2003-01-18


VÄRT ATT VETA VID PIMPELFISKE I:


Förord:

Tidigare så har vi lärt oss hur vi fiskar med olika pimpelmetoder och dess olika beten.
Men här kommer vi in på en hel del viktiga aspekter som alltid följer med när du beger dig ut för att pimpla.
Detta avsnitt kommer ta upp ämnen och detaljer som är ett mellanting mellan din säkerhet och hur man agerar när det går galet.
Dessutom så kommer goda skötselråd för din utrustning att presenteras allt för att "hjälpa dig" att lyckas med ditt fiske.

Att isfiska - "pimpla" är en trevlig form av sportfiske som på rätt sätt är både ganska billig hobby och även är rätt så säker.
Men trots allt så ställer isfisket litet högre krav än sommarfisket då du dels befinner dig på en yta (isen) som kan vara/bli farlig om man ej ser upp.
Detta har vi gått igenom tidigare i avsnittet "Issäkerhet" men det finns många andra fällor och faror om än i mindre kaliber än isfaran.
Desa är ändå inte dessdå mindre viktiga så här presenteras några spörsmål som vi kommer att behandla här:

Vad händer om jag borrar i en sten?
Kan jag själv reparera ett skadat borrskär på plats efter detta eller är det dyrt att byta till ett nytt skär?
När är det dags att slipa om eller byta ett slött skär och vad menas med "eggvinkel"?
Hur allvarligt är det om jag skär mig på isborrens egg,-särskilt i sträng kyla?
Om jag halkar och slår mig vad gör jag då?
Jag åker - (kör inte själv) till och i från fisket - kan man ta sig "en liten hutt ändå"?
Jag går på stark medicin,-men kan jag trots allt fiska ?
Vad gör jag om en krok fastnat i t.ex. ett finger?
Isen brast och jag gick ned mig men bara stövlarna vattenfylldes,- kan jag ändå fiska?
Vett och etikett på isen - tag med skräpet hem...
Vilka är de bästa knepen att "hålla värmen" och hur gör jag om jag blir "sugen" under t.ex. en pimpeltävling?
Hur förvarar jag mina fiskegrejor mellan fisketurerna?
Vad är bästa vinterförvaringen för min utrustning?

Detta är några av de ämnen som vi tar upp i detta och kommande taktik-avsnitt.

Fiskedagen "när allting går galet"...


Borren går i en sten och detta betyder oftast "The bitter end" för en fiskedag som annars skulle blivit lyckad...
Om man nu inte har ett reservskär eller extraborr med sig och kan byta.
För det mesta så går fiskedagen bra och man kommer hem trött men glad och nöjd efter en fin fiskedag.
Men ibland händer de små förargliga tillbuden som "bara inte får inräffa".
Det är om dessa som vi skall ta upp här i den första delen.
Du kommer ut på en sjö och har börjat att fiska och du är kanske på en tävling så inträffar det som bara inte får ske...
Borren går rasslande genom isen och så Pang!... du har borrat i en sten.
För det första så kan 3 saker konstateras:
1) Du har missbedömt djupet på den platsen du borrade.
2) Skäret kan ha blivit skadat.
3) Du måste nu flytta och ta ett nytt hål och f-ö-r-s-i-k-t-i-g-t...
Man har blivit "skraj" för den lömska sjön med sina stenar...
Vad man först måste göra är att dra upp borret och gå ett par meter utåt igen och provborra.
Har du haft tur så kanske du klarat borret men att det blivit slöare och då kan du kanske fortsätta att fiska.
Men tyvärr så har skäret som regel tagit allt för mycket stryk efter en sådan omild behandling då du raskt borrat genom isen med tvärstopp som följd.
Du märker det kvickt genom att borren bara "snurrar" ovanpå isen och att du inte får hål på densamma.
Detta beror dels på att eggvinkeln har ändrats (gäller särskilt borr med lösa skär) eller/och att skäret blivit deformerat.
Ofta så orsakar kontakt med sten en "bula" i skäret där detta deformerats så att bulan utgör den enda kontaktytan med isen.
Ett friskt skär skall ha sin skäryta med rätt eggvinkel mot isen för att den skall borra korrekt.

Figuren ovan visar ett skär (hel borrkrona) med en korrekt eggvinkel där det gröna området ger optimal skärverkan.
Raskt så faller denna och försämras, en brantare (+) eggvinkel tar för hårt och det blir jobbigt att borra (rött område).
En för flack eggvinkel ger borret ett "slött" intryck då det tar för lite (-) (rött område).
Det blå området visar släppvinkeln (S) där issörjan skall lämna skäret för att matas upp av borrspiralen.
Efter att ha skadat sitt borr så är det bara erfarna som kan tackla problemet på plats och då skall man ha vissa kunskaper i skärslipning.
Man skall också vara väl förtrogen med riskerna för allvarliga skärskador för att det inte skall gå ännu mera galet.
Den duktiga kan med en kniv eller ett annat verktyg kanske rätta till skäret men i regel är det bara att gå av isen.
Men har man ett reservskär så kan man ju byta om man har ett bra handlag annars så får man hoppas att kollegan vågar låna ut sitt borr.
Ett gott råd är alltid att ha ett reservskär eller ännu hellre ett extra borr med sig om man vet att sjön är förrädisk.

