fjellfotografen.se

Pimpelforum hade en trevlig länk till fjellfotografen.se med denna sidan som dock togs bort.
Jag kontaktade då Tomas Johansson om att få lägga upp denna sidan på Pimpelforums egna server.
Svaret blev positivt och därför kan denna fina lilla pärla få leva vidare.
Pimpelforum tackar för förtroendet och klickar du på loggan ovan finner du ännu fler vackra bilder hos fjellfotografen.se

Vi har också varit måna om att bevara sidans originalskick i möjligaste mån därför så har pimpelforums backknappar mm. uteslutits.
Sidan öppnas därför i ett eget fönster som du helt enkelt stänger på din webbläsare när du tittat färdigt.


"KRYA" FÖR SIK

Sportfisket utvecklas ständigt. Nya redskap och ny teknik utprovas och förändrar fisket, i de flesta fall på ett bra sätt. Många fisken har dock gamla anor. De är traditioner sedan generationer tillbaka – kanske sedan stenåldern.

Text & foto: Tomas Johansson

I ett fiskelexikon står det att läsa under mäskning; "Utspridande av lockbete för att locka fram fisk eller för att få den att stanna kvar på önskad plats." Att mäska är en vanlig företeelse inom det moderna metet. Men tro för den skull inte att "utspridande av lockbete" är ett sentida påfund.
I Indalsälvens vattensystem i Jämtland har folk i långa tider använt lockbete för att förbättra sitt fiske. Där förekommer nämligen något som kan karaktäriseras som ett naturfenomen. Det är de intensiva bäcksländekläckningar som äger rum med en otrolig regelbundenhet den 12-13 april varje år. Då kryper miljontals nymfer upp ur sprickor och hål i isen och utvecklas till sländor efter några minuter i luften. Mängden är så fantastisk att isen runt ett hål kan bli alldeles svart.
Den lokala benämningen på dessa insekter är "skorv" eller "kry". Det är framför allt i Långan och Hårkan som dessa intensiva sländkläckningar äger rum. De fortsätter under ett par nätter och den tiden kan man normalt under ett par timmar fylla en eller två hinkar med larver, för att sedan använda dessa som lockmedel vid fiske.

På natten fångas larverna som förekommer i miljoner, för att sedan användas till att locka fram fisken med. Om man hugger av kanterna av hålet så kan man ta upp insekterna med ett vanligt durkslag.

Stort folknöje
Som allt fiske i strömmande vatten har naturligtvis också detta drabbats av vattenregleringar och utbredningen av sländkläckningarna har minskat. Det har också blivit svårare att håva upp larverna eftersom vattenståndet nu varierar kraftigt.
Det är på nätterna som larverna kommer upp på isen för att utvecklas till sländor. För 40-50 år sedan var det ett stort folknöje bland ortsbefolkningen att vaka dessa nätter och samla kry . Det var tätt mellan de värmande eldarna och det gällde att bevaka sina hål så att ingen annan kom och "lade vantarna" på dem.
De mest intresserade tog ut någon semestervecka för att helt kunna ägna mig åt detta intressanta fiske.

Åttio kilo
Den fisk som man lockar till sig genom mäskandet är främst sik, men ibland kan det också bjudas givande fiske efter harr. Fast det brukar ofta ta längre tid att locka fram harren.
De flesta gamla garvade kryfiskarna har gått ur tiden. Jag hann dock med att tala med en äldre farbror från Lit, medan han sysslade med kryfisket. Han berättade hur han som liten pojke fick lära sig fisket genom att följa sin far. Hans intresse för detta fiske stod sig sedan genom hela livet.
Den gamla fiskaren visse att berätta om fantastiska fisken.
- Vid ett tillfälle tog jag och min kompis över åttio kilo sik på mindre än en timma ! Den största siken vägde 2,2 kilo ! Men det var före regleringarna, för mer än 40 år sedan.

Punktliga kryr
Kry – eller skorvfisket som det också kallas – består av två moment. Först fångsten av lockbetet sländlarverna, sedan själva fisket. Larverna kan, om de förvaras svalt och med tättslutande lock, användas några dagar framöver för att locka fram fisk vid fisket.
Om vi börjar med att titta närmare på fångsten av kry, så sker den alltså runt den 12-13 april. Det är datumet man skall gå efter. Insekterna har en förunderlig förmåga att passa tiden och det spelar ingen roll om våren är tidig eller sen.
I Långan sker fångsten av kry vid utloppet, mellan landsvägsbron och järnvägsbron. Det kan behövas att platsen bevakas under ett par nätter om man säkert skall finnas på plats när kläckningen är som intensivast.
Genom att helt enkelt borra ett hål och sedan vänta någon timma, ser man snart hur pass intensiv kläckningen är. Det skall samlas ordentlig med larver i hålet och så småningom också på isen intill om det ska vara någon mening att börja håva upp insekterna.

