Våra nya tekniska hjälpmedel - Smart elektronik - Del I - "Den smarta mobilen"


2020-02-02


Iphone (modell 4 visas ovan) som ännu år 2020 är sinnebilden för den nya smarta tekniken och med nära nog obegränsade möjligheter....

Det har skett många uppdateringar på denna sidan sedan den lanserades år 2013 Med denna symbolen eller så ser du vad som har tillkommit nu senast år 2020!

I förra avsnittet om utrustning, kapitel 8 så tittade vi på den ordinarie utrustningen, pimpelspöt som man måste ha med sig på isfisket. Denna gången så tar vi dock ett rejält grepp om den nya tekniken som på allvar slagit igenom de senaste åren. Då utvecklingen går i en rasande takt, som kanske aldrig skådats tidigare, så har avsnittet uppdaterats på nytt i februari 2020. I denna uppdatering presenteras i korthet det nya 5-G systemet m.m.

Med de nya "smarta telefonerna" så har man i princip en komplett "dator" i fickan med ut på isen. Detta innebär såväl för som nackdelar, där fördelarna är oinskränkt störst. Men vi tittar även på lite annan teknik längre fram, som kan vara bra att ha med på fisket. Detta är alltså ett avsnitt som gör ett rejält avsteg från de tidigare beträffande utrustningar men som ändå spelar en sådan stor roll, för dig som sportfiskare, att den är värd ett omfattande kapitel!

Vi börjar med den smarta mobiltelefonen i Utrustning 9 och återkommer med appar i Utrustning 10. Åter så vill jag påpeka att materialet nedan kanske är det mest omfattande hittills om utrustningar här på Pimpelforum!

Av S.Johansson:

En inledning av vår tekniska utveckling inom den mobila teknologin:


Under 90-talet så var en egen mobil en revolution men användes då nästan uteslutande att ringa på.

Sedan 70-90 talen så har fiskeutrustningarna tagit enorma språng i utveckling och under de senaste 10 - 20 åren så har handhållen elektronik gått samma väg. Vi har idag små nätta kikare som är ytterst skarpa, bärbara ekolod etc. som ryms i fickan. Men det som främst har utvecklats är teknologin för mobil telefoni.

Att kunna ringa direkt från isen är en förhållandevis "ny och ung" företeelse och har i princip bara existerat sedan 80-talet. Tidigare så var det klumpiga fast monterade "radio-telefoner" som nyttjade det analoga systemt NMT. Vi kan en aning skämtsamt kalla den analoga NMT-tekniken för "G1" om vi så vill.. Men i och med att teknologin förfinades med en digital teknik så öppnades en helt ny värld för oss alla. Den tog sin början på allvar i och med "andra generationens mobila telefoni", det s.k. 2 G systemet som innebar digital teknik vilket möjliggjorde t.ex. SMS-meddelanden. ( SMS är en engelsk förkortning av uttrycket Short Message Service)

I mitten av 2000-talet så kom 3 G systemet vilket på allvar banade väg för det "mobila samhället". Nu så kunde man skicka SMS som innan men även skicka bilder, videoklipp, ljudfiler etc. s.k. MMS. (Förkortning av engelskans Multimedia Messaging Service) Men det viktigaste var att man nu kunde "surfa" på internet på allvar och 3 G systemet har förfinats ytterligare. Det senaste är en vidare utveckling av detta i systemet 4 G där man nu talar om ett mobilt bredband på allvar. Det innebär att man, vid fullgod mobiltäckning snabbt kan ta emot och skicka meddelanden, bilder, ljud och videoklipp, film i HD-kvalité etc. Nu är även 5 G generationen på gång med en ännu snabbare uppkoppling.

Utvecklingen av den moderna mobiltäckningen och dess operatörer:


Några av de vanligaste mobiloperatörerna samt gamla "Televerkets" utveckling mot "Telia" från år 1993 och fram till idag som svensk-finska "TeliaSonera"..

De olika telecom-företagen som TELIA, TRE, Telenor, Vodafone m.fl "tävlar" om att kunna presentera den "bästa mobiltäckningen" genom en ständig ut och ombyggnad av sina mobila mastsystem runt om i landet. Detta är mycket positivt! Men för några få, särskilt i den norrländska glesbygden så kan det vara det motsatta. Orsaken är att det gamla dyra fasta nätet med ledningar i koppar eller fiber ersätts med det billigare systemet med mobilmaster som ej fungerar tillfredsställande. Även mottagarutrustningen är känsligare och utsätts dessutom lätt för yttre störningar. Telefoni, trygghetslarm etc. sätts ur spel med direkt livsfara som följd. Men det är en helt annan sak detta. Sammanfattningsvis så fortsätter den mobila utbyggnaden och främst i södra och mellersta Sverige (med få undantag) så är täckningen nära nog fullständig, oavsett var du än befinner dig och oavsett operatör.

Hög processorkraft och mikroteknik i mobilerna har banat väg för en oanad utveckling!


Exempel på en s.k. täckningskarta för 4 G nätets utbyggnad i landet. Södra och östra Sverige är mest "gynnat" av utbyggnaden..

Under främst 90-talet så blev de mobila telefonerna "var mans egendom" tack vare den billigare digitala 2 G tekniken. Men även den fina högteknologiska tekniken i telefonerna lade grund till den oanade utvecklingen vi har sett idag. Dessutom så tillverkas telefonerna idag i huvudsak i Asien, där arbetskraften är "billig", något som sker på gott & ont. Kanske "bra" för konsumenten på kort sikt, men på längre sikt, ett hot för sysselsättningen hemma hos oss. Kina, Taiwan och Korea är utöver Japan de ledande länderna för denna tillverkningsindustri.

I "mobilens barndom" så var Ericsson, Nokia och Motorola giganter på världsmarknaden och de övriga konkurrenterna var långt efter. Så var det flera år in på det nya millenniet, 2000-talet. Men snart så efterlystes mobiler med "datorlika" egenskaper och efterhand som teknologin för allt större bildskärmar för mobiler utvecklades så kunde denna typ av mobiltelefon tas fram. Främst så innebar utvecklingen från tunga CRT-skärmar, bildrör mot plattskärmar med LED teknik och liknande ett avstamp för de smarta mobilerna. Strömsnålare teknik och kraftfullare batterier utvecklades hela tiden. Även detta var såväl Nokia och Ericsson mycket duktiga på. Parallellt så slog persondatorn (PC:n) igenom på allvar.

Det började med handdatorerna!


Mikrodatorn Palm Pilot var en föregångare till de smarta telefonerna men ändå inte. Det var en handhållen dator (därav namnet).

Det hela började tidigt med de s.k. handdatorerna där kanske Palm Pilot var den mest kända handdatorn och den var främst avsedd, precis som tidigare för affärsmännen på resande fot. "Palm" betyder handflata, något Apple skulle ta till sig på allvar. P.P var i regel en "ren dator" i början och fick dockas till en moderenhet för utbyte av data och uppdateringar. I Palm Pilot så fanns även en kalender som t.ex. i PC kallas Outlook med plats för kalender, e-post, telefonkontakter m.m. Andra program för matematiska kalkyler, ordbehandling m.m. fanns också. Den saknade dock tangentbord och styrdes med ett pekdon och de tidiga modellerna hade en monokrom skärm, d.v.s. en "svart-grå-vit" visning utan färg. Dessa bärbara handdatorer utvecklades med speciella mobila program som sedan anpassats för att dockas mot en större dator och fullskaliga motsvarande program. Under de sista åren så tillkom en rad olika nya funktioner och en rad andra tillbehör som GPS etc. Men det var en rätt klumpig lösning. Ett stort antal andra konkurrerande märken fanns också med samma funktioner och dess öde var gemensamt och de beseglades i och med den smarta telefonens intåg...

Den smarta telefonen utvecklades under mitten - slutet av 90 talet!


Sony-Ericsson "P1" blev lyckad och en storsäljare. Den blev poulär under en rad år men tekniken är nu föråldrad då nya smarta mobiler konkurrerat ut denna telefon.

Den första "smarta telefonen" utvecklades av Nokia som då var mycket starkt och världsledande på den tiden, i mitten av 90-talet. Ericsson som senare skulle bli Sony-Ericsson (numera åter två olika bolag) var inte sena att hänga med i kampen. Dessa tidiga smarta telefoner hade (ofta) en lucka med tangenter på insidan, senare såväl på in som utsidan, där de numeriska satt på utsidan lätt åtkomliga för telefonfunktionen. På insidan så satt de alfabetiska tangenterna för att skriva meddelanden en etc. för att styra programfunktioner så fanns ett pekdon, en "pinne" som ett litet hjälpmedel, fäst och utdragbar i en hålighet i telefonen. På den tiden så gällde 2 G systemet och var begränsat till SMS vilket innebar att man ej kunde vara uppkopplad mot nätet. På senare år så tillkom dessa funktionerna liksom en kamera i mobilerna och de började likna dagens smarta telefoner allt mer. Men pekdonet för att styra telefonen var en störande detalj eftersom den var lätt att "tappa bort" men likväl så var denna lösning den ultimata och bästa i ett helt decennium!

Iphone - Ett nytt steg för mänskligheten inom mobil teknologi!


Den första generationen IPHONE, IPHONE 2 G och dess inre teknologi är idag föråldrad.
Men utseendet är fortfarande riktigt "coolt" och av många ansedd som den vackraste mobiltelefonen någonsin.

Men plötsligt, år 2007 så skedde en lansering av en helt ny revolutionerande mobiltelefon av företaget Apple och av den framlidne excentriske IT-gurun Steve Jobs. Detta var då IPHONE 2 G lanserades. Det som var helt nytt var en utveckling av mycket avancerade småprogram s.k. appar, "Apps", vilket översatt betyder "applikationer". Det var en helt ny teknologi så gott som helt utvecklat av Apple för denna nya telefon. IPHONE lanserades och emottogs som kanske den "trendigaste" mobilen någonsin i världshistorien och var en i raden av enormt lyckade lanseringar av Apple de senaste åren. Detta gav t.ex. Nokia stora problem, då deras försäljning av mobila telefoner rasade. Deras operativsystem och telefoner var "klumpigare" än det nya OS i IPHONE men även "trendigheten" gav bekymmer eftersom mobiltelefonerna tidigare främst riktats till affärsvärlden.

