelser i temperatur, vindar och nederbörd från genomsnittet. Själva genomsnittet är också en del av själva klimatet. Fram till nu så har man ju mätt under de 30 åren mellan 1961 till 1990. Själva "vädret" är det som råder för stunden och under en liten tid, oftast då i närtiden som t.ex. det kommande vädret och vädret som råder eller har varit. Klimatet är alltså en djupare analys av vad som kommer hända och har hänt med väder och vind under en lång tid.

  Klimatet blir alltså varmare och det blir allt svårare att få isar...
  Man ser med en förfärande tydlighet att haven är varmare just nu om man tittar på de uppmätta temperaturerna. Normalt så ska haven runt Norra Ishavet ligga på runt noll eller några minusgrader. Men så är det ej under december 2018. Och november var ännu varmare än någonsin. Det uppmättes temperaturer i Norrland som aldrig uppmätts tidigare och detta är oroande. Sålunda så är i sammanhanget kanske frånvaron av bärbara isar "strunt" men ändå inte för i det stora sammanhanget mycket allvarligt. Vi såg en av följderna i somras med de stora bränderna.

  Allvarligt läge i våra vatten efter den heta och torra sommaren 2018...
  Ännu så är vattenstånd och vattenföring i sjöar, åar och vattendrag svårt drabbat av torkan. På många håll så är det så illa att vandrande fisk som lax och öring ej kan nå sina lekplatser för vattendragen har torkat ut. Detta gäller stora delar av södra Sverige. En sådan situation har ej skådats tidigare i vår moderna väder och fiskeri-historia. En sådan sommar som passerats kan anses som ett undantag som kan innebära en livskraftigare lax och öringstam kommande år. Men skulle situationen upprepas så ligger fiskbestånden riktigt illa till! Tack och lov så blev det ingen upprepning av den ohyggliga torkan utan år 2019 uppvisade mer normala förhållanden med understundom riktigt riklig nederbörd på de flesta håll.

  Isbrist i söder och snöbrist i norr, glaciärer håller på att smälta bort, - dystert värre...
  Tyvärr så är det ingen munter läsning här och det är undertecknad medveten om. När detta skrevs pågick ett klimat-mötet i polska Katowice och där är redan förutsättningarna för det gångna årets miljömål klara. Det gick åt FEL håll med ännu mer växthusgaser och det blev ej lättare då ökningen ser ut att fortsätta. På detta att U.S.A. lämnade Paris-avtalet från 2015, då det såg mer positivt ut. I och med att U.S.A. lämnade så lär andra länder att följa efter. Detta hänger ju direkt samman med vår is och snöbrist. Framtiden ser en aning dystopisk ut m.a.o.

  Kanske lite nya grejor skulle göra susen också!
  För nybörjaren så finns ett lågbudget-sortiment på såväl Ö & B som på Biltema, där man kan köpa prylar till en rimligt låg peng. Men den riktigt kräsne fiskaren vill ju ha det allra bästa i redskapsväg! Idag är det VIM-Pirken som leder den utvecklingen här i Sverige. Deras topp-produkter är Go-Fish It skryllan som är en fantastisk produkt! Notera även att skryllan kommit i "pink edition". Den kostar en slant men är värd varenda krona! Deras nya pimpelspön "Emilia Ricoletto" och "Tre Kronor" är riktigt fina pimpelspö för finsmakaren! Dessutom så har de "grymma" pirkar och krokar som abborren ej kan motstå liksom massor av tillbehör som t.ex. länkar, tafsar, snappers, maggot-burkar och mycket annat. Det finns alltså goda chanser att kunna lägga fina klappar under granen även i jul. Nedan ett par länkar!

  Biltema. Länk:           Mer produkter som finns på VIM-Pirken via länken här.. Länk:


  2018 - November:

  På vår systersida EWP.se så kan du också följa händelseutvecklingen gällande vädret framöver. Länk:

  Under november 2018 så hade del vågade fiskare gett sig ut på isarna. Och detta gällde främst för de SMÅ sjöarna inom bevakningsområdet. Bilder lades upp i vårt fotoalbum. Ett tack går till Lennart Larsson och Billy Affelin och du hittar dessa här utan att logga in på Facebook (där de annars legat ute ett kort tag)
  Länk till "fotoalbumet" för dig som saknar konto på Facebook:


  Glöm ej bort vårt fotoalbum...

  29/11 - 2018:

  På vår systersida EWP.se så kan du också följa händelseutvecklingen gällande vädret. Länk:

  Måndagar och torsdagar är huvudsakliga dagar när sajten här uppdateras!
  I vanlig ordning så kommer måndag och torsdag vara de dagar som uppdateringarna är mest frekventa här på Pimpelforum. På måndagar så summeras det gångna veckoslutet gällande pimpelfiske och vi tittar framåt i arbetsveckan.

  På torsdagarna så "laddar vi upp" inför det kommande veckoslutet. Då hoppas vi på många spännande fisken i vinter. Lämpligt är då att du som besökare har lite fisketips att delge oss andra. Liksom de fisketips som kommer härifrån.

  Utöver detta så sker uppdateringar ibland under veckoslut och helger om det finns något viktigt att berätta. Dessutom så sker uppdateringarna via Facebook på vår sida där.


  Glöm ej bort vårt fotoalbum...

  Pimpelforum försöker att delge alla så långt detta går och så snabbt som möjligt. Därför så finns Facebooksidan fotoalbum tillgänglig där bilder, isläge med mera läggs ut efterhand. Glöm därför ej att kolla där och även du som INTE har FB kan komma dit. Så glöm inte att gå in och titta där då och då. Detta kan löna sig! Länk till det "nya Facebook-systemet" för dig som saknar konto där:

  24/11 2018 - EN LITEN ISFISKERAPPORT FRÅN NORRA SVERIGE!


  Säsongens första isfiskerapport är ett faktum!

  En trevlig isfiskerapport inkom från norr!
  Från Umeåtrakten så inkom en liten isfiskerapport där det rådde fint väder och även tecken på fint fiske lördag 24/11. Klicka på länken för att se bilderna! Länk till bilderna:

  På Facebook är P.F. alltid ute med det senaste och där återfinns även våra reportage och kanske filmer...
  Facebook fortsätter att behålla ställningen genom sin mångsidighet även om Instagram och liknande finns. Istället för många olika system som krånglar till det hela så behålles FB. tillsvidare. Nog är detta bra nog för de flesta av oss som har detta. Kanske så blir det ett eller flera filmklipp också från isarna i vinter på "Fejjan"...