Försök aldrig själv att rätta till ett skadat skär om du inte har ett gott handlag och är väl förtrogen med detta!

När man upptäcker att isborren börjar att "gå tungt" eller blir markant slött så är det dags att byta skär.
Idag så finns ett förnämligt utbytessystem hos redskapshandlarna där du kan lämna in ditt skär och få ut ett färdigslipat på direkten.
Dessa skär är noga kontrollerade mot skador och är så gott som lika bra som nya och du betalar ett avsevärt lägre pris än för ett nytt.
Detta gäller då endast den typen av skär som har en hel borrkrona.
Ett annat alternativ är att få det slipat hos en skärslipare men denne skall vara väl förtrogen med slipning av just isborr.
Det finns exempel på att eggen blivit vass men att eggvinkeln ändrats så mycket att skäret blivit förstört och måste kasseras.
Var därför noga med detta när du anlitar någon lokal skärslipare på orten!
Skillnad mellan olika skär...


De lösa skären har fördelen att de är billigare att byta ut men nackdelarna överväger.
De är känsligare för stötar, belastning och påfrysning etc.

Det finns givetvis stora skillnader mellan olika fabrikanters skär och man skiljer i första hand på hela borrkronor och lösa skär.
De hela borrkronorna är överlägset bäst då de är stabila och tål mycket påfrestningar men även dessa skiljer något från fabrikat till fabrikat.
Men skillnaderna är små, dock så finns såväl skär av kolstål samt rostfria skär.
De rostfria skären är rödmålade medan kolstålskären i regel är blå.
Rostfria skär är att föredra då de blå blir slöa snabbare men samtidigt så kan det nämnas att kolskären skär snabbare i isen.
Däremot så rostar de blå skären lättare vilket resulterar i tätare omslipningar.
Helt överlägsna är trots allt dessa båda skär jämfört med de lösa som är mycket känsliga.
Orsaken till detta är de skruvar som håller skärbladen gärna vill lossna vilket oundvikligen ändrar eggvinkeln negativt.
Vibrationer,stötar,snedbelastning är några faktorer som gör att skruvarna lätt lossnar vilket ger ständigt återkommande problem.
Dessutom är problemet med påfrysning stort då vatten som trängt emellan skärbladet och borret "bänder" isär skäret från fästet.
Det kan till och med gå så illa att skruven brister och borret på så vis blir obrukbart.

Undvik billigare isborr med lösa skär - dessa har en förmåga att gå sönder fort.


Andra olycksfall än plurrning...


När man håller på med sina grejor på isen, kanske tar av eggskyddet eller som ovan fixar ett trasigt skär, kanske håller på med en kniv...
Så inräffar just det otäcka att man skär sig och det kan ta riktigt illa om det vill sig.
Ju kallare det är dess då "klumpigare" blir man i rörelserna då kölden inverkar negativt på finmotoriken.
Ett otäckt sår på ett par cm i tumme eller handen innebär oftast en ymnig blödning särskilt i sträng kyla.
Detta är inget att nonchalera och är såret större än 1 cm så bör man snarast ta sig i land.
Är det mindre så kan man förbinda det ute på isen om man har plåster och/ eller gastub med sig.
Vad som mer är viktigt är att när man skadas så startar kroppen en reaktion som gör att man avkyls lättare.
En sk. "chock-reaktion" är ett faktum och man blir känsligare och kan tappa omdöme mm.
Man bör snabbt komma i värme eller få något varmt att dricka sedan man förbundit skärskadan.
Är skadan större än ett par cm så skall man snarast uppsöka vårdcentral i närområdet.
Försök även få skjuts och undvik att köra själv om möjligt.

Tänk på: -Att ju kallare det är dess då sämre motorik får du i händerna med ökad risk för allvarliga skador!

Djupa skärsår...
Om såret är djupt, framförallt om det sitter på händerna, ska du alltid söka läkare.
Ett djupt skärsår skall sys inom 6 timmar.
Om man skurit sig i handen eller ett finger, nära en led eller en sena är det viktigt att se om man kan röra fingrarna i alla leder.
Om detta gör mycket ont, eller om du inte kan röra lederna skall du genast söka läkare för en sena eller led kan vara skadad.

En krok är sylvass och kan göra en riktigt illa om olyckan är framme...
En nära nog "klassisk" olycka i samband med fiske är att få en krok någonstans på kroppen.
Vanligast är att den fastnat i ett finger och sitter kroken inte allt för djupt så går den i regel att lirka loss.
Tänk sedan på att försöka sätta ett plåster över såret om möjligt.
Men sitter den djupt så bör vårdcentral snarast uppsökas och stället bör skyddas så gott det går emot kölden under färd.

Vid djupa skärsår eller liknande skall alltid läkare uppsökas!