2012-11-13

Förord:
Utrustning 1 är bortsett sjöinformationen (isläget) och Taktik 1, Pimpelforums äldsta sida som lever vidare.
Den har behållit en stor del sitt huvudsakliga innehåll oförändrat sedan Pimpelforum's start 1997 !När denna bilden togs på Rössjön (året var januari 1998) var det rejält kallt,-runt -10 grader.
Det gäller att ha kläder och en utrustning som står pall för påfrestningarna.

UTRUSTNING & KLÄDER:


Att pimpelfiska får nog anses som ett rätt så billigt nöje på längre sikt men skall man ha bra grejor så kostar det litet i början.
För runt 2000 kronor så får du pimpel-grejor som håller länge,-ja riktigt länge!
Till detta kommer rejäla kläder, -helst en flytoverall och neoprenstövlar som kan kosta totalt 2500 - 3500 kronor.
Isdubbar kostar runt 100-lappen och en livlina ca 200:-
Alla dessa kostnader är en engångskostnad eftersom man sedan bara behöver byta lina och krokar samt komplettera med pirkar undan för undan.
Det kan verka dyrt med att skaffa isborr,spön,skrylla och pirkar men i genäld så har man fulländade grejor redan från starten.
-Så utslaget på några år blir det nästan den billigaste fiskeformen.

En komplett fiskeutrustning för isfiske kan grovt uppdelas i tre delar:
1) Själva fiskeutrustningen.
2) Säkerhetsutrustning
3) Klädsel.

Alla 3 enheterna är oåterkalleligen lika viktiga och försöker man "fuska" med något så äventyras fisket på något vis.
Har man inte hela utrustnigen eller undermålig sådan så blir förutsättningarna direkt sämre.
Direkt så måste vi starkt påpeka att säkerheten måste sättas främst!
ALDRIG ut på en is utan isdubbar och som nybörjare skall man helst undvika att gå ut själv.
Särskilt om man saknar isvana.
Skall vi på något sätt "favorisera" något så är säkerhetsutrustningen det viktigaste,
-ISDUBBARNA ÄR DIN LIVFÖRSÄKRING!!
-Så är det och så förblir det,-du blir t.ex. direkt diskad på en tävling om du saknar isdubbar.

Men låt oss ta det hela från början:
"Du står i affären och det är mycket att välja emellan..."
Som alltid så ser allting "precis lika bra ut" när det ligger i hyllan hos handlaren.
Men det är först när du kommer ut i fält som ditt val av utrustning kommer upp till bevis.
Inte allt för ofta så har t.ex. ett undermåligt isborr satt punkt för kanske en lysande karriär inom pimpelfisket.
Isborr med LÖSA skär bör undvikas,-då dessa gärna tyvärr lätt lossnar och eggvinkeln ändras.
Följden blir att man inte kan borra hål i isen...
Undermåliga skodon är en annan "akilleshäl",-om man så får uttrycka.
Ett par otäta skodon på en is med vatten (inte ovanligt) ger en snabbt frysande fötter.
Fryser man om fötterna så fryser man snabbt i hela kroppen,-så är det.
Detta är två riktigt svaga punkter som många åkt dit på!

-Men så står du i affären och vad behöver man nu då??
-Jo detta behövs för ett lyckat isfiske:
1) ISBORR- Ett borr med en HEL borrkrona är dyrare men i genäld får du ett robust och effektivt redskap som lätt biter på isar upp emot halvmetern.
Orsaken till att man skall undvika lösa skärblad är att dessa snart lossnar av vibrationerna när du borrar.
En annan lustig (?) effekt uppstår då vatten tränger in mellan skärhuvud och skärblad.
Vatten har största täthet (densitet) vid + 4 grader,-därunder och däröver expanderar vattnet.
Särskilt vid frysning expanderar vattnet med åtskilliga procent.
Då vattnet fryser (särskilt i sträng kyla) bänder det isär skärbladen med sådan kraft att skruvarna kan deformeras,töjas eller rent av brister!
Du känner lätt igen dessa lösa skärblad då dessa sitter med försänkta skruvar uppe i borrkronan.
Istället skall du sats på ett Normark-UR (hette förr Rantanen) eller ett Vanaja isborr eller Mora Expert som alla har hela borrkronor.

Den absolut bästa borren,-UR (Rantanen)!