  23/11 2018 - "EN NY FACEBOOK-LÖSNING"!  Läs mer om denna symbolen nedan...

  En annorlunda lösning för vår Facebook-sida sjösattes 2018:
  Vid en kontroll strax innan premiären i november 2018, så upptäcktes dessvärre att direktlänken till vår Facebooksida ej längre fungerade. Någon inställning av sekretesser och algoritmer hos Facebook har ändrats utan att detta har upptäckts innan. Detta innebar att du som valt bort att ha ett Facebook-konto automatiskt blev utestängd. Men en lösning är här då foto-album ännu är fria att titta på.

  Så här gör du för att komma dit:
  1 - Här är ett "fotoalbum" med bilder som du kan klicka på precis i vanlig ordning och detta är alltså på Facebook och du lämnar Pimpelforum..

  2 - När du klickar på en bild så hittar du en länk som du kan klicka dig vidare på. Då kommer du antingen till en aktuell artikel eller rapport som kan handla om isläget, en fisketur med bilder som lagts upp eller t.ex. nyheter på redskapsfronten eller en akut varning för någonting.

  3 - Dessutom så kommer du finna äldre material och det står angivet under varje "Rubik-kub" vad det handlar om liksom i rubrikrutan här.

  4 - Klicka på en bild och välj "Inte nu" när du blir tillfrågad om att gå med i Facebook. Därefter så kan du ganska obehindrat titta på bilderna som du förflyttar dig mellan genom att klicka på "högerpilen" till höger om bilden. Du backar tillbaka motsvarande genom "vänsterpilen" som dyker upp till vänster om bilden.

  5 - Här tas aktuella ämnen upp som vid snabb förändring av isläget, redskapsnytt, reportage och fiskebilder e.t.c.

  6 - Notera att detta är en försöksverksamhet som kommer att provas under säsongen 2018-2019. P.F. får därefter utvärdera utfallet och funktionaliteten på detta.

  Tänk även på att rensa eller uppdatera ditt cacheminne i dator / surfplatta eller mobiltelefon!
  I dessa enheter så finns ett cacheminne som gör att du snabbare kommer in på en webbsida och Pimpelforum har ingen app. Ta därför som vana att framförallt vid säsongsstarten och sedan lite då och då rensa ditt casheminne eller uppdatera din webbläsare. Annars så finns risken att gammalt material visas i din dator, surfplatta eller telefon!

  Länk till det "nya Facebook-systemet" för dig som saknar konto där:

  På Facebook är P.F. alltid ute med det senaste och där återfinns även våra reportage och kanske filmer...
  Facebook fortsätter att behålla ställningen genom sin mångsidighet även om Instagram och liknande finns. Istället för många olika system som krånglar till det hela så behålles FB. tillsvidare. Nog är detta bra nog för de flesta av oss som har detta. Kanske så blir det ett eller flera filmklipp också från isarna i vinter på "Fejjan"...


  Vädret har inget minne men människan har... - Vi kommer ihåg vintern 2009 - 2010.

  Den minnesgode kommer säkert ihåg vintern 2009 -2010 då det kallnade successivt under november och att det sedan blev såpass kallt att det var bärbara isar redan i Advent. Denna närmast tillhands nämnda fimbulvinter bestod länge in på det nya året och det kom stora mängder snö dessutom. Vi fick såväl en vit Advent och en vit jul vilket numera är sällsynt. Man kunde hoppas på att något liknande kanske upprepas i vinter men nu så ser det tyvärr ut som att det på nytt blir avsevärt mildare när vi går in i december. På vår systersida EWP så finns en aktuell artikel om vädret just för tillfället

  Viktig information berörande vår Facebook-sida::
  Vid en kontroll strax innan premiären 2018-2019 så upptäcktes dessvärre att direktlänken till vår Facebooksida ej längre fungerade. Någon inställning av sekretesser och algoritmer hos Facebook har ändrats utan att detta har upptäckts innan. För att komma åt saker där så MÅSTE du som besökare ha Facebook och logga in där först. Därefter så skriver du in i deras sökfält följande: "Pimpelforum Din Guide Till Isfisket" Du som alltså ej har Facebook kommer sålunda ej in till oss där längre! Pimpelforum beklagar verkligen detta och jobbar med att finna en lösning på problemet!

  Tänk även på att rensa eller uppdatera ditt cacheminne i dator / surfplatta eller mobiltelefon!
  I dessa enheter så finns ett cacheminne som gör att du snabbare kommer in på en webbsida och Pimpelforum har ingen app. Ta därför som vana att framförallt vid säsongsstarten och sedan lite då och då rensa ditt casheminne eller uppdatera din webbläsare. Annars så finns risken att gammalt material visas i din dator, surfplatta eller telefon!

  Nyheter inför säsongen 2018-2019: Fortsatt uppdatering av äldre sidor, uppdatering av vädertjänsten, utrustning och redskap...
  Pimpelforum är idag en mycket gammal sida från internets barndom då den drog igång redan år 1997. Detta är en lång tid och mycket material finns ännu idag samlat med mycket gammal teknik på en gammal HTML-plattform från den tiden. En del ser "patetiskt löjligt ut" numera. Men budskapet går fram än idag och Pimpelforum har säkert bildat skola för många unga fiskare som var barn då. Dessa är idag vuxna och kanske i sin tur har barn som vill lära sig att isfiska. Detta säger mycket om hur "gammalt" internet redan hunnit bli...

  PF har därför varit mån om att endast förändra materialet varsamt och ej gå brutalt fram. Dessutom så är gammal HTML-teknik "tacksam" att ladda ned även när nätet är bristfälligt. Så är det alltjämnt i 5G och de "smarta mobilernas" tidevarv här och var. Sverige är ett ju rätt stort och avlångt land med brister i täckningen här och var. Men P.F. jobbar med ständiga små förbättringar inom det gamla HTML-området.

  Isläget kompletterades med det "vita isläget".
  På sidan för Isläget så kommer det ospecificerade isläget med sin vita symbol att återfinnas och detta betyder att isar kan finnas. men inga rapporter om isens bärighet har inkommit. Men isdata baseras på rådande temperaturer som möjligen kan innebära is som håller. Men man ska vara ytterst försiktig när man traskar ut på denna typ av is.

