2004-01-21


SPECIALUTRUSTNINGAR I:


Besök Leirud Fiske & Fritid genom att klicka på det grafiska elementet ovan !

Förord:

För första gången någonsin ingår nu Pimpelforum ett djupare samarbete med en annan webbsida !
Vi har nu glädjen att presentera en rad nya taktiksidor i samarbete med Leirud Fiske & Fritid som är en norsk pimpelsida.
Leirud har en längre tid länkat till Pimpelforum vars norska besökare uppskattat oss.
Ett besök av oss på den norska webbsidan var så överväldigande så att undertecknad tog kontakt med Jan Leirud,
och undrade om vi fick översätta materialet förutsatt att vi markerade materialets ursprung.
Svaret var överraskande positivt !
Jan Leirud var väldigt glad över att Pimpelforum uppmärksammade hans sida.
Pimpelforum kontrar med att det finns massor av material på Norges kanske bästa pimpelsida (!) som vi i Sverige inte får missa.
Resultatet är premiären för denna taktiksidan i samarbete med Leirud Fiske & Fritid - Den första i en kommande serie !
Först ut i serien heter "Varpasticka - Behöver jag det ?"

Notera att en del text kan förändras och kanske kommer att efterkorrigeras, vid en eventuell feltolkning av det norska originalet.

Mycket nöje / webmaster !


VARPASTICKA - BEHÖVER JAG DET ?

Av Jan Leirud.
Specialtävlingsspö med varpa monterad. © 2004 Leirud Fiske

Inledning av red. S. Johansson:
Varpastickan eller pimpelspö utrustat med detta finns att köpa som ett komplement till de vanliga spöna.
Detta instrument är utvecklat för en speciell typ av hemtagning av linan på större djup som ett hjälpmedel.
Tre fördelar har detta instrument om man kan behärska tekniken som är till fördel på sjöar med stora djup:
Dels så tar pimpelfiskarna som kan "varpa" upp linan mycket snabbare än vid vanligt fiske.
Man tar också hem sin fisk mycket snabbare än konurrenten när man fiskar på djupt vatten.
Man undviker dessutom att linan trasslar in sig och orsakar irriterande stopp i fisket som kan kosta placeringar.
Varsågod här följer inslaget av Jan Leirud:


Varpastickans / spöts ursprung i dagens form har sin upprinnelse i Finland.
Varpaspöna är utvecklade av duktiga tävlingsfiskare men som så mycket annat så når utrustningar avsedd för tävlingfisket,
-även ut till de vanliga konsumenterna.

En och annan isfiskare har säkert dragit på smilbanden när de för första gången kommit i kontakt med varpstickan.
Kommentarerna har nog i flertalet fall varit "-Detta lär jag definitivt inte behöva!".
Argumentet var att de flesta anser att de har såpass god tid när de fiskar att varpa inte behövs.
Men det finns en stor poäng med att varpa:
På större djup så blir det tidsförluster när man skall dra upp fisken,
och dessutom så vill linan gärna trassla in sig i sig själv som i isskärvor och allt annat runt i kring hålet.
Följden har varit att många köpt varpaspö och insett fördelarna med denna.
Många pimplare har på djupt vatten fått erfara att fiske utan varpa inneburit att linan trasslat sig och knutar har bildats.
Det har i sin tur resulterat i att man fått kapa linan med jämna mellanrum samt knyta om pirken.
På så sätt har man snabbt har förlorat 10-15 meter lina på kort tid.
En ganska dyr och mycket irriterande situation som kan undvikas med varpa-stickan !
Vinterfisket innebär som sagt många utmaningar för fiskaren och det gäller att reducera dessa i möjligaste mån.
Har man t.ex. borrat ett hål på blankisen så ligger där såväl vatten som isbitar ("isskravlor") vid hålet.
Särskilt vid sträng kyla så fryser allt detta omedelbart fast vid isen vilket ger problem vid traditionellt isfiske.
Linan fastnar nu i dessa otal isbitar och häktar sig fast överallt - känns situationen igen ?
Att trassla ut linan ur detta "isskravel" är ett rent helsike...