En annan finess är ett du på många ställen kan få ett utbytesskär till en låg kostnad när det gamla är slött eller blivit skadat.
En ny krona går på ca. 400:- medan en utbyteskrona kostar runt 150 kronor.
"Din" krona åker in för slipning och kommer ut någon annanstans medan du direkt får en omslipad från ett annat håll.
Du kan givetvis själv få slipat om ditt eget skär,-men gör det hos en kunnig skärslipare då eggvinkeln är ytterst viktig.
Numera så är så gott som alla borrkronor rostfria och håller härmed längre medan de lösa skären är av kolstål som lätt rostar.
Ett rostigt skär betyder också ett slött skär!

Alla borrar som säljs idag är sk spiralborrar med en skruv som matar bort issörjan och underlättar håltagningen.
Förr fanns skopborren men dessa är idag helt utkonkurrerade av spiralborret.
Skopborret var snabbare på tunna isar med obrukbart på tjockare.
Istället för borrkrona så satt där en "skopa" som var skarpslipad och spiral saknades.
Resten bestod av ett rakt rör som avslutades med en vev.

Så såg skopborren ut!

Nu har du ett garanterat bra borr och nu skall du ha något att sitta på:
2) SKRYLLAN eller fiske-konten är en förutsättning för att du skall kunna pimpla effektivt.
Står du upp så blir det ansträngande att fiska då du måste vara böjd över hålet.
Många napp är dessutom för nätta för att kunna uppfattas när man står upp.
Du minskar dessutom värmeutstrålningen genom att sitta ned och riskerar inte att frysa så lätt och du kan samtidigt på ett avkopplande sätt "vila" när du fiskar..

Skrylla tillsammans med isborr på Västersjön en vinterdag omkring 1997.

Har du en ryggsäcksstol så duger den mer än gott och väl!
Du har din utrustning väl samlad och du kan bära den på ryggen.
Men efterhand som kraven ökar så vill du hellre ha en skrylla och denna bygger du lätt själv av en plastdunk,plywood,lite skruv mm.
Du får då en skräddarsydd förvarings & sittplats till ett ytterst blygsamt pris.

En ryggsäcksstol duger mycket gott den första tiden du pimplar!

Har du inte möjlighet att bygga din egen skrylla för tillfället så använd en ryggsäcksstol eller låna en!
Länge så var utbudet av bra skryllor i handeln obefintligt då de oftast var för små eller byggda i ett olämpligt material.
"Gute-skryllan" tillverkad i plåt (!!) var ett sådant exempel.
Men de senaste åren har det hänt saker och en rad vettiga modeller har kommit ut på marknaden.
Normarks tävlingsskrylla "Emma-Skryllan" är ett fantastiskt exempel på bra "köpe-skrylla".
Marknaden har börjat att inse hur en vettigt konstruerad pimpelstol skall se ut !

En skrylla skall vara byggd i plast,trä och/eller plywood,-lätta material som man dessutom inte riskerar frysa fast emot som t.ex plåt!
Ett tips är att låna en skrylla av kompisen och pimpla några gånger så att du ser vilka behov DU kräver.
Dessutom är det inte fel att studera andras byggen och fråga litet grann och på så sätt så kan du själv bilda en uppfattning om hur du vill ha din skrylla.
Att under påföljande höst hjälpas åt under några mörka kvällar med att bygga sin egen personliga skrylla ger en trevlig sysselsättning.
Att sedan nöjt få fiska på densamma är ännu roligare,-dessutom är det lätt och billigt att göra skryllan själv!

Tävlingsspön.

Nu har du borr och något att sitta på,-nu behövs:
3) PIMPELSPÖN som är din "dirigent-pinne" vilket du skall locka fram fisken med.
Precis som dirigenten dikterar med taktpinnen,-så skall du med små lock-ryck med spöt få fisken till att hugga och utbudet är enormt.
Pimpelspöna kan indelas i tre kategorier:
A) Tävlingsspön-dessa sk "UL-spön" är avsedda för den rena tävlingsfiskaren och är effektiva och känsliga redskap för proffsfiskaren.
De är små med tunna klingor och man känner minsta napp.
Som en undergrupp är de sk. Mormyska-spöna som har en hypertunn specialklinga där man använder små wolfram-beten som agnas med en fjädermygg-larv.
Du finner mer fakta om det speciella mormyskafisket på vår taktiksida.

Spön för medelgrovt fiske.

