2004-01-19


ISFISKE EFTER ANDRA ARTER ÄN ABBORRE I:


Förord:

Att pimpla abborre är den mest utbredda metoden av isfiske med spö och ger fina upplevelser.
Men att någon gång "variera" genom att pimpla efter andra arter än enbart abborre kan ge nya dimensioner.
Det finns många arter som gärna hugger på en pirk men tillvägagångssättet skiljer sig avsevärt.
Det skiljer helt när man skall göspimpla eller fånga lake mot t.ex rödingpimpel och fiske efter regnbåge etc.
Generellt sätt så har dock dessa fisken nämligen har en gemensam nämnare: -grövre don !
Här handlar det om andra ryck och påfrestningar i redskapen än annars,-och fiskedonen skall vara anpassade för fiskar på flera kilo.
En abborre väger sällan över kilot om man slår ut all abborre som fångas på pimpel i snitt.
Här lär vi ut en del goda råd i utrustning, betesval och tillvägagångssätt där vi börjar med regnbågsöringen.

Detta avsnitt är hett efterlängtat av många besökare hos oss - Mycket nöje !


Regnbågen har ett karaktäristiskt rosaviolett band längs med sidolinjen och är en mycket vacker laxfisk.
Den går med förkärlek oskyggt in på mycket grunt vatten i jakten på föda.
Särskilt om det rör sig om ett utlopp där näringsämnen spolas ut som t.ex. larver, mask, insekter etc.


Regnbågsöring som i dagligt tal kort och gott kallas "regnbåge" är nog den populäraste av våra odlade fiskar.
Den är en vacker fisk, en god fighter samt en sann delikatess att äta vilken dessutom är lätt att anpassa i olika miljöer.
Den finns idag utplanterad i många sjöar runt om i landet och i ett otal mindre vatten som föremål för fluga, spinn och isfiske.
De mest kända platserna där man satsat på regnbågen är Hökensås samt Harasjömåla fiskecamp i Blekinge.
Inte allt för ofta så rymmer regnbågarna från kassodlingar då dessa spricker eller har utsatts för sabotage etc.
Sker detta i anslutning till havet kan de utvecklas till monstruösa "broilers" efter några år i frihet och kallas då för Steelhead.
Inte allt för ofta så är kustfiskarens högsta önskan, -just att möta en steelhead då den kan nå fantomvikter och ger en oerhörd fight.
Dock så skall vi stanna kvar i sötvattnet eftersom vi skall isfiska efter regnbågen.

En kort artpresentation:

Regnbågen - Oncorhynchus mykiss (äldre lat. namn Salmo gairdneri) kan väga upp emot 7 kg.
Den är en inplanterad nordamerikansk art som lätt kan anpassas för liv i t.ex. dammar och på så sätt spridits framgångsrikt.
Fisken liknar en bäcköring till kroppsformen och har ett karaktäristiskt rosa-violett band längs med sidolinjen.
Stjärtfenan och övre halvan av kroppen är beströdd med svarta fläckar.
Den är könsmogen vid 2-3 års ålder och får då en strålande lekdräkt i "regnbågens färger", därav namnet.
Fisken är en vårlekare vilket tyvärr har varit skadligt lokalt för den naturliga laxen och öringen.
Lagd rom av höstlekande öring och lax har "sopats bort" när regnbågen lagt sin rom då den leker i januari - mars hos oss.
Tidigare påståelser om att arten ej kan fortplanta sig i Sverige är fel då man bl.a. upptäckt fiskyngel i Blekinges vattendrag.
Men i de flesta förekommande fall kan dock arten ännu ej etablera sig, och utgör sällan ett hot mot våra inhemska fiskar i detta avseende.
Däremot kan den föra med sig smittor och parasiter till nya vattendrag som den själv är immun emot.
Den skarpt rosa-violetta sidolinjen skiljer denna art från andra laxfiskar och gör den lätt att känna igen.