  Mindre intressanta sjöar kan komma att plockas bort!
  Många sjöar i varierande storlek finns listade men då Sverige har mer än 100.000 sjöar så kan man omöjligt ha med alla. Redan idag är antalet sjöar på P.F. stort och det är svårt att hantera alla data om rådande isläge på dessa. Därför så kan antalet sjöar komma att minskas till förmån för de mer hög-intressanta.

  Israpporterna är av yttersta vikt för att bibehålla en hög service på P.F.
  Att aktuella isdata saknas beror helt enkelt på att israpporterna uteblivit för det berörda vattnet. Ett vatten som ej fått inkomna israpporter hamnar därför "sist" och kan därmed stå i en felaktig status. Endast genom slutsatser om sjöns isläggnings-egenskaper och det rådande vädret den senaste tiden innebär att isdatan kan justeras. Så israpporterna är därför av yttersta vikt för en fullgod service här.

  Att undertecknad på Pimpelforum skulle åka runt och mäta isarna är absurt och skulle innebära att en årlig kostnad för er besökare på 100-tals kronor, för att få besöka sidan per säsong, då måste införas. Sidan är ju helt idéell och saknar ekonomiska medel. Tyvärr så finns det många som låter bli att lämna israpporter och därmed så uteblir aktuella isdata för många sjöar längre än nödvändigt...

  Uppdatering av vädertjänsten och ständigt samarbete med systersidan EWP!
  P.F. vädersida uppdateras ständigt där inaktuella länkar plockas bort och ersätts med nya. På systersidan EWP så får du alltid djuplodande rapporter vid större väderhändelser av betydelse. Dessutom så finns vår Service & Meddelanderuta på portalsidan. Där så får du "vädret express" liksom dito isläget. Vid oväder och andra väderhändelser så återfinns varningsfält som aktiveras i förekommande fall. I samband med detta finns alltid länkning till EWP där du får mer ingående information om det rådande väderläget.

  Sidan för Utrustning kommer att uppdateras i vinter. - Mankans fina sida har tyvärr försvunnit...
  Redan nu i starten så har sidan för utrustning uppdaterats en aning. Men tyvärr så slog sidorna igen, där Mankan hade en sådan bra skola för tillverkning av skrylla, pirkar och krok. P.F. hoppas på att en ersättare för denna förlorade sida kan komma istället. Så länge så lämnas därför en "tom ruta" tillsvidare.

  Ny teknik och nya redskap ger nya möjligheter...
  De senaste åren har en stor del av "krutet" lagts på de "smarta mobilerna" med alla sina appar och funktioner. Detta lämnas dock i princip därhän i vinter då endast marginella händelser har skett på mobilfronten sedan "iPhone X" lanserades hösten 2017. Istället så återvänder Pimpelforum åter till "basic" och senare så kommer en intressant artikel om de nya isfiske-redskapen som utvecklats under de allra sista åren.

  På Facebook är P.F. alltid ute med det senaste och där återfinns även våra reportage och kanske filmer...
  Facebook fortsätter att behålla ställningen genom sin mångsidighet även om Instagram och liknande finns. Istället för många olika system som krånglar till det hela så behålles FB. tillsvidare. Nog är detta bra nog för de flesta av oss som har detta. Kanske så blir det ett eller flera filmklipp också från isarna i vinter på "Fejjan"...

  Nu rustar vi oss för ännu en säsong och hoppas att den kallare vädertrenden vill stå sig!
  Ja nu så laddar vi upp inför den stundande säsongen och hoppas på en fin kanske inte allt för kall vinter med många fina fisken från isarna. Väl mött framöver!


  23/10 2018 UPPTAKT: - OM DEN GÅNGNA DRAMATISKA SOMMARSÄSONGEN!
  Med den extrema och heta sommaren i backspegeln förbereds den kommande säsongen!
  Ingen här har undgått den extrema sommar vilken följde på en rad ganska mediokra sådana tidigare år och visst så önskade vi en rejäl sommar. Men något har hänt för "landet lagom" verkar inte finnas längre då det som inträffade mellan maj och augusti 2018 saknar absolut motstycke i vår moderna historia. Under denna perioden föll i princip inte en enda droppe regn och solen sken stekande hett dag ut och dag in från en klarblå himmel. För barn och andra semester och lov-lediga så var ju detta ett drömläge. Men tyvärr så förbyttes det snarare till ett mardröms-scenario.

  Omfattande skogsbränder och låga vattennivåer i nästan hela Sverige!
  Tyvärr så började det brinna på många håll och läget blev snabbt ytterst kritiskt i främst Värmland, Dalarna, Jämtland och övriga delar av södra och mellersta Norrland. Situationen hamnade snabbt utanför brandvärnens kontroll och utländsk hjälp från Italien, Frankrike, Polen var en välkommen hjälp. Liksom de andra räddningstjänsterna från andra delar av landet som ställde upp med släckningsarbeten. Mest ikoniskt var de polska brandmännens ankomst och brandbekämpningsplanen som löste Sverige ur knipan. Dessutom så sjönk vattennivåerna och sjöar, vattendrag och otaliga brunnar sinade,

  Låga vattennivåer, -Hur kan detta påverka vinterns isfisken?
  Detta är en fråga som återstår att se. Men vi hoppas att återstoden av hösten blir nederbördsrik och fyller på alla vattenförråd för detta behövs. När säsongen börjar så tas frågan upp och då har vi kanske en liten bild på hur vintern kanske kommer att te sig. Den minnesgode vet ju att vi fick vänta länge och väl på vintern i södra Sverige senast det begav sig. Men när den väl kom så blev det en ganska hygglig säsong trots allt. Nu är ett nytt oskrivet blad lagt framför oss.

  Premiär för Pimpelforum torsdag 22 november!
  Nedan så återfinns de gamla artiklarna från förra säsongen i vanlig ordning. Dessa ligger kvar till återstarten för den nya säsongen.
  Torsdag 22 november så beräknas P.F. öppna för säsongen 2018 - 2019 och detta är på pricken en månad från detta som skrevs 22 oktober! Då öppnar islägestjänsten på nytt i vanlig ordning. Väl mött då!


  22/11 2018 - TIDIGARE SPARADE ARTIKLAR FRÅN TIDIGARE SÄSONGER:

  27/3 2018 - VITT ISLÄGE ÄVEN PÅ SIDAN FÖR SJÖINFORMATION!

  Ny symbol på Isläget för "Vitt Isläge"!
  Under förra säsongen 2017 - 2018 så infördes det så kallade "Vita Isläget" som även benämns ospecificerat isläge.
  Ett vitt isläge betyder att issäkerheten är osäker men att isarna MÖJLIGEN kan hålla att gå ut på. Men man ska vara oerhört försiktig om man väljer att bege sig ut. I början av säsongen kan istjockleken variera beroende på nysnö eller inte och eventuellt mildväder.