Hugga en grop
Bäcksländenymfer! De svärmar i enorma mängder den 12-13 april varje år på ett par platser i Jämtland. Den lokala benämningen är "skorv" eller "kry".

En yxa skall man ha med sig och när man anser det vara idé att börja ta rätt på larverna så hugger man bort kanterna runt hålet så att det bildas en grop. I den kan man sedan håva upp insekterna med t ex ett durkslag och tömma innehållet i en hink. Det följer med en del issörja, men det är bara bra. Då hålls innehållet kallt och nymfernas kläckning fördröjs.
Det är synnerligen viktigt att ha tätslutande lock på hinkarna, annars kryper larverna upp och kläcks.
Jag har hört berättas om en kryfiskare som hade ställt in ett par hinkar i ett svalt förrådsrum i väntan på nästa dags fiske. Någon gick förbi och trodde att larverna behövde luft, varför en liten springa öppnades på varje hink...
Det kan inte ha varit någon lätt uppgift att försöka mota ut de sländor som i tusental täckte väggar och tak! Tänk på detta om du får lust att prova kryfisket!
Tänk också på att inte låta innehållet stå så kallt att det fryser ihop till en klump. Idealet är att temperaturen håller sig alldeles över nollstrecket.
Fisken hugger ofta ivrigt när de väl lockats fram med "kryna" och Du kan uppleva ett fantastiskt fiske. Du "kikmetar" och använder en liten harr- och sikpirk.

Fisket
När man väl har en hink med ordentligt med kry i, kan man se fram mot själva fisket. I princip går det till på samma sätt som vanligt pimpelfiske efter sik och harr. Det bästa är att kikmeta. Speciellt siken är snabb att avslöja sveket med kroken och spotta ut den. Det gäller därför att snabbt ge mothugg. När man lockar fram fisken med kry kommer den också upp alldeles under isen och därför går det bra att kikmeta även om det är djupt.
Fisket med kry kan bedrivas i närheten av platsen där larverna fångats. t ex vid Långans utlopp i Indalsälven. Det är dock inget som hindrar att man tar med sig nymferna och provar också på andra platser. En förutsättning är dock att det är lagom strömdrag som för med sig larverna och sprider dem. Fisken går då motströms och äter av kryna och kommer på så sätt upp mot den plats där lockbetet släpps ut.

Insekterna trycks ned i hålet med en granruska och så fiskar man ett par meter nedströms. Fisken lockas att gå mot strömmen för att äta av "kryna" och kommer på så sätt till den plats där pirken väntar.

Redskap
Utportioneringen av larverna skall ske regelbundet. Man släpper ned en näve av hinkens innehåll i ett borrhål och med en granruska tvingas de ner under isen. Några meter nedströms detta hål borras det hål man skall fiska i. Här ska nu synas larver som sakta driver förbi i strömdraget.
Själva fiskeredskapen är desamma som för vanligt sik och harrfiske. En liten harr- och sikpirk agnad med maggots, lina på 0,25-0,30 mm, en pimpelsticka eller ett enkelt pimpelspö. Själv föredrar jag en pimpelsticka som är tillräckligt kraftig för att slå ihjäl fisken med . Vidare bör du ha ett renskinn och en isskopa om du skall kikmeta.Finns fisken i närheten kommer den ganska omgående. Du skall dock inte ha för bråttom att byta plats om det skulle dröja lite. Står fisken en bit bort, eller djupt, kan det dröja innan den nås av meddelandet om att det finns mat att hämta.

Gamla anor
Som jag nämnde har detta fiske mycket gamla anor. Fast jag inte kan bevisa det, vill jag påstå att det nog i någon form utövades redan på stenåldern. Utefter Långan har det bott människor i mer än 5000 år. Den art av bäcksländor som det gäller har säkert funnits här under hela den tiden. Stenåldersmänniskorna kan inte ha undgått att se de enorma kläckningarna och ett naturfolk som levde av fiske och jakt förstod säkert att utnyttja en sådan situation.
På samma sätt som vi ser siken närma sig kroken, på samma sätt låg säkerligen våra förfäder och väntade på hugget. Och säkert kände de samma spänning och fiskegläje. För detta är fiskegläje! Att med enkla redskap och med list och kunskap fånga den fisk man vill ha. Det är sportfiske på allra högsta nivå...

Copyright © 2001 Fjellfotografen Tomas Johansson HB. All rights reserved.