Varp-spöt "MAX -1" lång modell. © 2004 Leirud Fiske

Varpa ger full linkontroll !

En annan viktig faktor för isfiskaren på djupt vatten är att ha full kontroll på linan.
På så sätt kan denne märka avvikelser snabbt om det blir djupare eller grundare.
Med varpaspöt vet man hela tiden om det sker förändringar av djupet när man förflyttar sig till nya hål.
Linan förvaras på varpapinnarna mellan hålen och när fiskaren släpper ned pirken i ett nytt hål,
ser denne omedelbart om det blivit djupare eller grundare.
Det andra problemet med lintrassel och dess följdverkningar också är borta i och med användande av varpspö eller varpsticka *1).

"Max 1 srm" kort modell mormyska. © 2004 Leirud Fiske

Att lära sig fiske med varpa-spö:

Många tror att lära sig fiske med varpa-spö är svårt då det kan se komplicerat ut.
Men får du hjälp av en erfaren fiskare som visar dig så lär du dig detta fiske rätt fort.
Träning under några kvällar bör ge dig så pass mycket att du snart kommer igång.
Efter några gånger på isen så lär metoden att varpa sitta i ryggraden och du har ännu ett fiskesätt i ditt kunnande.
Det viktigaste i behärskningen av varpmetoden är att handen och handleden skall arbeta,-inte hela armen.
Sätt dig ned på skryllan, stötta armbågarna mot dina knä och luta dig framåt.
Dra ut någon meter lina, ta linan mellan vänstra handens pekfinger och tumme och sträck linan så att det bildas ett "litet motstånd".
"Varpa" genom att rotera (vrida" handen fram och tillbaka och sträck handen något uppåt under proceduren *2).
Försök att vara mjuk när du utför proceduren så undgår man ryckighet.
Börja med övernaturligt långsamma rörelser, sedan ökar du tempot undan för undan tills varpningen "sitter".
Detta kan vara svårt i början men till sist så sitter rörelserna som de skall.
Är man för ojämn i rörelserna så innebär det att man riskerar att förlora fisken när man skall varpa upp densamma.
Lycka till med varpningen.

Jan

© Leirud Fiske & Fritid 2004


Fotnoter:

Varpspö av fabrikatet Wiggler.

Att översätta från norska till svenska skall inte vara några större svårigheter men på sina ställen kan det finnas avvikelser från detta.
Men främst så skall vi göra några tillägg till originaltexten här beräffande varpfisket.

*1) I Sverige har i långliga tider även separat varpsticka/varppinne använts innan de moderna varp-spönas tillkomst.
Denna hålles vanligtvis med den vänstra handen medan pimpelspöt hålles i den högra under varpningen.
Den kan bestå antingen av en sticka helt i ett segt träslag, skaft av trä med metallpinne eller helt i plast.
Inte allt för ofta så används en strumpsticka av metall eller plast för detta syfte.
Till sist kan nämnas att denna term även benämner ett verktyg inom vävtekniken som ett redskap för vävstolar.
Det har absolut inget med fisket ovan att göra utan det används som ett hjälpmedel vid framställning av vävda textilier.

*2) Den norska "instruktionen" ovan var mycket svår att översätta och en hel del viktiga fakta kan ha gått förlorad.
Det bästa är att du som vill försöka dig på denna metod får hjälp av en rutinerad fiskare.
Vi hoppas att få in ett tydligare textmaterial som belyser hur man gör rent praktiskt.
Varppinne som den t.ex. kan se ut .
Epilog:
Pimpelforum vet ännu ganska lite om denna fiske metod så vi vill gärna veta mer !
Är du som besökare kunnig i detta ämne är vi glada om du kontaktar oss om detta.
På så sätt kan vi ta del av dina erfarenheter i fiske med varppinne och ev. felaktigheter ovan kan korrigeras.
Givetvis så omnämner vi dessa kunskapers ursprung med din klubb eller / och ditt namn !