  Under slutet av säsongen så kan isen hålla på morgnarna innan solen hunnit värma upp dessa.Men klokast är trots allt att avstå om man alldeles så lite osäker och orutinerad eller ensam. Man bör ALDRIG bege sig ut på en is själv oavsett om man är rutinerad eller ej. På sidan för ISGALLERI så finner du olika typer av isar som du kan stöta på i vinter. Länk:


  23/2 2018 - VÅREN FÅR VÄNTA DÅ ETT ATMOSFÄRISKT FENOMEN HAR INTRÄFFAT!

  Den kalla polarvirveln högt uppe i atmosfären har bromsats upp och delats i två!
  Sedan ett par veckor tillbaka har cirkulationen högt uppe i atmosfären den så kallade polarvirveln bromsats upp och delats i två. Detta innebär att riktigt kall luft från Sibirien nu ser ut att ges fritt tillfälle att ta sig ned över hela Skandinavien och även Danskarna kommer få känna av detta. Här hittas orsaken till den kommande perioden som förväntas innebära lokalt sträng kyla, främst i inlandet, där också många av våra pimpelsjöar ligger.

  Polarvirveln (Polar vortex)
  Ett fenomen som heter "plötslig atmosfärisk uppvärmning" innebär alltså att mycket kalla vindar från nordöst. Även numera benämnd "rysskyla" nu fått fritt spelrum att ta sig ned över landet. Främst kommer detta märkas från lördag och sedan fram över hela nästa vecka 09. Det innebär även att snöbyar kan bildas över Östersjön och sedan ta sig in över ostvända kuster från Skåne i söder till södra Norrland där havet ligger öppet. En länk till Dansk TV 2 som berättar mer om fenomenet  Detaljerna finner du på Isläget via länken här:

  Detta är definitionen för meterologisk vinter:
  Nu innebär det även att den meterologiska vintern kommer att infalla i hela landet och detta hänger något ihop med de nationella isdygnen. För att det ska räknas som "meterologisk vinter" ska det ha varit noll grader eller kallare fem dygn i sträck. De flesta platser inom bevakningsområdet lär alltså få vinter. Men har vintern inte infallit efter den 15 februari så övergår den meterologiska hösten i vår direkt. Man räknar även att vintern har infallit från det första datumet som det blev kallt. Sålunda torde många platser ha fått vinter från och med lördag 3 februari...

  var att beträda en is eller ej. Den gamla söndertjatade devisen om 10 cm kärnis gäller! - P.F. tackar på förhand!


  3/2 2018 - UPPDATERAD VÄDERLÄNK TILL TRAFIKVERKET:

  Uppdaterad länk på vår vädersida:
  En länk har uppdaterats på vädersidan till Trafikverket då deras gamla sida avvecklades under 2018. Den nya har lite mer information som t.ex. realtidsbilder från de olika mätstationerna. Detta är jättebra men tyvärr så är sidan lite mer svårnavigerad än innan. Dock så har det länkats en direkt genväg till service-delen som berör själva väg-vädret. Man zoomar in i bilden där man klickar på "termometrarna" som utgör mätstationerna. Där får man som tidigare information om nederbörd, temperatur och vindförhållanden samt en realtidsbild på vägen vid mätstationen.

  * Fotnot: Vid fullt utzoomad karta visas istället "plus-tecken". Dessa försvinner och ersätts av "termometrarna" när man zoomar in i kartbilden. Dessa ska du klicka på för att få upp aktuella väderdata!

  Länk till trafikverkets nya webbsida där du får de senaste uppdateringarna gällande väg-vädret
  Länk till EWP där du får de senaste uppdateringarna gällande vintervädret


  1/2 2018 - OM VINTERVÄDER OCH ISLÄGGNING:

  När vågar man hoppas på bärbara isar inom vårt bevakningsområde?

  Först så måste kylan etablera sig ordentligt och den BÖR föregås av en omgång snö som därmed ökar markutstrålningen vid klart och kallt väder. Skillnaden mellan barmark och beräknad nattemperatur på låt oss säga -8 grader och samma beräknade nattemperatur vid ett snötäcke på runt 10 cm är slående! Vid barmark så stannar yttemperaturen vid mark och vatten / isyta vid kanske -10 grader. Orsaken är att man mäter lufttemperaturen på ca 2 meters höjd. Nära och på marken och sjöytorna är det kallare.

  Isläggning i samband med snöfall - Detta gäller:
  Om det kommer det lite nysnö så kommer denna "hjälpa till" då markutstrålningen vid klart väder kan innebära nära nog dubbelt så kallt vid sjö-ytorna. Men nysnö på tunnba nyisar är tvärt om då snön isolerar som ett "duntäcke" och spolierar en bra isläggning.

  Får vi ett snötäcke så kan lufttemparaturen nära mark och sjöyta vid 8 minusgrader bli nära det dubbla! Det kan betyda en temperatursänkning ned mot -14 till -16 grader! Så snötäcket är önskvärt innan sjöarna har lagt sig. Men tvärt om och kontraproduktivt är det om tunna ishinnor, nyisar hinner bildas och att det SEDAN kommer snö på dessa. Då blir snön ett isolerande "duntäcke" istället och isarna riskerar att bli mycket vanskliga och direkt farliga med en ojämn tillfrysning som följd.

  Tumregel: De minsta sjöarna i inlandet fryser till först och de större sjöarna samt de nära kustbanden fryser sist...
  Det är en enkel ekvation och det innebär att de första bärbara isarna MÖJLIGEN kan infinna sig runt 2:a veckoslutet i februari, -men knappast innan. Det gäller såväl de allra mindre sjöarna. Men skulle väderutvecklingen ändras och bli svajig med allt för stora temperatursvängningar, snö på nyisarna eller blåst som rör upp i vattenytorna så faller hela konceptet. Det är en lång väg att vandra för ögonblicket men kanske ej fullt så lång som tidigare. Blir det rejäl kyla så kan isläggningen kanske gå riktigt snabbt.

  Hoten stavas: Mycket snö - Blåst - Ändrade prognoser mot mildväder...
  Som sagts förr om åren så är det tre klassiska större hot som kan sätta käppar i hjulen för det hela. Det sämsta som kan inträffa är att det fryser till med ett tunt istäcke och snö kommer på detta. Risken finns tyvärr och då är nog loppet kört där detta sker.