 


Datorföretaget Apple fortsätter att lansera produkter på löpande band efter Steve Jobs bortgång.
Hösten 2013 så lanserades "iPad Air" som ännu en produkt, vilken i ett skyddat hölje kan medtagas på isfisketuren.

Lanseringen av IPHONE var det största steget hittills att presentera en mobil för unga "vanliga" människor och "fingerfärdigheten" var en annan banbrytande idé som gjorde slut på pekdonen och den teknologin på skärmen, där man på IPHONE istället använde sina egna fingrar för att starta och styra program, ta foton, zooma bilder, panorera och "svepa fram" sidor mellan de olika apparna, etc. Vi talade tidigare om "Palm", handflatan och själva händerna, något som Steve Jobs funderade mycket på när han utvecklade denna teknologi. Han satt i timmar och studerade sina egna händer i de funderingar som ledde fram till detta nya unika gränssnitt mellan människa och maskin.Revolutionen bestod alltså i att man bara skulle använda sina händer och sina fingrar, inget annat för att styra och hantera sin telefon och det som finns på skärmen. Inga pekdon mer. Den ultimata mikrodatorn var född! Den unga generationen tog emot telefonen med en aldrig tidigare skådad entusiasm medan många litet äldre inte uppskattade tekniken lika mycket. "Du kan faktiskt ringa på den också!" Blev ett litet elakt uttryck hos de som inte riktigt hängde med och förstod denna tekniken.

 


"Nya iPad" av många kallad "iPad 3" trots allt, har tillsammans med ännu säljande iPad 2 en växande marknad.
Tyvärr så är formatet klumpigt men ännu en variant iPad mini (!) har lanserats och kan vara en tänkbar kandidat att ta med på isarna.

I sammanhanget så kan även surfplattan "IPAD" och spelmaskinen IPOD nämnas. IPAD vilket är en slags dator utan riktiga tangenter kom först i version "IPAD 1" Den är så stor och ömtålig att den inte är något man direkt släpar ut på isarna, där den snart skulle gå sönder. Den fick precis som IPHONE liknande uppföljare av konkurrenterna. Den efterföljdes av IPAD 2 som man dessutom kan ringa med. Men flera som sett denna klump har blivit fulla av skratt, när "nördarna" försökt balansera denna mot sitt öra i försöken att ringa på den. Under år 2012 så lanserades "Nya Ipad" med ännu kraftigare processor, större minneskapacitet samt en ännu bättre skärm. Varför man inte valde benämningen "IPAD 3 är en aning oklart. Surfplattorna finns antingen med minneskort för vanligt mobilt bredband och med WIFI-funktion eller enbart med WIFI där man t.ex. använder använder sig av surfzoner, trådlösa nätverk eller använder en mobiltelefon som en mobil surfpunkt. De senaste "mini-paddorna" är mer behändiga och öppnar därför upp möjligheten att tas med på isfisket. Men det gäller att kunna skydda den mot nederbörd, is, snö väta och kyla. Kan man bara detta så blir "paddan" suverän att lägga in djupkartor, positioner och andra nyttiga program i, för fisket.

En rad "paddor" finns att välja på från Apple idag: "iPad 1", iPad 2", "Nya iPad" (iPad 3), iPad mini och iPad Air. Apples produkter är ytterst trendiga och populära trots att många konkurrenter är billigare, ja mycket, mycket billigare! Just beroende på detta så är just trendigheten ett stort hinder för andra konkurrenter... 


Ännu fler modeller av iPhone lanserades hösten 2013 där de tre till vänster, 5S var en utveckling av iPhone 5
De fem till höger är en "budgetvariant" med olikfärgade plasthöljen under benämningen 5C.
Den ersatte tidigare toppmodellen iPhone 5. Kameran har utvecklats men behåller sina 8 megapixel på modellerna (5S, 5C).

Surfplattan ansågs först, bäst lämpad som ett hjälpmedel för akademiker, affärsmän och långresenärer som vill ha ett smidigt alternativ till den vanliga bärbara datorn i sitt jobb. Men snabbt så insåg även övriga användare stora fördelar med IPAD. Det finns en rad bra tillbehör till denna som separat tangentbord via Bluetooth etc. Som om detta ej var nog så lanserades "iPad mini" också denna under hösten 2012 för att täcka in "glappet" mellan smidiga iPhone och surfplattan. Med ett ordentligt fodral så kan denna varianten av iPad bli tänkbar att ta med ut på pimpelisarna. År 2010 blev surfplattan IPAD dessutom "årets julklapp" i Sverige, utsedd av HUI - Handelns Utrednings Institut.

IPOD är en spelkonsoll som först utvecklades som en ren musikspelare av bl.a. ljudformatet MP3. Den vidareutvecklades i ett otal varianter från de allra minsta ("Ipod Nano") utan skärm, bara ett par cm i storlek och upp till de största, ("IPOD touch"), som är ytterst snarlika IPHONE och kan betraktas som en sådan men utan telefonfunktion. På den större så kan man även visa spelfilmer och därmed använda som en liten "mini-videospelare" Denna apparat rekommenderas inte eftersom den mer är att betrakta som en ren "leksak" då den alltså ej går att ringa med!


Den tidigare generationen IPHONE 5 med 4G teknologi sedd framifrån och baktill.
Notera att den är längre och med 2 nyanser på sitt hölje som en delvis "borstad look".
Kameran hade fortfarande 8 megapixel men teknologin har utvecklats så att bilderna blir bättre.


Fram till idag har iPhone 2, 3G, 3GS, iPhone 4, 4S, iPhone 5, iPhone 5S, 5 C , Hösten 2015 lanserades iPhone 6 och 6 Plus där de två sistnämnda har förändrat sitt utseende radikalt. De har blivit bredare och avsevärt tunnare. Kameradelen på dessa senaste modellerhar en upphöjd lins. Hösten 2016 kom modellerna 7 och 7 Plus och ett år senare modellerna 8, 8 Plus samt iPhone X. Till detta så har finns ett tillbehör i form av en armbandsklocka den finns från ett pris från några tusen upp till svindlande 40000 eller mer. Då i rent guld. Mer om Apple Watch längre ned. Precis som tidigare har de nya modellerna IPH 6 och IPH 6 Plus 2 kameror. Kameran på framsidan är mindre och avsedd för videosamtal men kan även populärt bland den kvinnliga delen av befolkningen användas som en slags "sminkspegel". Länge under år 2011 så talades det om en iPhone 5 men den försenades fram till september 2012, av en rad olika anledningar. Främst så bidrog nog Steve Jobs tragiska bortgång i sjukdom som en käpp i hjulet för den lanseringen varvid den flyttades fram till hösten 2012.

Vid lanseringen av iphone 5 så utvecklades en kraftigare A5 processor och en rad förbättrade funktioner men framförallt storleken förlängdes med cirka 1,5 cm varvid ytterligare en rad appar kunde läggas till på skärmen. Många uppfattar den "förlängda luren" som en aning "fånig" och många skämtteckningar med "långa IPHONE's" cirkulerade på webben. Klart är att den inte fullt ut blev den succé som så många hoppats på, då IPHONE 5 fortfarande är snarlik 4 och 4 S, bortsett längden. En stor besvikelse var kameran som inte förbättrades då. Men med de senare modellerna har kameran fått en rejäl skjuts framåt i alla avseenden. Plus-modellerna har 3 kameror en på framsidan och en dubbel på baksidan.

Lanseringarna av iPhone 7, iPhone 7 Plus hösten 2016...

Hösten 2014 så gjorde Apple ett nytt och bokstavligt stort steg i sin lansering av sina produkter. Två nya telefoner (iPhone 6 samt iPhone 6 Plus) som var tunnare men också bredare och längre sitt intåg på marknaden. Man lämnade därmed bakom sig det format som präglat modellerna från iPhone 4 t.o.m. 5, 5S och 5 C. Vissa rapporter tyder på att de nya modellerna är ömtåligare och att exemplar har förstörts i fickorna. Detta ansågs inte bra och gick litet stick i stäv med de krav som vi isfiskare behöver. En smidig och oöm telefon som dessutom tål väta och kyla. Detta är något tidigare iPhone-modeller kunnat erbjuda om man köpt till ett vattentätt ytterskal. Men skal har utvecklats för dessa modeller också och täcker även in den efterföljande modellen 6S och 6S Plus. Storleken är densamma.

iPhone 6S och iPhone 6s Plus lanserades hösten 2015 enligt Apples berömda "Tick-Tack" filisofi. Där grundmodellen lanseras ena året för att följas av den uppgraderade modellen med tillägget "S" året därpå. Sålunda var hösten 2015 ett "Tack-år" med snabbare processorer och andra förbättringar i kamera och programvaror. Parallellt med detta så lanseras ett nytt operativsystem (IOS) i samband med de nya modellerna vart år. De senaste programvarorna IOS innebär också att de äldsta modellerna 3-4 inte kan uppdateras. Istället finns tidigare uppdaterade programvaror för de som ännu använder dessa äldre modeller av iPhone till en viss begränsning.

Hösten 2016 så lanserades iPhone 7 och iPhone 7S och skillnaden var förutsägbar med en ännu snabbare processor. En för oss extra intressant nyhet är den nya luren ska vara vattentät eller snarare vattenskyddad. Detta är ju en positiv nyhet med tanke på den miljön som vi isfiskare befinner oss i. En vattentät film ska täcka de ömtåliga komponenterna inuti telefonen. Men ett vattentätt skal är likväl att föredra och troligtvis så passar 6:ans skal även iPhone 7. Dessutom så är man fumlig i kylan och man kan tappa telefonen också. Ha därför som vana att ha ett skydd som även har ett fäste för ett "senil-snöre", om olyckan skulle vara framme. Slutet blir ej i hålet eller i vatten / skadad mot den hårda isen eller borttappad på isvidderna och i snön.