B) Medelgrova bruksspön som har lite grövre klinga och större rulle.
samt
C) Pimpelspö för grovt fiske efter t.ex. gädda och gös.
Är du nybörjare så bör du välja mellan-kategorin då du täcker in både det lättare fisket samtidigt som du har chans att fånga en större fisk.

Redan nu bör det göras klart att spöet INTE används för att veva in fisken med som på en spinn-utrustning.
Den tunna klingan och veka rullen är inte avsedda för detta utan reven tas in för hand.
Rullen är endast en förvaringsplats åt linan och förr innan rullarnas tid så användes en pimpelsticka eller pimpelspön med två piggar som linan lindades kring.

Pimpel-linan för en nybörjare bör ligga emellan 0,18-0,25 mm.
Det är viktigt att du använder de speciella pimpel-linor som finns då dessa är specialtillverkade för att tåla sträng kyla.
Nylonet har en annorlunda sammansättning än på de vanliga "sommar-linorna".
Numera kan man också välja de höghållfasthetslinorna som finns med kevlar i,-hör med din handlare!
4) BETEN är nästa viktiga bit som finns i tre olika typer:
Vertikal-pirken är den vanligaste pimpeln och den du som nybörjare bör skaffa först.
En bra nybörjar-pirk är Bergman-pirken som går i alla vatten!
En längd på ca 35 mm är rätt lagom.
Vertikal-pirken slår ut åt sidorna och lockar till sig fisken.
Andra vertikal-pirkar finns också och vi återkommer "Special-utrustningar" om detta.

Vertikal-pirkar av olika sort & fabrikat!
Bergman-pirken är längst t.h. längst t.v. en rad kända pirkar för tävlingsfiske.

Närbild av typisk pirk som används under tävlingsfiske.

Balans-pirken liknas närmast vid en "liten fisk" och fiskas med mjuka rörelser.
Den hänger omvänt till vertikal-pirken helt vågrätt som en liten "balansvåg" och fiskas med en simmande rörelse där den slår ut i sidorna i cirkelform.
"Balansaren" ger chans på grov fisk och andra arter som gös,gädda och regnbåge!
Finnarna är specialister på detta fiske men nybörjare bör vänta lite tills de lärt sig fiska med vanlig vertikalpirk.

Rapala balanspirkar finns i alla storlekar och färger.
Den är också en effektiv "fisk-killer" då den fångar all slags rovfisk!

Den sistnämnda är den sk. Mormyskan som är en liten kula av tung metall (oftast wolfram) med en mikroskopisk krok fastlödd.
"Mormyska" är ryska och betyder "litet vattendjur" vilket den också efterhärmar.
Den fiskas med hyperklena spön och en ytterst tunn lina 0,10 - 0,08 mm grovlek!
Den betas med en fjädermygglarv och fiskas med ett "darrande" sätt strax ovanför bottnen.
Det är ett ytterst avancerat fiske och kräver stor kunskap och är härmed inget för nybörjaren.
Ryssar och finnar är ytterst duktiga på detta speciella fiske!

Micro-balansaren är effektiv vid trögt fiske och agnas med maggots eller blood-worms.

Mitt emellan balans-pirken och mormyskan finns Micro-balansaren som är en "korsning" av de båda. Den benämns även "Nymfpirk".
Den är mindre än den vanliga balansaren men större än mormyskan och kan antingen fiskas separat,
eller som ersättning för den vanliga kroken på en vertikal-pirk vid trögt fiske.
Den sitter då monterad på en 2-4 cm lång tafs under pirken.
Du kan läsa mer om dessa båda typer av pirkar i kap. 4 på vår taktiksida !

Mormyskor finns i alla upptänkliga utseenden och i olika material.
Överst den "finaste" mormyskan i metallen wolfram som olackerad.

5) KROKEN : är en av de mest betydelsefulla delarna för att kunna fånga fisken alls.
Utan en bra krok så spolieras fisket så det är viktigt att ha en krok i rätt storlek och i någorlunda rätt utseende !
Limkroken med tre skänklar är tillsammans med lim/garnkroken de mest använda typerna där färgerna rött och vitt är basfärg.
Numera så finns en uppsjö av rikt kolorerade krokar i lim-garn kombination vilka används mest.
Kroken fästes mot pirken nedtill med en sk. dubbelsnapper eller snapper-länk.
Vänstra bilden visar dubbelsnapper (t.v.) och en snapperlänk t.h.
Högra bilden ovan visar hur snapperlänken skall sitta mellan krok och pirk.