  Hur ser det ut djupt inne i kristallkulan? -Stannar den kallare vädertypen eller blir det åter mildare?
  Ängsligt så försöker undertecknad spana och spåna så djupt som möjligt i spåkulan för vädret och prognoserna tappar 5-10 % i säkerhet per dygn. Men i nuläget så verkar dock kylan stå sig in över nästkommande veckoslut (1-2/12) vilket kan innebära en frostig eller vit 1:a Advent. Detta verkar mycket positivt och senast vi fick en sådan tidig start var vintern 2009 - 2010 då hela landet fick en vit jul. Detta är förstås något vi hoppas på men mer än så vågar vi inte ta ut svängarna i nuläget...

  Därmed så kan vi hoppas på en TIDIG isläggning. Pimpelforum följer upp händelseutvecklingen framöver!


  28/1 2018 - GOLF RÄKNAS NUMERA SOM "FRISKVÅRD" MEN INTE SPORTFISKE!

  Skatteverket har sin egna uppfattning om vad som räknas till "fiskvård" - förlåt friskvård:
  Nyligen så öppnades välkomst-portarna bredvid gavel för den exklusiva golfen och hästsporten och t.ex. "Mindfullness" som nu är avdragsgilla som friskvård och motion i deklarationen. Men vi som gillar sportfiske och isfiske i synnerhet berörs inte av detta faktum. Inte heller de som gillar jakt gör sig besvär. Orsaken är att sportfiske och jakt enligt Skatteverket tydligen "ej innefattas av motion".

  "Klassas varken som motion eller friskvård" säger Skatteverket...
  Det märks att juristerna där aldrig varit ute i skogarna och på sjöisarna. Med tanke på att man kan gå mer än en mil eller mer vid ett isfiskepass eller motsvarande vid t.ex. ett eftersök på ett skjutet vilt, -så måste man bara gapa av förvåning över detta faktum. Förvisso så ska tydligen saken utredas" som det heter. Då lär det dröja länge, om alls överhuvud taget. Fram till dess så får vi sportfiskare eller jägare väl skriva fiskeutrustningen eller jaktgeväret som antingen "golfklubbor", "en ny häst" eller som "golftillbehör"... ( Det sista var ju lite ironi, -vill ju ej uppmana till lagbrott. )

  Fotnot:
  Kan man kanske tillägga att jägare ofta rör sig över stora avstånd i starkt kuperad och eller snårig terräng. Är månde detta ej motion och friskvård???

  Länk till Fiskejournalen om det minst sagt egensinniga beslutet på Skatteverket


  28/1 2018 - 3 DÖDA PÅ TVÅ DYGN P.G.A. ISOLYCKOR - RISK FÖR OVÄDER! - UPPDATERAT!

  Tyvärr så har ännu en tragisk dödsolycka inträffat, då 2 man gick genom isen på sjön Stråken i Östergötland. Det handlade om ett par skridskoåkare, män i medelåldern. Detta belyser på nytt hur viktigt det är att avstå att beträda isarna när de är så otroligt usla som nu. En skridskoåkare rör sig snabbt och kan m.a.o. befinna sig på tunnare is en en gående isfiskare. Detta påvisar att när isen brister för en skridskoåkare så är den i princip obefintlig i sitt skick. Under fredagen så omkom en man på Estabosjön vid Askersund i Sörmland. Denne mannen har sannolikt varit ute för att isfiska. Ytterligare ett tillbud inträffade med en skridskoåkare som gick genom isen vid Norrviken, Attunda utanför Stockholm.

  Dessa tragiska händelser innebar att P.F var tvunget bryta sin time out och uppdatera här!

  Länk 1 till Aftonbladet Länk 2 till Aftonbladet Länk till SVT

  Isarna bär inte längre helt enkelt!
  Pimpelforum kan INTE NOG uttrycka sig hur fruktansvärt farligt isläget är när vi har haft en sådan dålig isläggning.

  Viktiga råd som åter igen måste repeteras igen för att beträda en is säkert:
  1 - Förvissa dig om att det handlar om minst 10 cm kärnis, skridskoåkare kan möjligen klara 6-10 cm kärnis.
  2 - Ha ALLTID isdubbar på dig och även en livlina.
  3 - Gå aldrig ut ensam på isen, ha alltid någon med dig på isarna.
  4 - Ha ett gott omdöme och bege dig ALDRIG ut onykter, sjuk o.s.v. på isen. Det kan sluta mycket illa.
  5 - OM olyckan ändå händer: Se till att du kan larma och rädda / bli räddad!


  18/1 2018 TILLFÄLLIGT ÄNDRAD "VÄDERTREND" I SERVICERUTAN.
  Svajiga och usla väderprognoser gav upphov till nytänk och "vädertrend" ersattes av WZ.

  Under många år så har graferna för vädertrend funnits och detta har fungerat ganska bra. Men emellanåt har vädermodellerna inte fungerat alls. Ständigt så har "lovande köldprognoser" spruckit med påföljande frustration hos såväl ansvarig undertecknad som hos er besökare. Därför så togs beslutet att utveckla tre grafiska element till Wetterzentrale där du själv få bedöma läget från dag till dag. Detta genom att gå in på nyss nämnda tyska Wetterzentrale. Där får du dagsfärsk grafik som visar de senaste körningarna (modellerna) för kommande köld eller mildperioder. Under sommarhalvåret 2018 så har du som besökare kunnat dra nytta av denna eminenta tjänst.

  Skulle långa och svajiga väderprognoser komma tillbaka (och de gör de förr eller senare) så erätts "vädertrend" med WZ på nytt. Dessutom så återkommer den "automatiserade" tjänsten till nästa sommaruppehåll 2019.

  Så här fungerar det:
  Nya körningar 4 gånger per dygn! - Här från klockan 06.00! Ovan så finner du 4 stycken "paneler" (knappar) som leder till prognos-paneler som sträcker sig runt 300-400 timmar framåt vilket betyder många dygn framåt. Klicka gärna på exemplet strax här ovan. Du får då intervall uppdelat i tretimmarsperioder. Varje dygn är alltså indelat i 8 stycken 3-timmarsperioder (3x8=24). Där kan du svepa med "on mouse over" eller med ditt finger för att flytta dig fram över perioderna. Notera att du alltid hittar den senaste körningen genom en av de 4 knapparna till panelerna ovan.