Kameran förfinades också. På den stora versionen 7 Plus så har telefonen dubbla kameror vilket öppnar för stereoskopiska (3-D) bilder. Men enligt testerna så är denna effekten obetydlig. Istället så samverkar kamerorna så att bilderna blir ännu skarpare. Detta gäller alltså bara version 7 Plus. Men den största nyheten annars, var slopandet av hörlursuttaget vilket retat upp en del. Istället så har hörlurarna blivit trådlösa och styrs via blåtand. Men andra tillverkare har idag utvecklat en kombinerad laddkontakt och hörlursingång...

På nyare telefoner märks den största skillnaden med att Plus-modellerna har dubbla kameror på baksidan vilket den mindre modellen saknar.

Lanseringarna av iPhone 8, iPhone 8 Plus, iPhone X hösten 2017...

Att köparna nu förväntar sig ständigt nyare och ständigt kraftigare mobiler från Apple har nästan spårat ur. Inte mindre än 3 olika modeller av denna trendsättare till telefon, eller ska man kalla det fickdator?, dök upp under hösten 2017. Först kom de båda modellerna 8 och 8 Plus som följdes av nya iPhone X, (även benämnd Iphone 10). Givetvis är detta ytterligare förbättringar på en redan trendig lur. Men konkurrenterna har kommit i fatt så det finns idag andra fabrikat som är minst lika bra. Men är man "väl inkörd" på iPhone och ej bytt på några år så kan det vara köpläge. Men det gäller att skydda telefonen väl. Särskilt nya iPhone X har tydligen fått mycket usla resultat i falltest där de gått sönder redan vid ett fall på 1 meter. Ett enormt underbetyg för denna premium telefon som är den dyraste någonsin. Förklaringen kan ligga i att den nu har glas på båda sidor och att den är mindre stöttålig tack vare detta. Enligt många kännare så verkar iPhone 5S vara den bästa som någonsin tillverkats jämte föregångaren 4S.

Nyheterna på modell X är så många att det är omöjligt att ta med alla dessa här. Men ett par kan nämnas: "Hemknappen" har tagits bort och man får använda sig av skärmen. En annan nyhet är ansiktsigenkänning som scannar ditt ansikte (FACE ID) Ren science fiction alltså! Ytterligare är att den ska vara vattentätad och laddas med induktion eller via lightningkabel. En dålig egenskap är att vissa iPhone telefoner gärna "dör" i kylan, trots ett fulladdat batteri. En rejäl powerbank och ett rejält skydd är nästan ett måste. En svår kombo på pimpelisarna där luren riskerar utsättas såväl för kyla som fukt.Vad kylan innebär för iPhone 8 och 8 Plus samt X återstår att se. Men nog så viktigt är då att genast skaffa sig ett skydd för telefonen!
Tips! Läs längre ned även om de nya actionkamerorna som tål mycket mer än mobiltelefonerna!

Test av nya iPhone X som tydligen ska ha fått ett väldigt högt betyg kort efter lanseringen 3 november 2017 HÄR
Länk till M3 om IP klassningar för partikel och vattentäthet beträffande mobiltelefoner: HÄR

Kort om efterföljarna iPhone XS och 11...

Det som hänt från Apple de senaste 2-3 åren är en ständig jakt på nya och gamla köpare som vill förnya sig med det senaste. Onekligen så lyckas Apple gång efter annan med detta konststycke att skapa hysteri och rusning efter den senaste och hetaste modellen eller ska vi säga modellerna! Sedan iPhone 7-serien lanserades så finns de större modellerna under namnet PLUS/PRO/MAX som är ett mellanting mellan iPad och telefonen där man kompromissar med det hela.

Skärmen är större vilket innebär att man har en bättre bild och kamerorna har utvecklats i en rasande fart och de senaste i de stora modellerna har tre kameror. De mindre modellerna av iPhone har två kamereror från modell X. Efter modellerna X och XS så övergavs det romerska siffrorna och det senaste tillskottet heter iPhone 11. Prestandan är ordentligt vässad med tidigare modeller men har man en iPhone 8, X eller XS så är man ännu vintern 2020 "väl med i matchen". Särskilt om man har en PLUS/PRO/MAX modell av dessa.

Vad som är extra kul är att man arbetat på batteritiden och iPhone på tidigare modeller var ökända för att slockna i kyla vilket inte är bra när vi är ute och fiskar. Innerfickan är ändå ett måste att rekommendera och ett batteriskal utanpå är också att rekommendera därtill! Batteriskalet"boostar" vid en eventuell brist på kraft och undertecknad har haft dessa batteriskal i många år. De är ofta också rätt billiga bara några 100-lappar och är det bättre valet än powerbank. Men de senare telefonerna från modell 8 laddas med induktion. Så har man en powerbank med denna funktion, så kan man sno ett kraftigt gummiband om och effektivt ladda på så vis. Men batteriskalen är klart smidigare!

En annan stor förändring som också har betydelse är att vattentåligheten på allvar nu har uppgraderats till IP 68. Detta betyder att nallen tål 4 meters djup i 30 minuter! Inte direkt kanske att rekommendera att använda nallen till UV-filmning av en huggande fisk. Men bra att veta om man skulle tappa luren i vätan på isen. Ett större ytterhölje mot väta kan ändå vara bra om man får plats med detta, särskilt om man har ett batteriskal utanpå. Uneiversalhöljen finns och man kan diska dessa rena från illaluktande fiskslem som annars knappast hör hemma på en såpass dyr produkt som denna...

Allt om iPhone 11 där du hittar massor av bilder och test kan du läsa mer om genom att följa länken till Mac World

iPhone X som lanserades hösten år 2017 blev och är alltjämnt den största omvälvningen modellmässigt sedan första lanseringen av iPhone år 2007.

APPLE WATCH var en produkt från Apple som lanserades i samband med iPhone 6 hösten 2014 under den klassiska devisen "One more thing". Klockan är ett komplement till telefonerna iPhone och fungerar alltså INTE separat om man nu bortser själva klockfunktionen, tidsangivelsen. Den främsta funktionen är också den bästa, där man har tillgång till puls och blodtrycksmätare. Klockan laddas upp via en induktiv laddare. På senare tid har försäljningen mattats av för denna dyra klockan. Konkurrensen av andra betydligt billigare klockor med multifunktion som t.ex. motionsklockan "Fit Bit" med flera kan vara en av orsakerna där just många funktioner kopplade till motion och hälsa fås till ett avsevärt lägre pris med i stort samma utbyte informationsmässigt. Läs mer om Apple Watch HÄRDe senare tillskotten iPhone 6 och värstingen iPhone 6 Plus (Gäller även 6S, 6S Plus, 7S, 8S och 7S, 8S Plus, X) suddar ut gränsen mellan surfplattan och mobilen...
Storlekarna på främst iPhone 6 / 6S /7 och 6 / 6S /7 Plus satte fart på diskussionerna där några användare fått sin telefon böjd och därmed förstörd när de legat i fickan.

Jämförelse mellan iPhone 5S och de två senare modellerna iPhone 6,7 och iPhone 6,7 Plus.
De sex senare modellerna som lanserades åren 2014 - 2016 är tunnare men avsevärt längre och bredare.
Man kan diskutera hur praktiskt detta är ute på isarna. Men såväl nya skal och vattentätning på modell 7 finns numera.
Under åren 2018 och 2019 så har iPhonefamiljen utökats ytterligare med allt vassare telefoner men även prislappen har blivit högre.


På iPhone 6,7 och iPhone 6 Plus samt 7 Plus så sticker kameralinserna ut på baksidan.
Detta har de tidigare telefonerna saknat och kritikerna var inte glada över detta när det kom.
Men man vänjer sig och efterföljarna har utvecklats ytterligare med allt skarpare kameror och snabbare processorer.


Det senaste av det senaste vintern 2020 - iPhone 11 Pro med inte mindre än tre kameror!
Där finns såväl ultravidvinkel som nattläge för fotografering i dunkla miljöer och i skymning.
Även frontkameran är skarp med 12 megapixlar men ännu är den den ej förberedd för att hantera 5G-systemet.
iPhone 11-serien som är flera olika telefoner har snabbare processorer än tidigare modeller.
Trots detta fortsätter utvecklingen med oförminskad kraft mot nya iPhone 12 som sannolikt kommer hösten 2020!Apple Watch var en helt ny produkt 2014, där konkurrenter till Apple legat före med egna lösningar sedan tidigare.
Denna "klocka" är ett komplement där man måste ha sin iPhone med sig och i denna en tillhörande app, för att fungera.


iPhone "evolutionen" från starten år 2007 och fram till 2017 (under 10 år), där man kan se hur nallen vuxit sig allt större genom åren.
Notera att iPhone XS och 11 och PRO/MAX-versionerna ej är med i bilden.


Februari 2020 - Något om programversionerna i IOS och processorerna i iPhone...

Sedan lurarna släpts av Apple så har programversionerna avlöst varandra på löpande band. Det senaste som sitter i 6 och 6 Plus benämns "IOS 8" Tidigare så anses operativsystemet 7 som "fult" av de sanna brukarna av Apple-produkter. Idag så har man vant sig vid IOS 5 och framåt samt att det förekommer buggar i ett nylanserat system. IOS 8 hade också buggar men har åtgärdats successivt av Apple och av programtillverkarna av de olika apparna. En ny plattform för hälso-appar och utökade banktjänster, främst för U.S.A. finns med från IOS 8. Det operativsystemet kan användas ned till iPhone 5 och framåt medan äldre enheter sannolikt fungerar bättre i IOS 7. År 2017 så kom IOS 11 speciellt anpassat för iPhone X med en uppsjö av helt nya funktioner för denna toppmodellen. Därefter har IOS 12 och 13 lanserats för att många nya tjänster och appar har tillkommit som kräver allt snabbare och säkrare programvaror. Problem med så kallade "säkerhetshål" är ytterst viktiga att "täppa till" när allt mer tjänster handlar om betalningar och banktjänster.