Utrustning för pimpel efter regnbåge:

Vad man skall tänka på är att man skall ha rejäla kraftiga don för att pimpla regnbåge.
Särskilt om du besöker vatten där det finns grövre exemplar över 3 kg.
Ett litet minispö (som du kan bygga själv) med en haspelrulle kan många gånger vara det enda alternativet.
Annars så brukar det finnas grova pimpelspön typ "Delfin" eller "ABU-PIMPEL 2" som bör stå pall för rycken.
På spöet bör ligga en lina som klarar fisk mellan 5-10 kg !
Bilden ovan visar vad vi talar om - kraftiga spön alltså !
Spöet t.v är väl känt som ABU-Pimpel 2 och har funnits rejält länge på marknaden och är ytterst robust !
Det till höger är en annan variant under namnet ABU-GARCIA 22.

Du klara dig gott med ett vanligt isborr men ett större med en diameter på 150 mm är inte heller fel.
Annars så klarar du dig galant genom att borra 3 hål tätt i en "klöverform" (-se avsnittet om balanspimpel).
Slå sedan ut mittbiten och använd gärna en isösa för att rensa upp i hålet.

Beten: - större vertikalpirk med en kraftig och vass krok eller en stor balansare är de vanligaste pirkarna för regnbåge.
Dessa betas gärna med en liten bit skalad kokt räka som regnbågarna inte kan motstå.
En huggkrok skall också ingå i din utrustning då fisken kan vara för tung för att lyfta direkt ur hålet.
Isskopan är nästan ett måste till detta fiske då ansenliga isrester skall avlägsnas.
Huggkroken till höger är i princip lika viktig...

Var söker jag efter regnbågen ?

För det första så gäller det att sjön har denna fisken utplanterad och det roligaste fisket är i natursjöar.
Tidigare så hade Västersjön i nordvästra Skåne utplanterad regnbåge som gav spännande fighter på vinterisarna.
Vid utlopp av bäckar och åar eller omvänt vid inlopp till dessa och i vassbälten uppehåller sig gärna regnbågen.
Men tänk på att dessa platser också är mycket farliga då isarna i dessa områden är försvagad.
Därför så är det alltid isdubbar på som gäller och särskilt vid detta fiske!

Regnbågen är en fisk som "går på patrull" !

Denna arten är ett rovdjur som gärna stryker flera stycken i stim precis som den grova jaktabborren.
Regnbågen är ännu mer utpräglad i detta beteende och därför skiljer fisket efter denna avsevärt från abborrfisket.
Därför så skall man sitta kvar längre i varje hål än vad som är brukligt när man pimplar "vanligt".
Man gör en serie av hål i det område man tänkt att fiska av och fiskar mellan 7-10 minuter i vart hål.
Sedan börjar man om från första hålet igen o.s.v. och förr eller senare kommer det efterlängtade hugget !
Det är då inte ovanligt att man snabbt kan få några stycken på kort tid och oftast så fiskas kvoten snabbt upp.
Vanligtvis så har put & take vatten en kvot på tre fiskar per dag om man nu inte betalar ett kilopris per fångad fisk.

Förbered regnbågsfisket innan !

Man bör preparera sina hål något dygn innan man skall fiska om detta nu inte är förbjudet.
Lämpligt är att mäska upp sina hål strax före skymningen dagen före för att sedan återvända direkt i gryningen påföljande dag.
På så sätt så riskerar man inte att ens platser blir "ockuperade" av obehöriga fiskare och fisket är oftast bäst under tidig morgon.
Tyvärr så kan man inte tvinga bort andra fiskare från sina hål.
Men man kan i ett försök vänligt upplysa denne om att man mäskat för att fiska själv på platsen.
Oftast så råder en ömsesidig hänsyn och den "ovälkomne" förstår vad som gäller och lämnar platsen.
Fiska gärna vid bäckars in eller utlopp men var försiktig - isen är tunn här !
Så här "apterar" man borrhålen ( röda punkterna) runt de intressanta ställena för regnbåge.