  De svarta siffrorna markerade med blått i exemplet ovan är tidsintervallen på 3 timmar per enhet. Pilarna under temperaturskalan visar navigering med hjälp av dessa istället. De olika områdena markeras med den färg som gäller för temperaturerna samt med en siffra i plus eller minusgrader. Till höger så står datumet och klockslaget som prognosen gäller för (Valid) Till vänster så står datumet och klockslaget när prognosen lades (Init) Enkelt eller hur? Lycka till!

  Andra funktioner och regioner i dessa väderpaneler!
  Du finner även andra väderfakta som nederbörd, vind, lufttryck och mycket annat. Sedan kan du även välja en annan del av Europa eller världen. Så panelerna på WZ är sålunda oerhört användbara.

  Följ själv den fortsatta väderutvecklingen via Wetterzentrale (WZ) på vår ordinarie vädersida under säsong!
  Genom den nya tjänsten så kan du själv se den kommade väderutvecklingen den kommande tiden även under säsong som ett komplement men du får denna genom att då gå in på vår ordinarie vädersida där fyra nya knappar åtrerfinns för WZ.


  13/1 2018 - - VÄLKOMMEN ÖSTERGÖTLAND - NY DESIGN PÅ ISLÄGET EXPRESS!
  Vårt bevakningsområde utökades på ett kul sätt i januari 2018! Detta skedde tack vare en hängiven besökare från Östergötland som mer än gärna ville lämna israpporter! Detta var givetvis mycket glädjande. I och med Östergötlands intåg här så ökades chanserna avsevärt för isfiske inom vårt bevakningsområde. Vi hoppas på nya israpporter därifrån under den kommande vintern.

  En välkomstpresentation av Östergötland på Pimpelforum!

  Det har alltså tillkommit en rad på Isläget Express med nyss nämnda Östergötland, som är en mycket intressant region i fiskesammanhang med många fina fiskevatten. Även en fin kust finns mot Östersjön som inbjuder till såväl marint fiske och fiske efter öring, gädda, gös, abborre, lax m.m.

  Länet anses också ha Sveriges flest antal aktiva tävlingsfiskare tillsammans med Dalarna. FK Jokers är en legendarisk tävlande storklubb från Linköping som allt som oftast varit framme i topp-placeringar i riket både när det gäller pimpelfiske och mete.

  Sjön Sommen i Östergötland är känd för sitt rikliga fiskbestånd där storrödingen är en av de mest eftertraktade sportfiskarna i den natursköna trakten. De båda storstäderna Linköping och Norrköping utgör också en "het" region med stor inflyttning från hela landet med en ständig utbyggnad i de båda tätorterna!

  En del kul förändringar och förenklingar här på portalsidan! - Östergötland tillagt på Isläget Express!
  Nu när Östergötland tillkom så passade P.F. även på att integrera det vita isläget i samma rad som det "röda, gula och gröna" isläget. Men Östergötlands Län återfinns endast i nuläget på Isläget Express. För ögonblicket så finns ännu ej planer på att lägga till sjöar i Östergötland på sidan för Isläget. Men framtiden får utvisa om det finns möjligheter att presentera en handfull sjöar även där.


  Stolt så kan nu Pimpelforum presentera Östergötland inom sitt bevakningsområde!

  Ny design på det ospecificerade "vita isläget"!  Det vita (ospecificerade) isläget har integrerats i den ordinarie statusraden för Isläget Express!
  Avslutningsvis så fick vi det första "GULA" ljuset tack vare en israpport från Östergötland!
  Pimpelforum tackar sina besökare för utökningen norrut och hoppas på kylans ankomst rent allmänt.


  8/1 2018 - OM DET OSPECIFICERADE (VITA) ISLÄGET:

  För första gången så kan nu en form av isläge presenteras men det handlar om det vita ospecificerade isläget. Det innebär att mindre sjöar och dammar lokalt KAN ha bärbara isar när denna är aktiverad.


  23/11 2017 - INGEN UPPDATERING AV FAKTA BERÖRANDE DE LISTADE SJÖARNA:

  Förändringar på sidan från säsongen 2017-2018 - Ingen uppdatering av fakta om de listade sjöarna:

  Sjöinformationen där Pimpelforum har sina "trafikljus" kommer att finnas kvar. Men den mer ingående informationen om sjöarna har nu blivit föråldrad. Orsakerna är många men beror givetvis på det förändrade klimatet med allt mildare vintrar. Men även på förändrade faktorer i sjöarnas flora och fauna.

  Urlakningen av humusämnen har under de senaste 10-15 åren accelererat dramatiskt. Detta benämns "brunifiering". Detta innebär att sjöarna mörknat vilket i sin tur gör att sjöarna får allt svårare att få bärbara isar. Även livet i sjön påverkas där växter, plankton och fiskar påverkas. Tyvärr undantagslöst i en negativ riktning. Förändrade ljusförhållanden innebär förändrade / försämrade förhållanden för livet i sjöarna.

  Beslut har därför tagits att den informationen som finns tillgänglig ligger kvar men kommer ej att uppdateras med 2 undantag:

  1 - Isläget - Grunden är fortfarande att i möjligaste mån ge isläget för den aktuella sjön.
  2 - Information om fiskeförbud. Om en sjö skulle få inskränkningar eller totalt fiskeförbud så läggs denna informationen in för den aktuella sjön. Ett par sjöar med rådande fiskeförbud finns på Isläget.

  iFiske iFiske kommer ersätta den gamla informationen på sikt! iFiske

  Den relativt nya och eminenta tjänsten iFiske erbjuder mycket värdefull och uppdaterad information till allt fler sjöar inom bevakningsområdet. Allt fler fiskevatten ansluts till tjänsten som både har en mycket utförlig webbsida med exakt den information som Pimpelforum tidigare tillhandahållit. Informationen uppdateras ständigt och växer hela tiden. Härigenom kan du även söka på ett av de otal fiskevatten som ej finns upptagna i vårt lilla system. Mer om detta läser du på sidan för Sjöinformation - Isläget som uppdaterats inför säsongsstarten

  Lös ditt fiskekort direkt genom iFiske!

  Som om detta inte var nog med all information du hitta på iFiske, så finns tjänsten även som en app!
  Genom denna kan du köpa ditt fiskekort till sjön online! Förutsatt att sjön är listad i tjänsten iFiske. På så sätt är du inte beroende av att köra omvägar och att behöva "purra upp" en fiskekortförsäljare, som kanske ej heller är hemma. TÄNK PÅ: Se till att du har god mobiltäckning när du löser ditt fiskekort online. Bäst är att göra det innan du kör hemifrån, så slipper du krångel vid sjön. Du får kvittot tillbaka i din mobil vid genomfört köp som du sedan visar för tillsynsmannen vid en eventuell fiskekortskontroll.