Processorn i en iPhone har utvecklats ständigt och de snabbaste processorerna sitter i PRO-modellerna (de stora telefonerna). Den senaste heter Bionic A13 och sitter i iPhone 11 PRO.

Februari 2020 - Något om 5G systemet som ännu är i sin linda...

Nu lanseras så smått den senaste radio eller ska vi säga nätverkstekniken 5G och vad innebär "5G"?
1G - När mobiltelefonen kom under 70-talet så arbetade man med NMT, ett analogt system, och bara röstsamtal var möjliga. Fördelen med NMT 450 är att räckvidden är fantastisk men tyvärr så är utrymmet begränsat. Men i områden med dålig täckning som i Norrland så används systemet faktiskt fortfarande beroende på sin kraftfulla täckning!

2G - Under 80-talet utvecklades möjligheten att skicka text och små bilder i SMS samtidigt som systemet digitaliserades. Detta var språngbrädan mot den fantastiska utveckling vi skulle komma att se fram till nu!

3G - Med 3G tekniken tog utvecklingen fart på allvar med möjlighet att skicka och ta emot ljud och rörlig bild där streaming-tjänsterna utvecklades på allvar. Nu utvecklades även alla bank och betaltjänster som omger vårat liv idag. Möjligheten att hålla kontakten med sociala nätverk utvecklades också på allvar och möjlighet att skicka bild, ljud och filmklipp blev nu realitet i var mans hand. Men 3G var fortfarande ett ganska instabilt system som behövde förbättras ytterligare.

4G - Men det var först när 4G lanserades som man verkligen kunde tala om ett förhållandevis stabilt "mobilt bredband". Nu kunde man där täckningen var bra ta emot streamingtjänster som t.ex. SVT, C-More, Netflix med hög ljudkvalité och bildupplösning. Samtidigt så har alla andra möjliga kart-tjänster och betaltjänster vidareutvecklats. Numera får man med god uppkoppling så gott som lika bra upplevelser och resultat som från en stationär dator! Där är vi idag.


Samsung Galaxy S10 är i nuläget en av telefonerna som är förberedda för 5G-tekniken. Men Apple har ännu ej lanserat någon lur med detta.

5G - Den allra senaste tekniken står nu för dörren och denna är inte helt okontroversiell. Orsaken är att Kina ligger i absolut framkant med tekniken och denna är skrämmande! 5G är en mycket snabb teknik som innebär att man kan fjärrstyra fordon som bilar, bussar och lastbilar. Eller ska vi säga att dessa med denna teknik blivit "självkörande". Med hjälp av GPS, sensorer och avancerade datorer och inlärningsmönster kan fordon navigera själv ihop med 5G.

Men detta var bara en liten del i det hela för kylskåp, brödrostar, dammsugare, gräsklippare och många andra apparater och kameror i synnerhet kommer att kunna operera med hjälp av 5G-systemet! I Kina så tillämpas nu ansiktsigenkänning vilket har inneburit att ett samhälle A la "Storebror ser dig" har skapats. Detta innebär att stora delar av befolkningen nu övervakas från ett otal kameror både utmed gator och på husväggar såväl inne som ute. Med detta övervakningssystem har landet har lagt in ett "belönings och bestraffnings-system". Går en person mot "röd gubbe" som exempel så kan detta få långtgående konsekvenser. Det totalitära systemet väger samman andra förseelser eller brott vilket då innebär att livet blir svårare för denna personen. Kort och gott så övervakas befolkningen dygnet runt som i Orwells "1984". Inget trevligt användande av 5G systemet precis.

Men 5G kommer att ge ännu snabbare uppkoppling och mindre responstider för olika tjänster där man minimerar att ett system "laggar", alltså hakar upp sig. Detta är särskilt viktigt vid bank och olika betaltjänster samt för streamingtjänsterna. Dessutom så kan man komma att styra allt fler hushållsapparater än idag. Redan idag så kan man styra sina övervakningslarm och kameror och t.ex. lampor e.t.c. i det egna hemmet, med 4G och mobilen / paddan eller datorn . Detta är fantastiskt bra för att hålla tjuven borta när man ej är hemma. Att slumpvis tända och släcka lampor gör att brottslingar minskar sitt intresse att bryta sig in. Att kanske starta ugnen, bastun, värmen, TV:n o.s.v. är ett axplock på några andra möjligheter. Därmed så är 5G systemet spännande i den kommande framtiden! Att t.ex. efter fisketuren ha bastun uppvärmd via en signal från nallen till hemmet är "mumma" när man frusen vill bli varm och ren igen efter en lång dag på isen! Kanske står maten varm med hjälp av signalen också?

5G är dock ännu i sin linda... Ja i nuläget så provas detta i universitetsstaden Umeå, där man även testar självkörande lastbilar på en provsträcka med hjälp av 5G. Man kommer att undan för undan utöka 5G-nätet till andra tätorter i Sverige. Men de flesta telefonerna ute på marknaden har ännu ej denna teknik och t.ex. Apple har alltjämnt ingen modell av iPhone på marknaden som är förberedd för detta. En av de få som finns på marknaden redan nu är Samsung Galaxy S10 5G som är förberedd för tekniken. Men ännu så är detta med 5G på prov och kommer behöva utvecklas och förfinas ytterligare mer framöver. Länk till PC För Alla om 5G


Uppdateringarna har varit många under de senaste åren och när denna bilden lades ut var det IOS 10 som gällde...

Processorn på den första generationen iPhone benämndes "A2" sålunda så sitter en A8 processor i de senaste modellerna 6 och 6 Plus. iPhone 5S. IPHONE finns / fanns på marknaden som 2, 2G, 3G S samt som 4 och 4 S samt som Iphone 5, alla i svart eller vitt. Undantaget 5:an som har 2 nyanser av nyss nämnda färger på en och samma telefon. Men under hösten 2013 så lanserades även iPhone 5S och 5C, där 5S behåller sin exklusiva look men även i ett guldaktigt utseende. 5 C är däremot en "plastig historia" men tyvärr inte särskilt billig. Finns i färgerna vit, svart, röd, rosa, grön, gul och blå. Vill man sedan likväl ha en annan färg eller ett mönster så finns olika "skal" att köpa till dessa. En uppsjö av olika sorters tillbehör finns att tillgå till dessa. Mer om detta längre fram.

En veritabel "explosion" av antalet iPhone-användare...

Under perioden 2011 till 2013 så har antalet användare av iPhone formligen exploderat sedan en bantad version av iPhone 4 med endast 8 GB minne "skeppats ut" av de olika mobiloperatörerna till ett lägre pris. I huvudsak så är det den kvinnliga delen av befolkningen som tagit telefonen till sitt hjärta och det är främst de sociala medierna som Facebook och Twitter samt bildprogrammet "Instagram" som bidragit till detta behovet. Vad som är mer unikt än att det helt plötsligt uppstått ett stort segment av "kvinnliga tekniknördar". På sistone har även allt fler äldre också köpt denna telefonen. Därmed så är iPhone sålunda den utan jämförelse "största och hetaste" luren på marknaden just nu. Det har lanserats många modeller vid det här laget men modellerna 5S och 5C och 4S tillverkas fortfarande för Kina och andra länder i Asien. Antalet användare av iPhone och andra Appleprodukter är stort i världen numera..

iPhone banade iväg för konkurrerande teknologi och andra smarta telefoner!


De äldre modellerna av IPHONE var utförda i antingen i svart eller vitt utseende, som iPhone 3 här. Nu finns de i alla möjliga färger...

I och med iPhones lansering och snabba popularitet världen över så togs konkurrenterna på sängen och fick bråda dagar med att utveckla en liknande teknologi och man beslutade om en gemensam standard. Resultatet blev systemet "Android" som de flesta fabrikanterna som t.ex. HTC, Ericsson, Sony, Samsung med flera samsas om idag. Android använder liknande småprogram - appar i sitt system och de som inte kan "befria sig" från IPHONE, kan emulera ett snarlikt "beteende" i en Android-telefon med ytterligare ett insticksprogram (app). Dock så är OS och Androidsystemen och programmen till dessa ännu ej kompatibla med varandra, men det kommer kanske att förändras på längre sikt. Så är det i dag på en Mac-dator som även numera kan köra i Windows operativsystem.

Android har dock tagit upp "kampen" mot Apple på allvar och enligt många så anses Android som ett mycket starkt system som "hotar" IPHONE och IOS. Idag så ser vi därför en stark konkurrent och ett alternativ till Apple vilket öppnat många nya dörrar för att ha med sig "datorn" ut på isen. Länkar som avhandlar de olika operativsystemen IOS och Android finns längre ned på sidan.

Smarta telefoner har öppnat för oanade möjligheter för ditt fiske!


HTC ( T.v.) är ett stort och framgångsrikt märke på "Android-sidan".
Nokia Lumia 920 (mitten.) är den finska telefonen samt vattentåliga Sony Xperia Z1 med 20 mpx kamera,
som försöker ta upp kampen mot iPhone...

I och med denna lilla tillbakablick så har du fått historien om ditt föremål du säkert har med dig på fisketuren numera. Det har öppnat för oanade möjligheter som hjälpmedel. Främst så har GPS-funktionen en betydelse där du säkert kan återvända till din fiskeplats där du fiskade senast. En annan viktig funktion är att du tryggt och säkert kan navigera dig hem om du är långt ute på en större sjö. Finns det farliga råkar så kan du följa ett "spår" i din navigator, så att du hittar rätt utan att plurra.


Det alternativa systemet "Android" som används av t.ex. HTC, Samsung och andra mobiler.