Dessa finns att köpa och den sk. snapperlänken är det bästa valet då fisken ej kan bända sig loss från kroken så lätt.
Tunn pianotråd eller nylonlina utgör "leden" mellan de båda snapperlänk-halvorna.
En annan fördel snapperlänken (särskilt den med nylonlina) är att kroken inte hänger på ett onaturligt sätt så lätt.
Det är fallet med dubbelsnappern där kroken ibland kan haka sig och rent av sitta på "sniskan" och fisken kan ej nappa rätt.

De vackra men effektiva lim-garnkrokarna har idag nästan total dominans på marknaden.

Den enkelkrok som följer med Bergman-pirken bör avlägsnas och ersättas med en garn och/eller limkrok med tre skänklar.
En vanlig och bra krokstorlek att börja med är storlek 12 eller 14.

Byt ut enkelkroken och länken mot snappers och trekrok med lim och/eller garn!

Krokarna finns i olika färger men basfärgerna för svenska sjöar är i princip alltid rött och vitt.
Med denna färgkombination så kommer du åt abborren på samtliga ställen.
En ytterst praktisk krokask av franskt fabrikat (!) med plats för många pimpelkrokar.

Sätter du dessutom på en eller ett par maggot* eller ett urkramat litet abborr-öga på kroken så får du garanterat fisk förr eller senare!
* Maggot är det engelska namnet på spyflugans larv och odlas vetrinärkontrollerat på olika håll i vårt land.
Mest känd är Överkalix maskodling som levererar såväl röda (färgad maggot) som vita (naturfärgade) larver.
Maggots är ett effektivt komplement till abborröga som kan ge effektiva fisken och används flitigt av tävlingsfiskarna !

Maggots väcker obehag hos många men de är vetrinärkontrollerade används flitigt och effektivt av sportfiskarna.
Det är sk vita (naturfärgade) maggots på bilden ovan.

Nu har du allt för själva fisket!
6) TILLBEHÖR som isskopa och en liten huggkrok är inte fel att ha heller!

Din obligatoriska livförsäkring!

Innan du går ut på en is så MÅSTE du ha ett par isdubbar på dig det är DIN LIVFÖRSÄKRING!!
Går du igenom och saknar dessa är du chanslös.
En ispik är ett annat redskap som används för att undersöka isens beskaffenhet med.
Den består av en trapetsformad ände av stål monterad på ett skaft av glasfiber eller trä.
Denna slås i isen och går piken igenom skall du vända om omedelbart!
Ca. 5-7 cm kärnis är ett minimum för ett säkert fiske.
Ispiken skall inte förväxlas med isbillen som är ett håltagningsredskap som användes före isborrens tid.
Isbillen kan dock användas i nödfall för samma ändanmål.

Livlina för att undsätta den nödställde med,-eller själv bli undsatt med.

Äger du dessutom en livlina så är du riktigt rustad om olyckan skulle vara framme.

Ispikar och ispikens funktion.

Men en sak återstår: -En kompass är mycket bra att ha och du sätter den i lockets insida på skryllan t.ex.
Skulle det bli tät dimma eller ymnigt snöfall så förlorar du sannolikt sikten till land och detta även på korta avstånd (200-300 meter)
Du blir lätt desorienterad och är det en råk eller vak i sjön så kan katastrofen vara ett faktum
Vårt råd är:
Ha alltid med dig kompassen (köp dig en om du inte äger sådan) och ta ut kompassriktningen när du går ut på sjön.
Så kan du tryggt "navigera dig" iland om du skulle bli överraskad.
Själv har jag alltid en kompass sittande i översta facket på skryllan!
Har du en GPS och kan denna så är det ännu bättre förutsatt att den ej strejkar !
Du finner mer om pimpelsjöns farliga fällor i avsnittet "Issäkerhet".

Skridskoåkare eller pimpelfiskare...
Oavsett vilket så fungerar ispiken lika bra i båda fallen.
Här undersöks en misstänkt svagare is beskaffenhet.
Går piken igenom är det dags att vända om!

Klädseln är också viktig och att vara felaktigt eller för tunt klädd är både riskabelt och häsovådligt.
Dessutom blir man en usel fiskare i undermålig klädsel!
Kylan ute på en is är nästan undantagslöst mycket mer omfattande då själva isen fungerar som ett "magasin" för kylan.
Det är öppet och blåsigare härute och man blir mer utsatt för vädrets makter.