  Uppdatering av avsnitt 9 för Utrustning:

  Teknikens landvinningar på den mobila och portabla fronten tycks aldrig sina och detta har P.F. förstås fått uppmärksamma. Läs om de senaste mobiltelefonerna från Apple. Ett nytt avsnitt har lagts till om actionkamerorna som kanske är den allra bästa lösningen för oss pimpelfiskare. De är nästan helt okänsliga för köld och tål inte bara väta utan även vistelse på stora vattendjup. Att de sedan tål tuffa tag rent allmänt är en annan enorm fördel. Dessa kameror kan monteras på de mest tänkbara och otänkbara sätt. Med sin enorma upplösning, upp till 4 K så kan man plocka ut "grymma" bilder i fotokvalité från filmklippen.

  Detta och lite annat återfinns också i det avsnittet som kanske vuxit mest de senaste åren på Pimpelforum.

  Övriga förändringar på sidan från säsongen 2017-2018 - Ökad satsning på vår Facebooksida:

  Vår Facebooksida fick ett uppsving under den förra säsongen och kommer få en utökad betydelse framöver. Här hittar du den senaste informationen från P.F. Bilder och kanske live-sändningar från spännande isfisken kan vara något av vad som erbjuds i vinter. Förutsatt att vintern verkligen vill infinna sig förstås.

  Uppdateringar av befintliga sidor:

  Som vanligt så genomförs en översyn av länkat material där gamla inaktuella länkar plockas bort och möjligen ersätts med nya länkar istället. Detta gäller såväl vädersidan, länksidan och övriga sidor där vi länkar vidare till externa sidor.


  - UTVALDA GAMLA INLÄGG FRÅN TIDIGARE SÄSONGER-


  Nedan finns sparad viktig information man kan ha nytta av under årets säsong!.

  Repetition av varningssymbolerna ovan i dialogboxen:
  Här repeteras varningssymbolerna i dialogboxen. Dessutom så är dessa klickbara och visar aktuella vädervarningar på vår systersida EWP!

  Så här fungerar det, symbol för symbol, (som annars ligger i en och samma rad, - se ovan):
  Aktiverad halkvarning på vänstra symbolen, inaktiv halkvarning i den skuggade symbolen.
  Aktiverad varning för stora snömängder på vänstra symbolen, inaktiv varning i den skuggade symbolen.
  Aktiverad varning för hårda vindbyar på vänstra symbolen, inaktiv vindvarning i den skuggade symbolen.
  Aktiverad varning för storm / orkan på vänstra symbolen, inaktiv varning i den skuggade symbolen.
  Aktiverad varning för låga temperaturer* på vänstra symbolen, inaktiv varning i den skuggade symbolen.
  Aktiverad övrig varning på vänstra symbolen, inaktiv varning i den skuggade symbolen.

  * Definitionen av "låga temperaturer" är -25 grader eller kallare,
     eller kombinationen vind & kyla där det är förfrysningsrisk!
     Notera att detta är ett TEST och att det innebär att en varning kan bli försenad eller helt utebli i vissa lägen.

  Klickbar länk på varningssymbolerna till EWP vädervarningar!


  För att underlätta informationsflödet så ligger det nu en klickbar länk till vår systersida EWP. Denna finns i varningssymbolerna i informationsboxen ovan. Länkningen kommer ligga kvar även när ingen vädervarning berör P.F. bevakningsområde


  Några nya symboler på isläget Express som introducerades säsongen 2015-2016:
  Trots att vädergudarna knappast är Pimpelforum nådigt så fortsätter utbyggnaden av systemen så smått. Det senaste tillskotten gäller väder-trend symbolerna på Isläget Express och är enligt följande:

  - Betyder att nätterna är kalla men att det är nära eller över noll grader dagtid.
  - Betyder som symbolen anger att det är plusgrader dagtid men nollgradigt eller någon minusgrad nattetid.
  S. - Johansson webbansvarig


  30/1 2016 - INSLAG I SVERIGES RADIO P4 KALMAR!

  Vintern 2015-2016 var ojämn och många tillbud hände på isarna. Här fick jag möjligheten att få göra ett litet inslag i P4 SR Kalmar om riskerna med att bege sig ut på svaga isar!

  Undertecknad fick medverka i radion om isläget. - Länk SR P4 Kalmar:


  Följ väderläget på vår systersida EWP!
  Det är av yttersta vikt att följa med i väderprognoserna vilket man gärna och lätt gör via radio och TV. Men även på webben. Dels genom vår egna vädersida som du finner i menyraden högst upp.

  Men mer ingående detaljer om vädret får du givetvis på vår egna vädersida EWP! - Länk:


  Något om den nordatlantiska oscillationen som styr vårt vinterväder efter en het sommar och mild höst:

  1 - Varmt hav och uppvärmda sjöar efter den heta sommaren och den milda hösten!

  De omgivande haven och även sjöarna innehåller stora mängder varmt vatten som måste kylas ned. Just den varma hösten efter den rekordheta sommaren innebär att det är en lång vägs färd innan man kan tala om isbildning. Vad man hoppas på är att man slipper stormar och hårda vindbyar som innebär turbulens i vattenmassorna. Detta försvårar isläggningen.

  2 - Kylan kan emellanåt ha svårt att nå hit och den negativa nord-Atlantiska oscillationen är då begränsad!

  Köldpolen som finns över norra halvklotet är begränsad och finns den riktiga kylan över Ryssland, östra Finland och Kanada / U.S.A. så får Skandinavien milt väder från Atlanten och södra Europa. Ett låst väderläge med ett högtryck över Ryssland och Finland blockerar effektivt då kylan från att nå hit.

  3 - Varma hav kan ge risk för stora snömängder vid kyla...

  Ett annat bekymmer är att de varma haven ger upphov till kraftigt snöfall som kan hämma isläggningen. Särskilt illa är det om sjöarna fått ishinnor på någon cm som sedan täcks av snö. Blåst kan som sagt också ge bekymmer med isläggningen.

  DET SENASTE OM VÄDERLÄGET FINNER DU ALLTID PÅ: www.ewp.se


  26/11 - 2015 - OM SUCCESSIV FÖRNYELSE PÅ PIMPELFORUM AV ÄLDRE MATERIAL!