Men helt kan aldrig telefonen ersätta kompassen och ditt egna omdöme eftersom systemet kan gå ned och täckningen upphöra. Oftast så är GPS-funktionen knuten till mastnätet och upphör vid ett fel på detta. Telefonen kan också haverera där just fukt och kyla kan ställa till det om du har otur. Liksom om du skulle tappa telefonen mot isen, eller ännu värre att du tappar den i snön eller på isen, utan att du vet om detta och den går förlorad eller blir förstörd. Felaktigt förvarad, så kan du rent av tappa telefonen i ditt pimpelhål och detta gör ofelbart ett abrupt slut på luren som INTE tål någon som helst väta! En tappad lur i ett pimpelhål betyder en förlorad apparat och en allriskförsäkring s.k. "drulleförsäkring" kan vara lämplig att teckna INNAN olyckan skulle vara framme.Bäst är att ha luren i ett vattentätt fodral, gärna med ett "senilsnöre" runt halsen om man skulle fumla i kylan.

Men faktum kvarstår du har en oanad möjlighet att t.ex. genom olika programfunktioner kunna "märka ut" dina fiskeplatser i din smarta telefon och detta är bara en inledning av alla andra otroliga funktioner och möjligheter som finns till hands med en smartphone.

Skarpa kameror i mobilerna som ger dig fantastiska bilder och filmklipp från fisket ute på isen!


En HTC Android-telefon (numera föråldrad), men visande principen med en trådlös Jabra handsfree öronsnäcka som styrs med hjälp av s.k. "Blåtand" (Bluetooth).

Kameran var näst intill usel på de första kameramobilerna men detta har radikalt ändrats under de sista åren. "Sämst" var nästan ändå de kameror som satt i det tidigare iPhone-modellerna. . Dock så har kamerorna utevecklats på ett fantastiskt sätt i de senare modellerna, särskilt i de något otympligare Plus-modellerna..

 


En annan Android-telefon, Sony Experia V som ville vara med och utmana iPhone och de andra lurarna!
Vad som är intressant för oss isfiskare är att telefonen ovan ska vara vattentålig och kanske mer lämpad för pimpelfisket.

På de flesta moderna smarta telefoner så kan du filma i HD-kvalité och detta öppnar för många roliga filmklipp från fisketurerna som du kan njuta av när isarna saknas och du får "brasfiska" istället. Sålunda så är kamerorna i mobilerna trots allt rätt vassa idag och lätta att alltid ha till hands men de kan aldrig helt ersätta de ordinarie digitalkamerorna med sina kamerahus för att zooma och med sina linssystem för de ultimata knivskarpa bilderna.

En systemkamera ger därför alltid de absolut skarpaste och ojämförbart proffsigaste bilderna med skärpa och djup i såväl mikro som makro, vilket aldrig kan uppnås på samma vis i en kameramobil. Men att släpa på en tung systemkamera, som kan skadas av köld och väta är heller ej att rekommendera, när du lätt har med dig en smart mobil i en innerficka. Läs mer om actionkamerorna som ett mycket bra komplement eller alternativ längre ned. Men onekligen så har du dock ett riktigt "vasst verktyg" för din foto och film-dokumentation på fisketuren genom din smartphone, vilken också "kan så mycket mer" än bara filma och ta bilder!

Direkt uppkoppling mot nätet och sociala webbsidor ger i princip en "live-känsla från fisketuren!


De sociala nätverken är flera och mycket uppskattade av de flesta. Här "Twitter, Facebook samt bildnätverket Flickr.

De nya mobilernas "oändliga möjligheter" skapar ständigt nya funktioner genom att du har en ständig uppkoppling mot nätet. Ofta så har mobiloperatörerna förmånliga avtal knutna till din smartphone, förutsatt att du då har en s.k. bindningstid mot denna och telefonen är därmed "låst". Du har då möjlighet till att ladda ned och ta emot stora volymer data vilket öppnar enorma dörrar för din kommunikation med omvärlden från din fisketur. Webbsidan Youtube som helt är koncentrerade på att förmedla filmklipp från hela världen ger dig möjlighet att direkt ladda upp ett klipp ute från isen på din eller dina kollegors storfångst och fiskeäventyr. Mer om upplåsning, (jailbreakning) av mobiltelefoner kommer längre ned.

Ännu mer utvecklat är det sociala nätverket Facebook som du sett exempel på här på Pimpelforum. Just nu så är detta sociala nätverk nära nog oslagbart beroende på dess popularitet och lättarbetade gränssnitt. Det är något undertecknad valt att utnyttja nära nog maximalt, beträffande bildmaterial från fisketurerna. Dessa återfinner du som bekant här på P.F. där vi också har en dedikerad webbsida på FB med namnet "Pimpelforum på Facebook" Andra fotorelaterade webbsajter för direkt mobiluppladdning på nätet är t.ex. Flickr. Utöver det så finns t.ex. Twitter där du kan kommunicera med omvärlden med små korta meningar. Ett annat socialt bild-nätverk är Instagram

Men den mest omfattande och rent LIVE-relaterade webbsidan var nog Bambuser som gav dig möjlighet att i realtid "sända ut" videomaterial direkt ute från isarna.
Nu har även Facebook med flera sociala media denna tjänsten att tillgå och är nu populär att använda på gott och ont. Men beträffande det svenska och Malmö-baserade företaget Bambuser som var pionjärer, så blev det känt då många i sina kameramobiler dokumenterade de dramatiska händelserna i realtid från alla revolutionerna i arabvärlden sedan i vintern och framåt under 2011. Med kameramobilen i din hand så har du en nära nog obegränsad möjlighet att dokumentera dina fisketurer live istället numera!

Messenger är en avknoppning av Facebook där man kan skicka bilder och meddelanden direkt till varandra utan att andra får reda på detta vilket kan vara bra emellanåt. Ett annat sätt är att bilda Facebook-grupper som är öppna eller slutna med ett vissta antal medlemmar, där man kan kommunicera med varandra inför och under fiske. Men fisketuren är ändå främst tänkt att vara en traditionell avkoppling där man kanske lägger sådant åt sidan.

Smarta telefoner gör att du kan orientera dig ute på sjön!

Utvecklingen av GPS-liknande karttjänster har också tagit viktiga steg framåt och i princip kan man klara sig utan kompass. Men man ska ändå ha denna billiga livförsäkring med sig om telefonen skulle haverera, förloras eller slockna i kylan. Men de nya tjänsterna som t.ex. Google Maps innebär att man kan orientera sig på sjön till sina fiskeplatser. Hittar man en bra fiskeplats så kan man märka ut denna genom att "släppa en kartnål" som sedan sparas. Detta är ovärderligt om man befinner sig på en större sjö med få orienteringspunkter. Liksom om det är nedsatt sikt beroende på dimma eller snö vid fisket. Många mobiler har en inbyggd kompass som innebär att man kan navigera med hjälp av denna till en viss fiskeplats. I Google Maps så kan du även ladda ned kartor för att köra offline vid dålig eller obefintlig teckning. Även utvecklingen av fina djupkartor pågår och kan laddas ned i din telefon för att söka efter en viss grynna som exempel.
Men som tidigare så är en riktig liten kompass viktig om luren skulle paja.

Mera orientering på fiskevattnet! - En digital fiskedagbok med oanade möjligheter... - Fiskeloggen är här!


Fiskeloggen är utarbetad för främst Iphone och är på väg att bli ett ultimat verktyg för dina fisketurer där du även ser funktionen "släppt kartnål" på bilden ovan.

Du kan med en ytterligare vass applikation dokumentera din fisketur i en digital "fiskedagbok" med såväl dina upplevelser som med rådata. Exemplet ovan visar programmet "Fiskeloggen" och det är helt nytt på marknaden. Ännu så har få kommentarer och erfarenheter kunnat presenteras, -så nytt är programmet. Det finns alltså fiskedagböcker för din mobil där du genom din GPS-funktion kan positionera din fiskeplats. (Så småningom så kommer även funktioner som innebär att du även ta en eller flera bilder som du kan "låsa" mot din specifika fiskeplats.) Redan nu så används en GPS-funktion som bas i Fiskeloggen. På så sätt så kan du genom detta programmet alltid hitta tillbaka till ditt favoritfiskeställe på någon meter när. Genom programmet så kan du knyta aktuella väderdata till just den fisketuren som barometerstånd, vädertyp och kommande väderleksförändringar. Du kan också lägga in vilka fiskemetoder och vilka redskap och beten du använt för fångsten. Fler program av andra tillverkare finns eller håller på att utvecklas framöver...

Framtida vidareutveckling av fiskedatabaser för din smarta mobil...

Ytterligare data med utvalda fiskarter som du fångat på den fisketuren kan komma att plockas från en databas i programmet eller mot webben. Du lägger in dina olika fiskeredskap i filen för den fisketuren som t.ex. "Abborre 1230 gram - TEHO pimpelspö - flätlina 0,10 mm - VIM-pirken 57 mm - garn-limkrok röd-vit med vit maggot" Det betyder att du exakt kan definiera dina fiskar vid ett aktuellt tillfälle. Du kan omvänt även föra databas på dina "dåliga fisketurer" och på så sätt även avgöra om det är "lönt" eller ej att bege sig ut på den aktuella sjön och fiskeplatsen eller ej. Du kan sedan dessutom antingen behålla alla dessa värdefulla data för dig själv eller dela med dig till dina fiskekompisar eller till allmänheten. Givetvis så kan du smidigt överföra dina filer till din stordator där hemma eller direkt mot en server på webben. Det återkommer jag till längre fram. Vad man dock ska vara vaksam på är att man ska kolla om programmen kostar att använda och vad detta då kostar per tillfälle!

Digitala fiskekort, sjöinformation och fisketips via din smartphone!


Den nyutvecklade tjänsten "iFiske.se" (här för iPhone), ger dig nu möjlighet att köpa fiskekort direkt i mobilen..

