TYDINGEN

2003-01-18Så här tolkar du informationen:
Abborrens storlek mäts i gram från 0 - 1000 gram och större än detta,-fördelad på förekomsten.
Det "blå" området visar ungefär fördelningen av fisken som brukar fångas där de "vanligaste",
( = flest fångade av alla abborrar i en viss storlek av pimpelfiskarna) har mest blå markering.
Den blå markeringen från max. till min. innebär skalan: "Mycket allmän" - "Allmän" - "Mindre allmän" - "Sällsynt".

Svårfiskningsgraden innebär ett genomsnitt hur svårt det är att fiska av en sjö.
T.ex. så ger en fiskrik sjö som typ Vombsjön långt högre fångstvikter än en sjö som Tjörnarpssjön.
"Abborren" markerar ett genomsnittligt värde på skalan från extremt lätt - färgen indigo till extremt svårt - färgen rött.

Klicka på någon av kamera-symbolerna (1 - 5) så visas bilder från olika platser på den aktuella sjön.
En överkryssad kamerasymbol innebär att detta fält ej länkar till någon bild.Sjön Tydingen är en synnerligen stor sjö uppdelad i 2 "tarmar" benämnda östersjön och västersjön.
Det finns rikligt med öar, vikar och sund och mängder med vassruggar med gott om plats för att avhålla olika mästerskap.
Till råga på allt så är sjön mycket utslagsgivande med ett närmast "lotteri-liknande" fiske.
En plats som ena dagen gett ett bra fiske kan vara fullständigt usel den påföljande dagen och vice versa.
Det innebär att sjön kanske är en av de absolut tuffaste (?) i Skåne att fiska av och ställer is-fiskaren på svåra prov.
Abborren i sjön är av varierande storlek där fiskar omkring hektot är vanligast men även såväl mindre som större individ finns.
Därför är just Tydingen genom sin storlek och oerhörda lynnighet en populär tävlingssjö särskilt i samband med DM och andra större arrangemang.
På ett par platser är sunden extra grunda med stora stenbumlingar och berghällar som går i dagen.
Därför så har sjön skördat många "offer" bland pimpelfiskarna när de intet ont anande borrat i sten och förstört sina borr.
Vi vill därför varna för detta.


Fiskekort finns att köpa hos:

Wiktors i Hästveda, 0451-300 12; Tydingesjöns Festplats, 044-401 49;
Lindvalls Järnaffär, Broby 044-402 00; Östra Göinge Turistbyrå 044-775 60 68 (jun-aug)


Använd "Back-knappen" för att återvända till startsidan för sjöinformation!