Bilden ovan illustrerar ett par "hot-spots" i en fiktiv sjö där regnbågen kan tänkas att stryka omkring.
Speciell förkärlek har regnbågen för områden med vassruggar i närheten av åar / bäckars in eller utlopp.
Det är här du skall söka fisken men försiktighet är viktig då du rör dig inom strömt område vid in och utloppen.
De röda punkterna markerar exempel på "hål" där du skall fiska efter regnbågen.
Nu skall du i detta skede bara borra ett enkelt hål, använd gärna en mindre borr.
Du borrar upp hålet till rätt storlek först när du skall börja fiska i detta så slipper du ett onödigt arbete !
Mäska gärna upp dem kvällen innan med räkskal och räkor som du klippt i mycket små bitar.
Mäska med ca 1 dl av detta i vart hål, - inte mer för fisken får ju inte bli mätt.
Dofterna sprider sig sedan snabbt i vattnet och lockar in regnbågarna som får sig en "aptitretare".
Den uppehåller sig gärna kvar i området i väntan på att mer godsaker skall dyka upp, -det är detta du utnyttjar!
Fiska sedan av "ditt område" systematiskt hål för hål och börja om igen om du inte känt något.

Att pimpelfiska regnbågen:

Du har nu förberett ditt fiske genom att borra en serie hål som du har mäskat upp.
Nu är det dags att börja fiska och valet mellan balanspirk eller vertikalpirk kan vara svårt.
Generellt så är det ganska grunt där du fiskar och en balansare kan vara det absolut bästa valet genom sin gång.
Balanspirken arbetar som bekant genom att slå ut mot sidorna (se Taktik 3 ).
Vilket gör att den arbetar effektivt inne på grunt vatten med vibrationer och rörelser.
Vanlig kokt räka är ett mycket bra bete och mäsk för regnbågen !

Så här gör du:
Sänk ned balansaren gärna agnad med ett par maggots eller en pytteliten bit räka.
Det är mycket viktigt att gången inte förstörs på balansaren men en viss påverkan kan man aldrig komma ifrån.
Du kan självklart även utesluta agn på denna och du får den absolut bästa gången.
Börja precis som vid abborrfiske att dunka pirken i bottnen, -lyft sedan och gör ett par mjuka lockryck.
Håll sedan still ett par sek. gör ånyo några lockryck och håll still o.s.v.
Efter några minuter kan du upprepa dunkandet i bottnen och den påföljande proceduren.
En "giftig" Rapala-balansare som fällt många regnbågar.

Hugget kommer plötsligt och explosivt - var beredd !

Det är viktigt att man är beredd på hugget som kommer lika plötsligt som våldsamt.
Oftast angrips balansaren när den kommer in mot centrum av hålet - alltså när du håller still.
Det är därför du gör just detta momentet !
Helt plötsligt "som en blixt från klar himmel" får du hugg och du har en fisk på.
Att drilla regnbågen skall man givetvis göra men ju kortare tid du gör detta dess bättre.
Har du chans att få upp fisken omedelbart så ta den för den är mästerlig på att slå eller vrida sig loss.
Särskilt vid fiske med balansare kan den bända sig loss från pirken eller gå vid iskanten (-se Taktik 3).
Led in fisken mot centrum av hålet och lyft upp den ur detsamma, använd huggkroken om det behövs.
Är man två eller fler så kan det vara en fördel att få hjälp med huggkroken av kollegan !
Maggots är ett annat mycket bra komplement som lämpar sig att sätta på balanspirken.

Drilla fisken tufft !

Regnbågen är en tuff kämpe som tar minsta lilla tillfälle i akt att ta sig loss.
Det innebär att man måste vara hård i drillningen och ganska snabbt få upp fisken ur hålet.
Minsta lilla slaklina eller tvekan från dig så gör fisken sig loss och i början får du räkna med en hel del tappad fisk.
Snart förstår du hur fisken beter sig när den rusar runt som en "vilde" under isen och hade den kunnat hoppa hade den gjort det!
Nu är den låst i vattenmassorna under isen och far runt fram och tillbaka medan den försöker ruska loss och spotta ut kroken.
Men på riktigt grunt vatten så kan du utnyttja ett "glapp" i fiskens beteende som ger dig några sekunders tid.
När fisken tar, och detta kan du se på så grunt vatten, -så bara lyft rakt upp när den huggit !
Gaffa snabbt med huggkroken om den är stor eller lyft den ur hålet (mindre fisk) då den nästan "chockad" ännu ej fattat vad som hänt.
Fiskens reaktion kommer först några sekunder senare och då ligger den redan på isen.
En regnbåge har gått till attack mot balansaren under isen.