Du kommer fram till en sjö som du kanske aldrig fiskat på innan men vet att man får lov att fiska på. Då uppstår genast frågan: "Hur och var köper jag fiskekortet till sjön?" Sedan flera år tillbaka så kan du redan t.ex. köpa ett giltigt färdbevis för resa med allmänna kommunikationer. Så fungerar det i Göteborg på Västtrafik, där du kan köpa en s.k. "SMS-biljett" genom en app, för färd under en begränsad tid. Den funktionen bygger på din position och vilka buss eller spårvagnslinjer som passerar där du står. Du slår ett speciellt SMS-nummer i din telefon och efter några sekunder så får du en bekräftelse på en köpt biljett. Avgiften tas sedan ut i samband med mobilräkningen eller skickas hem på en vanlig faktura.

Samma system har nu lanserats för kortfiske på många sjöar där du bekvämt löser ett "digitalt fiskekort" för sjön. tjänsten "iFiske.se har ett köpsystem som ger dig en fantastisk frihet att bestämma när du ska köpa ditt fiskekort och löser därmed många praktiska problem. Du behöver inte leta upp försäljningsställen för fiskekorten. Det innebär att du därmed sparar tid och även pengar. Nackdelen är att tjänsten fortfarande är i sin linda och att inte så många fiskevatten ännu är knutna till iFiske.se. Men efterhand så kommer allt fler fiskevårdsområden upptäcka tjänsten och även för dessa så är fördelarna många. De slipper krånglande fiskekortautomater eller ständig bemanning på försäljningsställena. Man slipper även hantering av kontanter och papper för fiskekorten. Dessutom kan du få aktuell information om fiskevattnet och vilka fiskarter som finns. Framtiden pekar åter för den smarta mobilen du säkert redan äger i din hand!

Din smartphone kan knytas mot andra likvärdiga smartphones i ett litet nätverk...


Ännu en tjänst där du kan koppla ihop dig i ett digitalt nätverk som gör att du och de andra kan se era positioner!

Det finns nära nog inga gränser för de olika användningsområden som en smartphone kan utföra. Genom speciella småprogram - "appar" som kan laddas ned direkt i telefonen på t.ex. en grupp om 2-4 personer eller flera, som fiskar ofta tillsammans så kan du "nätverka" snabbt. Ett av exemplen är ovan av ett sådant program med det resoluta namnet "Tracking" (här för IPHONE) På t.ex. en pimpeltävling så kan du därmed "spåra" dina andra fiskekamrater genom kartor och via GPS-funktionen. Denna typ av "app" utvecklades främst för spårning av barn och ungdomar avsedd för oroliga föräldrar. De anslutna användarna är listade med valda namn och telefonnummer. Ytterligare en variant är apples egna "Hitta min iPhone" som du laddar ned och dockar ihop med dina fiskekompisar.

Med detta programmet så kan du få och ge information om ett "bra fiske" på isen och så här skulle det kanske kunna se ut i ett fyrmanna-lag där ni "döpt" era smarta mobiler i programmet för "Nalle 1-4": "Meddelande från "Nalle 3" - Bra fiske vid grynnan jag befinner mig på nu - Kom hit!" Genom en vibration eller liten signal så blir du varse meddelandet utan att dina konkurrenter i din omgivning märker det. Det är bara att lyfta och bege sig dit. En annan fördel med spårningsfunktionen är att du lätt kan leta reda på en "borttappad" fiskekompis genom att bara titta på kartan och dennes position. Den svenska tjänsten "Lociloci" arbetar just i detta segmentet men har fått kritik för just bristande säkerhet. Därför så ska man noggrant överväga innan man ansluter sig till en sådan tjänst. En länk till Lociloci och till "Hitta min iPhone"finns dock nedan.

Allt har ju sålunda en baksida och det gäller att kanske ha möjlighet att stänga av funktionen så att integriteten ej kränks, när ni inte är på fisketur. En annan är ren etik - Går tjusningen förlorad på en fisketävling om man har ett ojämförbart försprång mot konkurrenten? Regler för detta finns beroende på vilken fisketävling du befinner dig på. Vissa kräver att du stänger av din mobil, vilket dock kan vara direkt farligt om du skulle hamna i nöd. Därför så brukar en "oskriven lag" bestämma att ska man tävla så ska det ske på lika villkor och man låter bli denna typen av tekniskt överläge. Men onekligen så öppnar det dörrar för ett spännande fiske i "High-Tech"-miljö...

Radio och eller teve - på nätet precis när du vill och hur du vill...


Teve och radio får du i den smarta nallen med en kristallklar "mottagning" tack vare den digitala tekniken.
Iphone är dessutom en av de få mobilerna som du kan lyssna direkt på utan att använda ett headset.

Till detta så kommer givetvis möjligheten att på fisketuren eller vid en rast eller paus hålla dig ständigt informerad om vad som händer i din omvärld. Du kan ha din radio på som nu finns som en applikation från Sveriges Radio och få digital radio mottagen. Kanske är det ett favoritprogram du inte vill missa och musik som gör dig till en "bättre fiskare" på en tävling. Du kan se på teve direkt i mobilen med såväl klipp som live-sändningar på eller till och ifrån fisketuren, förutsatt (givetvis) att du inte kör och ser på teve samtidigt!!

SVT Play och TV4 play är ett par av exemplen på denna typ av webbsändningar. Till detta så finns Spotify där du kan lyssna på "streamad" musik och musikspelare för eget lagrat material. Även här så är utbudet numera nära nog obegränsat. Men inget av detta slår den verkliga upplevelsen och naturens "egna ljud" ute på isen som t.ex. skogarnas sus och korpens ensliga och mäktiga skrik som ekar över nejden. Därför så rekommenderas du att umgås med fiskekompisarna istället och av naturens egna skönhet och musik...

.Massor av "appar" ger dig ett otal andra viktiga funktioner att tillgå!


Applikationer, s.k. "appar är en framtida plattform för data och IT-utvecklare, där vi bara sett början än så länge...

Inte bara under själva fisket så har du hjälp av din smartphone. Du kan ta reda på var närmsta bensinstation finns och du får reda på vilket bensinbolag du har förmånliga avtal med, som ligger närmst på väg till och ifrån fisketurerna. Du får en direkt uppdaterad trafikinformation med fartgränser, pågående vägarbeten skedda trafikolyckor etc. Du kan leta upp en restaurang, ett speciellt matställe o.s.v.


De rätt nya banktjänsterna Bank-ID och SWISH har slagit igenom på allvar och ersätter i många fall kontanterna som nyligen helt har bytts ut i Sverige...

Bank-id och SWISH - Banktjänster med stor genomslagskraft!
I takt med att säkerheten ökar och det krävs digitala certifikat som inloggning, lösen och bank-id, -så ökar säkerheten för mobila banklösningar. De senaste som nu gjort succé är Bank-ID och SWISH där man kan legitimera sig och föra över pengar samt betala genom en app. Alla svenska banker är som regel kopplade mot SWISH. Där kan du betala såväl fiskekort som fiskeredskap till anknutna butiker och försäljningsställen. Du kan även "swisha" pengar till en annan privatperson om denne är ansluten. På så sätt kan man smidigt göra upp sina förehavanden emellan med hjälp av mobilerna.
Men två saker är dock viktiga: Täckning krävs både för telefonen till nätet och på kontot för transaktionen!

Du kan även leta reda på uttagsautomater för kontanter, apotek, polis m.m. Givetvis även var du kan handla fiskeredskap och när dessa håller öppet, telefonnummer o.s.v. Du kan online beställa redskap, beten m.m. för avhämtning innan fisketuren. Du kan på isen t.o.m. använda en iPhone som handvärmare!! - Det finns alltså en fungerande applikation där telefonen blir varm (!!), men tänk på att detta verkligen slösar batteri! Andra mer praktiska och vettiga funktioner är t.ex. en ficklampa som använder kamerablixten som ljuskälla. Men även här så bör du vara sparsam eftersom denna funktion också "äter batteri".


Ännu en av de närmast makalösa och otroliga funktionerna i en smart telefon - "förstoringsglaset" som hjälper oss med en sämre syn!

Har du glömt glasögonen så kan du ha hjälp med applikationen "Magnifying Glass" som nyttjar kamerafunktionen att förstora upp ett föremål. Det kan vara knepigt och trixigt att använda detta och samtidigt "pricka rätt" med dina köldstela fingrar, vid att t.ex. knyta om en lina. Men det fungerar! En annan app, vädersajten "Klart. se" ger dig en möjlighet att se väderprognoser timme för timme och webbsidor för mobiler ger dig aktuella radarbilder som förhindrar att du överraskas av annalkande snöoväder till exempel. Kalender och klocka med timerfunktioner ger dig bekvämt påminnelser när du behöver detta.

Det finns på vissa smartphones en inbyggd termometer medan du har mest nytta av den funktionen, appen som ger dig den aktuella temperaturen från närmaste mätstation istället och dessa ligger numera ganska tätt i ett nätverk över hela landet. Det innebär att du kan få den aktuella temperaturen vid sjön du befinner dig på. En app som ger dig GPS-positioner kopplat mot RT90-systemet finns också att tillgå om du vill jämföra din position på en vanlig karta.


Tänk på att skydda din smarta och dyra telefon från kyla, smuts, fiskslem, fukt och väta. För detta tål de äldre nallarna ej riktigt trots påstått vattenskydd...

Medaljen som ju som bekant nästan alltid en baksida och orsakerna är flera. Det främsta är att dessa mobiler är mycket avancerade och därmed lättare kan haverera av olika anledningar. Främst så är det fukten och vätan som ställer till det. Därför så bör man skydda sin smartphone med ett ytterhölje. Fiskslem, svett och vatten är stora hot mot mobilen men även kylan kan skada din telefon om den ej skyddas. Undertecknad har dock använt en IPHONE 3G S utan problem ute på isarna, även i skarp kyla. Senare även modellerna 4 och 4 S. Jag har använt ett GRIFFIN-fodral som skyddar luren på ett suveränt sätt mot repor, tryck och andra onödiga påfrestningar. Dessutom så har den exponerats ytterst kort tid för kylan och mestadels legat i en lagom tempererad ficka i jackan innanför overallen. På min senare 4S så använde jag ett GRIFFIN-fodral med stor framgång, som du ser på en bild på längre ned. Senare modeller undertecknad ägt: 5S och 6 S har fungerat ypperligt såväl med och utan vattentätt skydd men med någon form av skydd på. Telefonerna förvarar jag i jackans innerficka, jag bär under flytovarallen..