Flytoverallen,-det senaste vapnet mot kyla & väta finns i olika prisklasser.

Man klär sig bäst genom den sk. flerskiktsprincipen där flera tunna plagg ger bättre isolering än få tjocka.
Så har det varit fram till de sista åren innan flytoverallerna slog igenom.
Flytoverallen kostar runt 2000 - 3000 kronor och är en dyr investering men ger också ett omfattande skydd.
Du slipper bylta på dig och dessutom är den i viss mån flytväst och vattenspärrande dräkt i ett.
Går du igenom isen med en flytoverall så skyddar den dig på ett tidigare inte skådat sätt mot det kalla vattnet.
Att gå igenom isen är inte någon angenäm upplevelse men dräkten lindrar obehaget och skyddar dig mot det kalla vattnet.
Dessutom så tyngs inte flytoverallen ned då den stöter ifrån vattnet istället för att suga upp det som vanliga kläder gör.
Med en sådan dräkt behöver du bara ett par vanliga jeans och en pullover under.
De är också utrustade med en huva men du bör ändå ha en bra mössa på dig också.

Annars får du klä dig på traditionellt vis med flera lager plagg och avsluta med en parkas som går över "veka livet".
Fryser du här så fryser du snart över hela kroppen precis som med fötterna.

Vinterstöveln av neoprene är både tät och tål sträng kyla.

Skodon är en annan viktig bit där det gäller att se upp!
Otäta stövlar eller kängor dödar snabbt ditt intresse för fisket.
I långliga tider så användes "Graninge-Kängan" och var ett skapligt skydd då dessa var insmorda med fett som stötte bort vattnet.
De var dock oisolerade och man fick ha raggsockar inuti.
Skooter-kängan av konstmaterial kom under 70-talet men de hade en viss benägenhet att suga upp vatten och bli våta.
-Nej det enda bra alternativet är ett par rymliga gummistövlar där du får plats med thermo-sockar.
Men det bästa valet idag är de vinterstövlar av neoprene som är varmfodrade och tål väta.
De finns i olika fabrikat där Tretorn, Nokian och REC är de mest kända på marknaden.
Gemensamt för dessa att de är konstruerade att klara sträng kyla i kombination med väta.
Vätan får du ju när du borrat ditt hål!
Stövlarna har en neoprene-isolering invändigt eller en löstagbar filtladda som kan torkas.
-40 grader tål dessa utan problem och du fryser aldrig om fötterna när du använder sådana här stövlar.
Du kan komplettera om du vill genom att lägga i en thermo-sula som ger ett extra skydd!
De flesta av stövlarna är dessutom förberedda så att du kan montera bildubbar i klacken och då går du säkert på den halaste is!
Numera så slipper du dubba,-det finns löstagbara isgaloscher som ger ett supergrepp på blank-is!
Att använda isbroddar är en annan lösning men dessa har en vidunderlig förmåga att fastna i isen medan de släpper från stöveln...
Prislappen på ett par vinterstövlar och isgaloscher ligger på runt 1500:-
Att ha mössa och vantar på sig och en thermos med värmande cacao,kaffe,the eller buljong och en macka med sig är inte fel heller.
Nu är du riktigt färdigutrustad för att lura den "randige"!
4 viktiga ställen att skydda mot kylan:
Huvudet - händerna - midjan och fötterna, här är det gott om blodkärl som går ytligt.

Sammanfattning:


1) Välj ett bra isborr med hel skärkrona.
2) Köp ett medelgrovt pimpelspö så täcker du in både det lite lättare fisket och det grövre.
3) Börja med att köpa ett par vertikal-pirkar och köp hellre några av samma modell i olika vikt & färg än olika fabrikat.
4) När det gäller krok så är de svenska grundfärgerna för abborre rött och vitt.
4b) Agna gärna med ett abborröga eller en maggots!
5) Köp isdubbar om du inte har sådana och gå aldrig ut på isen utan dubbarna på dig!
6) Kläd dig varmt!-fötter, huvud, händer samt "veka-livet" är viktigast att skydda.
7) Använd något att sitta på,-en ryggsäcksstol duger gott den första tiden.
8) Gå aldrig ut ensam som nybörjare utan ha någon erfaren kompis med dig den första säsongen.