Regnbågen är upphetsad !

Skulle du nu missa ett hugg eller flera så häng inte läpp för det utan fortsätt fiska !
Den är i regel så upphetsad att den snart går till attack igen t.o.m om den gått loss från kroken.
Den är en aning "glömsk" och efter några minuter eller sekunder kan den åter ta betet !

Vertikalpirk och andra alternativ...

Verikalpirken är också bra för fiske på regnbåge och då skall man använda breda pirkar som slår ut mer.
Här är de vanliga abborrpirkarna direkt olämpliga och istället skall blänken som är större användas.
Bergman, ABU Lurette etc är exempel på pirkar som är bredare upptill vilka är bäst lämpade.
Du betar med en liten bit kokt räka eller några maggots och fiskar som vid traditionell pimpel.
Dunka pirken i bottnen och håll gärna stilla precis som med balanspirken också.
Som bonusfiskar kan du få kanadaröding, amerikansk bäckröding, öring, strupsnittsöring m.fl. om dessa är utplanterade.
Ibland så kan det vara bra att täcka hålen med snö eller issörja och på så sätt undviks att fisken blir skrämd.
Bred vertikalpirk eller ett rödingblänke går bra också - agna gärna med räkbit eller maggots !

Kolla knutar, lina, krokar och snappers regelbundet !

Efter några fighter med regnbågen så har utrustningen fått en eller annan törn på känsliga ställen.
Det kan ha blivit en knut på linan eller hack i densamma, kroken kan ha blivit slö eller en hulling är borta.
Då är det dags att se över dessa ömtåliga ställen för man förlorar ofta en fisk just p.g.a. detta.
Byt ut skadade snappers och krokar, ta av en meter lina och ge resten av grejorna en kort översyn då och då.

När fisken har landats och och det är dags att gå hem...

Nu har du haft en lyckad dag (förhoppningsvis) och skall nöjt gå hem från fiskeplatsen.
Då bör du dock tänka på att hålen du lämnat efter dig är stora och kan orsaka olyckor om det vill sig illa.
Läste du noga i början så skulle du bara borra upp de hål du tänkt fiska i, de andra lät du vara orörda.
Är det kallt så har de mindre hålen säkert frusit igen men det gör inte dessa större så lätt.
Därför så bör du ruska av hålen du fiskat i så att ingen trampar i dessa.
Särskilt om det kommit nysnö och täckt dessa så kan fruktansvärda olyckor ske om någon skulle trampa fel.
Tänk på att "ruska av" hålen där du fiskat då dessa kan bli livfarliga fällor annars.
Att ruska av innebär att du stoppar en död gren i vart och ett av hålen du borrat upp.
Så kan efterföljande undvika att gå ned i dessa.

Gå in till land i närheten och ta några döda kvistar (inte från levande träd) och sätt en kvistbit i vart hål.
Nu kan efterföljande fiskare eller skridskoåkare se att det finns farliga hål och kan undvika dessa.
Sedan kan du nöjt bege dig hem för att laga till denna fisk som är en sann delikatess att äta !
Slutet gott - allting gott !
Bilden (klicka gärna på den !) är tagen av Patrik Aronsson, SK Fiskpinnen i Djupegöl utanför Kosta.
Fångstmannen heter Dejan och fisken vägde 1610 gram -en fin bit!
Antar att fisken blev till en läcker middag...

Bild © - 2004 Patrik Aronsson - Pimpelforum tackar SK Fiskpinnen för lånet av bilden !