Vädret blir oftast dåligt med dimma, snö, regn eller liknande och har du med din smarttelefon så ska du köpa ett vattentätt skyddshölje som ett tillbehör. Förutsatt att du inte har en extra skyddad telefon redan. Skydden finns att få tag på i välsorterade butiker som t.ex. Jula, Claes Ohlsson samt i affärer som säljer mobiltelefoner, databutiker m.fl. Att sedan använda din smarta mobil med måtta är givetvis för de flesta som är inbitna sportfiskare en självklarhet. Värre är det med den nya unga generationen som "har svårt" att skiljas från sin nalle genom det ständiga "messandet" (SMS, MMS), "Face-bookandet" och "twittrandet" med sina kompisar.

Har du "problem" med detta så är det klokt att lämna den smarta mobilen hemma och ha en enklare lur med sig ut. Du kan då nå dina nära och kära, fiskekompisar m.fl. utan att störas av ständiga sms och andra meddelanden. Du kan ju komma i nöd och behöva ringa efter hjälp om du t.ex. ramlat och brutit benet ute på isen. Något att verkligen tänka på om du fiskar ensam. Därför så bör man alltid vara minst två stycken på fisketuren eller fler. Oavsett vilket så kan du om du är klok och förnuftig ha den smarta mobilen som ett perfekt ultimat hjälpmedel ute på isen. Du kan ju faktiskt inte fiska på "riktigt" enbart med din mobil... Där går tradition och gammalt istället hand i hand med det "nya", för du måste ju ha skrylla, isborr, spö, krok och beten med dig, för att få en bra fisketur...


Ett praktiskt (?) hjälpmedel är speciella vantar / handskar med en kapacitiv egenskap, som man kan manövrera sin telefon med.
Men tänk på att väta och fiskslem gör vantarna opraktiska och "äckliga"om de utsätts för detta och då istället kanske kan skada telefonen...
 

Något om kapacitiv teknologi:

Det som gör att man kan utföra olika kommandon på skärmen med enbart sina fingar bygger på att alla har små elektriska svaga strömmar i kroppen. Detta utnyttjas av skärmarna och innebär att fingerns svaga elektriska ström utgör ett gränssnitt ("verktyg") mot skärmens yta. Det innebär att man kan utföra alla de kommandon som telefonen har inlagrade i sina system. Men så fort man har en handske, vante etc. så går denna funktionen förlorad. Man måste ta av sig handsken för att kunna använda sin mobil. Men en rätt ny uppfinning innebär att man kan använda speciella handskar eller vantar. med s.k. kapacitiv egenskap och använda sin mobil utan att frysa. Dock så har det sina nackdelar vid fiske då väta, snö, is och fiskslem snabbt förstör dessa vantar och även kanske själva telefonen. Därför så är dessa vantar kanske mer lämpade för annat än just vid fiske. Bilden på vantarna ovan utgör också en länk till hur en sådan vante fungerar på sajten 99MAC.se. Där finns även en liten video som illustrerar vantarnas egenheter.

En länk till Wikipedia om detta: PEKSKÄRMAR - RESISTIVITET & KAPACIVITET

Risker med en förtida upplåsning av telefonen s.k. "Jailbreak...


Att låsa upp telefonen i förtid, s.k "jailbreak" kan innebära stora risker som kan ödelägga såväl din telefon som dator...

När det gäller bindningstiden mot en enskild operatör så kan detta vara till nackdel om operatören saknar täckning på just "din favoritsjö". Det finns då en del piratprogram där man kan "tjuvöppna", d.v.s. låsa upp telefonen i förtid utan operatörens tillstånd. Det kallas för att Jailbreaka <Uttalas: "jäjlbräjka">, telefonen så att den går att använda med de övriga konkurrerande operatörerna. Men det kan också innebära stora risker för virus som kan drabba datorn som jailbreakningen utförs ifrån och som även då även kan drabba telefonen.

Mindre seriösa sajter finns på webben där elakartade program "gratis" lockar till experiment för att få sin telefon upplåst i förtid. Slutresultatet kan då istället bli en fördärvad programvara i såväl telefon som dator och inga som helst garantier gäller då. Det finns "elaka program" på nätet som istället fyller datorn och din telefon med virus. Dessutom så har uppdateringarna för IPHONE med programmet iTunes ett inbyggt säkerhetssystem, som när telefonen dockas för uppdateringar, automatiskt tar bort jailbreakningen och att telefonen på nytt blir "låst" mot din ursprungliga operatör. Normalt så ligger detta avtal på 12, 18 eller 24 månader och låses sedan upp automatiskt eller efter önskemål av kunden, när bindningstiden gått ut. Klokast är att inte experimentera med detta om telefonen sedan skulle haverera, för inga garantier gäller längre för en "jailbreakad" telefon...

Har du två telefoner kan du utnyttja "mobil surfpunkt" (Wi-Fi)i stället. - Men se upp!

Inte allt för sällan så äger de flesta av oss mer än en mobiltelefon och har den ene den "rätta täckningen" så kan du använda denna som en "mobil surfpunkt" vilket innebär att du kan surfa via denna telefonen ut på nätet. För att utnyttja denna tjänsten så öppnar du delningscenter (Wi-Fi) i de båda telefonerna och parkopplar dessa. Detta tillvägagångssätt används även när man vistas i olika surfzoner. Tänk bara på att din telefon kan bli sårbar för illasinnade nätverk där de kan komma över dina koder till banken m.m. Tänk också på att detta tillvägagångssätt "äter batteri" på bägge telefonerna, särskilt ute i kylan.

Ökad trängsel på 3G-nätet och försenad utbyggnad av 4G-systemet gav problem med smarta mobiler på vissa håll!

Olyckligtvis så har det enorma uppsvinget av antalet användare som har smarta mobiler gett upphov till ett oväntat problem. Det handlar om en ren "trängsel" på 3G-nätet. Orsaken är att de olika mobiloperatörerna inte hängt med i svängarna i utbyggnaderna av mastnätet. 4G-systemet är dock i en stark utbyggnadsfas. Därför så har tidigare det befintliga 3G nätet blivit utnyttjat till bristningsgränsen. Det märktes på att man inte kommer in på webbsidor eller kan ta emot / skicka data, ringa etc. trots full täckning. Sådant är är ytterst frustrerande och kan vara av livsavgörande karaktär. En annan orsak kan kan härledas tillbaka till den djupa ekonomiska kris som uppstod år 2008. Den har faktiskt ännu ej släppt helt. Men de senaste åren så har det hela dock förbättrats avsevärt och hösten 2017 så var 4 G nätet väl utbyggt nästan överallt. Nu så går utvecklingen vidare mot ännu snabbare överföringar i ett framtida 5G - nät.

Ett litet knep vid dålig mottagning kan vara att "växla ned" till GPRS och EDGE -kommunikation på sin mobil, vilket betyder att man går över det alltjämnt befintliga 2G-nätet. Detta sker automatiskt numera. Man får en betydligt långsammare uppkoppling men man kommer åtminstone fram till viss del i vart fall.

Smarta tillbehör till smarta mobiler!


Ett yttre skyddshölje som t.ex. detta från LifeProof skyddar din telefon mot yttre hot som fukt, väta, fiskslem, snö, is och i viss mån även kyla.
Skyddet ska tåla 2 meters vattendjup och numera finns skydd för nedåt 10 meter.

Som alltid så finns det en omfattande flora av tillbehör där en hel del kanske kan betraktas som "onödiga" med "bling-bling" som unga småflickor gillar att "pimpa" sin telefon med. Som t.ex. glittriga rosa fodral, kedjor med blinkande dioder etc. och annat krams.

Men det finns också mer seriösa tillbehör som kan "rädda" din nalle på fisketuren om något skulle hända. Vad jag tänker på är givetvis de mer eller mindre vattentäta höljen som finns att köpa för att skydda din telefon mot fallskador, stötar, väta, is och snö. Med dessa fodral så tål telefonen en "smäll mot isen" och viss väta samt skyddar delvis mot kylan.Denna typ av ytterhölje är mer eller en mindre en nödvändig investering för oss pimpelfiskare. Bilderna ovan och nedan länkar dessutom till de båda tillverkarna av mobil-skydden.


Ett yttre skyddshölje som t.ex. detta från GRIFFIN , vilken kan fästas i din livrem, som skyddar din telefon men den är INTE helt vattentät som i exemplet ovan.

Ett vanligt fodral som oftast benämns "skal", är också bra att ha, gärna i gummi eller något annat stötupptagande och vattenavvisande material. En ytterväska i läder eller liknande med en "flip-up lucka" skyddar din telefon ytterligare. Krusell har dessutom en insydd skyddsplåt i plast innanför lädret, som ger en styv belastningsyta som skyddar din display mot kross eller knäck-skador. Men med den "militära" typen av tuffa skal som visas ovan, så behöver du inte något annat skydd för din mobil.


Copter display skyddsfilm mot repor är en viktig investering som skyddar glaset på din telefon.

Ett ytterligare skydd för displayen på telefonen är en supertunn och superstark skyddsfilm. "Copter" är ett exempel på ett fabrikat som utnyttjar teknologin från den amerikanska militären där man skyddar helikoptrarnas rotorblad mot repor. Denna film finns även att köpa till ett förmånligt pris för din telefon och skyddar mot repor i glaset. Tänk också på att IPHONE till stora delar består av glas! Hantera därför telefonen med varsamhet. Detta gäller ju för i princip ALLA smartphones och märket "Copter" finns givetvis även  som ett tillbehör för många  andra märken av mobiler.