  Pimpelforum genomgår en ständig förnyelse av material och olika länkarkiv men behåller sitt gamla yttre!

  Arbeten pågår med Pimpelforum där en hel del arbeten släpat efter de senaste åren och det är på många punkter. Dock så kan vi slå fast att det själva yttre utseendet blir kvar, stick i stäv till många andra webbsidor som ständigt "ansiktslyfter" sig. Men här kör vi på i gamla trygga spår med enkel html och med ett välbekant ansikte sedan många år tillbaka. Det är en baktanke på detta och man har alltid anhängare och belackare i detta avseendet. Men i en ständigt föränderlig värld så uppskattas kanske ett orört yttre mer än någonsin. Mitt i allt föränderligt i webbens värld så måste man då och då kunna "hitta hem" i en stabil trygg omgivning. Många uppskattar Pimpelforum's kanske ålderdomliga look men den var tänkt att hålla i många år! Redan från början så byggdes den senaste versionen av P.F. att kunna hålla bra länge...

  Det finns åter en fungerande gästbok och även en fungerande e-postadress igen sedan förra säsongen!

  En av de första åtgärderna under säsongen 2014 - 2015, var att återupprätta en fungerande gästbok då vår kära Dreambook tyvärr valde att lägga ned. Du hittar numera gästboken som administreras av olzzon.com på denna knappen i menyraden ovan    

  Pimpelforums nya e-postadress är folkfiske@gmail.com och återfinns bredvid på denna knappen    

  Observera att knapparna i exemplen här ovan precis, faktiskt fungerar också!

  Omläggning av menyraderna samt uppdateringar av innehållet i webbsidorna på P.F:

  Ett omfattande arbete har på allvar inletts med uppdateringar i menyraderna och de underliggande webbsidorna under förra säsongen. Men samtidigt så styr vårt väder och under de två senaste åren har vädret vrit uselt sett med en isfiskares ögon. Därför har en del uppdateringar flyttats på framtiden.

  En rad hemsides - administratörer har under resans gång stängt ned som t.ex. Fortune City, EKTV / Bjäre Kraft och nu senast TELE 2 - swipnet. Alla dessa nedstängningar har faktiskt slagit hårt mot P.F. och efterhand så samlas alla sidor värda att bevara under ett och samma tak. Vilket betyder pimpelforum.se där även denna server flyttades fysiskt till en annan ort, i och med Wikinggruppen som tog över efter Webbstugan. En hel del material har rensats ut och en del har ersatts med nytt eller moderniserats i sitt material. Detaljerna kring detta återkommer vi till när det närmar sig säsongsstarten. I sammanhanget så rensas allt material, från förra säsongen, nedan ut för att ge plats åt nytt till den nya säsongen.


  Tidigare lansering av Väderläget Express (från säsongen 2013 -2014):

  4 - Väderläget Express - och Isläget Express lanserades under 2013 . Detta är ett fortsatt test, för 3:e säsongen på raken, där den kommande väderutvecklingen visas för sydsvenska höglandet och Skåne, enligt följande symboler:

  Följande är ett exempel, den korrekta visningen finner du ovan i rutan för vädret och Isläget Express. Syftet är att visa trenden, väderutvecklingen de kommande 3-5 dagarna. Uppdateringar kommer ske företrädesvis måndagar & torsdagar, samt vid behov likt tidigare år. Denna kan därmed anses som en ersättare till de "egna" väderprognoserna tidigare på själva vädersidan.

  Dock så innebär t.ex.en köldknäpp, utan betydelse för isläggningen, ej att betyda några uppdateringar. Omvänt så kommer en kortare period av mildväder (som ej skadar isarna nämnvärt) inte heller innebära några uppdateringar i detta fältet. Däremot så skiljer klimatet mellan Skåne och Småland (höglandet) vilket kan innebära lokala ändringar för t.e.x Skåne, medan höglandet blir oförändrat, eller omvänt för höglandet som uppdateras medan Skåne inte ändras alls..

  Några andra symboler som kommer att förekomma i fältet ovan.
  Vad dessa olika symboler betyder ser ni ovan och nedan


   


  PIMPEL FORUM


  7/ 1 2012- OM KALLA FAKTA PÅ FACEBOOK!

  År 1999 så drog vad danskarna kallar "Århundradets orkan" in och ödelade mycket för broderlandet i väster. Den kom fredag 3/12 och var kanske den värsta orkanen på dansk mark. Även södra Sverige fick en känga av detta infernaliska oväder. Därefter så skulle det dröja i princip fram till denna julen 2011-2012, innan något liknande upprepades.

  Därför så blev "Adventsstormen - Yoda" mycket svår för oss ner i södra Sverige men INGEN del av landet förskonades från stormar och efter "Yoda" så kom ju både "Berit", "Lill-Berit", "Friedhelm", "Cato" och "Dagmar". Efter nyår så kom omedelbart stormarna "Emil" och den lilla stormen "Andrea" och stökade till det ytterligare. Detta har skapat stor materiell förödelse på många håll och fortfarande så saknar många hushåll såväl el som telefon, främst efter julstormen "Cato-Berit".

  Skåne förlorar allt mer land åt havet! Så är läget ock Skåne liksom Holland kämpar mot det stigande världshaven som växthuseffekten medför. Ett tydligt exempel utgör Skälderviken och klitterna vid Ängelholms Havsbad som blev riktigt hårt åtgångna av "Yoda" den 27 november. På Facebook så finner du därför en del bilder som togs fredag 6 januari, i ett (för ovanlighets skull!) fint väder.

  Gigantisk flytdocka slet sig i Landskrona Hamn! I samma adventsstorm så slet sig den enorma flytdockan från hamnen i Landskrona och drev in i den naturskyddade Lundåkrabukten. Givetvis så var vattenståndet extremt högt beroende på stormen. Därför så står dockan nu vad facktermen för sjöfart lyder: "Hårt på", så att säga. Som ett hiskligt monument efter stormen så står dockan alldeles intill Europaväg 6 och Öresunds Golfbana.

  Detta och några andra bilder som t.ex. den översvämmade Vegeå finner du nu på ett extra Kalla Fakta som tar upp klimatet, som inte precis har gynnat isfisket denna säsongen. Bilderna finns på Facebook och det är bara att följa länken nedan eller klicka på Kalla Fakta-loggan högst upp, ovan.

  LÄNK Kalla Fakta Bildgalleri - I stormarnas spår.

 •