Ett annat bra tillbehör som man ofta kan få hos en mobiltelefonhandlare är ett "senilsnöre", likt de man använder för glasögon. Här så fäster man en liten ögla i telefonen som sedan ansluts med ett snabbfäste till ett band i konstmaterial. Detta hängs sedan om halsen och med ett tillräckligt långt band så kan du använda din nalle utan problem. Skulle den sedan glida ur din ficka eller dina händer, så hänger den kvar i bandet, utan att du tappar den.

Ett annat tillbehör är en hållare som praktiskt fästs på instrumentpanelen eller mot vindrutan i bilen. Kombinerat med en laddare så får du en perfekt återladdning av nallen, på väg hem från fisketuren. Den är oftast gjord för att nyttja GPS-funktionen när du är ute och navigerar med hjälp av telefonen. Ett ytterligare tillbehör är en FM-sändare, en s.k. transmitter som ansluts under din IPHONE. Med denna så kan du "sända" din egna musik till bilens FM-radio eller ta emot din lokala radiostation för att höra dina lokala nyheter hemifrån. Ljudet är hyfsat men tänk på att välja en FM-sändare med strömanslutning, annars så kan batteriet ta slut onödigt tidigt. Dessutom så laddar den din nalle samtidigt istället! Läs mer om USB längre ned.


De nya actionkamerorna är mer lämpade för riktigt tuffa tag på isarna än kameramobilerna!

En sidekick om Action Cam...

Vår värld fylls allt mer av tekniska prylar. Och en sak som hamnat i skymundan här tidigare, -men som tas upp här nu, är de rätt så nya "actionkamerorna". Vad som är så speciellt med dessa är att tekniken även här har tagit ett panterspräng framåt. En actionkamera är nästan alltid inkapslad för att tåla stora påfrestningar, smuts, väta och kyla. De är små och smidiga och kan monteras på många olika sätt. På huvudet i hjälmar, på bröstet, på instrumentbrädor i bilar (dash-cams) och mycket mera. De är utrustade med ett microchip för mycket hög lagringskapacitet som ganska lätt kan bytas ut. Oftast är det ett litet SIM-kort (Nano-SIM) som sitter i dessa. Upp emot 256 gigabyte finns att tillgå. Inte allt för sällan så klarar de höga vattentryck på mellan 40 - 60 meter men kolla noga på den kamera du funderar på!

Kameran kan sedan filma upp till 4K på värstingmodellerna, (En enorm upplösning) där man även kan få ut knivskarpa bilder i fotokvalité från själva klippen. Vanlig fotografering går givetvis också att göra. Men mest används video-funktionen där action-lagda killar och tjejer gärna visar sina "stunts" på brädan, skidorna, basketmatchen eller i någon parkourövning i storstäderna. Kamerorna är även vanliga vid bergsklättring, dykningar i havet och på korallrev i varmare breddgrader och används av polis och annan personal med skyddsklassning som kroppskameror. Men även vi vanliga sportfiskare kan ha stor glädje av kameran som vida överlägset slår mobilerna i okänslighet. Du kan filma djupt ned i det iskalla vattnet när du pimpelfiskar och dokumentera när fisken hugger! Du kan ha kameran fäst på dig eller vid sidan om när du fiskar för att dokumentera det hela.

Sedan kan du smidigt föra över videosekvensen (om du har täckning) till mobilen om den ej är allt för omfattande och lägga ut denna från fiskeplatsen via WI-FI eller Bluetooth. Men man kan också föra över bilder och filmer på traditionellt sätt till datorn via kabel eller kortläsare. De senare kamerorna är dessutom styrda av röstkommandon som läses in enligt ett schema i kameran för att man ska kunna filma omedelbart utan mekanisk aktivering av kameran. Då utvecklingen skenar även här så är möjligheterna nästan obegränsade för denna rätt nya prylen...


Wifi har öppnat många möjligheter som tex. möjliggöra att man "delar ut" en ekolodsbild till mobil eller surfplatta!

Något om WiFi....

WiFi är en unik lösning för att upprätta trådlösa nätverk mellan olika fasta eller mobila enheter som servrar, routrar eller mobiler emellan och surfplattor. Men även andra produkter som nya ekolod har numera denna funktion inbyggd, liksom den nyss nämnda actionkameran ovan. Detta öppnar sålunda mycket stora möjligheter att styra och presentera applikationer mot uppkopplade enheter. Det ska dock ej blandas ihop med Bluetooth nedan, även om funktionerna påminner om varandra. De nyss nämnda actionkamerorna sturs ofta både med WiFi och eller Bluetooth.

Det senaste är ekolod där man kan "dela ut" en ekolodsbild till en eller flera mobiler eller surfplattor så man kan se denna. Vid pimpelfiske är mobilen att föredra då kylan såväl kan ge driftstörningar och kanske även skada surfplattan, trots skydd. Tänk även på att WiFi drar batteri på enheterna! Men tekniken är ändå så bra att den bör uppmärksammas. Läs mer om WiFi HÄR


Blåtand eller "Bluetooth" är ett insticksprogram som oftast finns inbyggt i din moderna smarta mobil och medger en trådlös anslutning av olika tillbehör.

Något om Bluetooth, blåtand....
Den trådlösa anslutningen med Bluetooth är ett annat uppskattat system som du kan ansluta trådlöst med mot t.ex. en dator men även en trådlös hörsnäcka som medger handsfree överföring om det ringer. Du kan med ett enkelt kommando svara, utan att detta nämnvärt påverkar ditt fiskande. Jag har många gånger "suttit i telefon" och pratat medan jag samtidigt fiskat och fått fisk! Blåtanden har i många fall ersatt den infraröda dataöverföringen. Det finns mer att läsa om Bluetooth i länkarna längre ned på sidan.

Med Bluetooth-tekniken så kan du också ansluta dig mot TV:n på t.ex. en iPhone med en liten box, - Apple TV och sedan trådlöst "strömma" bilder eller filmklipp från dagens fisketur ur din smarta mobil och skryta för den egna familjen eller inför dina kompisar! Hemnätverk är en annan trådlös elegant lösning där du knyter ihop alla apparater i det "smarta hemmet" med en trådlös router. Apple-TV nedan är ett exempel på nyttjande av ett trådlöst nätverk, där du parkopplar smarttelefoner, surplattor med TV eller larmsystem etc.


En USB-kontakt med den omisskänliga symbolen på kontakten.

Något om USB....
USB står för Universal Serial Bus och är ett fantastiskt verktyg för att ansluta och driva olika elektroniska prylar tillsammans med din dator. USB finns i generation 1, 2 och 3 där USB 2 och 3 är den senare och bättre tekniken för digital överföring av data samt strömförsörjning. Detta har tack vare driftiga företag även utvecklats för det mobila livet. Tillsammans med en kontakt för bilens cigarettuttag med övergång till USB och en kabel med anslutning för smartphones så är du väl rustad för fisketuren. Det är bara att ansluta på väg till eller ifrån fisket och du har alltid en väl laddad telefon. Tänk bara på att anslutningarna mot själva telefonerna skiljer sig från märke till märke. Det finns mer att läsa om USB i länkarna längre ned på sidan.


Apple TV är ännu ett fantastiskt tillbehör som gör att du trådlöst genom Wi-Fi, kan visa dina fiskebilder och filmklipp från pimpelturen på TV.
Även systemet Cromecaster har en snarlik funktion där du kan strömma bilder och filmer på din TV !

Trots allt detta är utvecklingen av "smarta mobiler" ännu i sin linda...


iTunes "iCloud" eller "molnet" innebär en ny trådlös överföring av alla dina bild, ljud och videofiler etc. till en fjärrserver.
Du kan sedan hämta ned dessa till din dator eller mobil när du vill och sparar (frigör) sålunda minneskapacitet t.ex. i din IPHONE.

Vi har nu kommit till slutet av detta avsnittet om "smarta mobiler" och trots att här har tagits upp många olika användningsområden och funktioner så finns mycket kvar som vi ej har berört av olika skäl. En sista vi ska nämna är tjänsten "Molnet" där du sparar upp alla dina filer på en fjärrserver som kan befinna sig precis var som helst i världen, men ändå "nära dig".

Du sparar utrymme på din smarta telefon samtidigt som om denna skulle havereras eller gå förlorad, så kan du ändå rädda dina filer, genom att gå in på din hemdator med ditt lösenord och tanka hem dessa. Utvecklingen har nästan antagit en grotesk skepnad i ständigt nya möjligheter. iCloud är en sådan där du nu har tillgång till dina viktiga filer oavsett var du befinner dig i världen. En trygghet men också kanske känsligt material för en hackers intrång. Men man ska tänka på att lagrngsutrymmet är begränsat och att man kanske måste köpa till extra utrymme inför fiskesemestern! Framtiden får utvisa hur det blir med den saken...

Framtida gränssnitt och möjligheter - En avrundning...

Utevecklingn går ständigt vidare och man talar nu om en framtida avveckling av mobilerna för ett nytt gränssnitt (möte mellan människa - maskin). Någon slags glasögon där man får informationen i dessa. Kanske linser eller något annat liknande. För en del år sedan kom Google Glass som skulle vara en informationssamlande pryl samt ett komplement till telefonerna. Dock har genomslaget ännu ej kommit för denna produkt som ännu är i sin linda och dessutom så stoppades utvecklingen upp år 2015. Läs mer om Google Glass HÄR

Många applikationer har ej så mycket med sportfiske eller isfiske att göra. En annan grej är att de yngre idag snabbt tar till sig den nya tekniken på ett helt annat sätt en de litet äldre. Men Pimpelforum har i vart fall gett en liten inblick i den ganska så helt nya värld denna teknik innebär. Efter datorn och Internets intåg under mitten av 90-talet så är den "mobila revolutionen" i ännu högre grad omvälvande för oss alla.

Ett nytt sätt att kommunicera och utnyttja tekniken ligger framför våra fötter i framtiden och ändå så har vi bara sett början på det hela. Samtidigt så finns oron att den nya tekniken går överstyr. Låt därför inte detta ta kontrollen helt och hållet, utan använd detta som en "krydda" för att förbättra tillvaron en smula. På så sätt så kan du ha kvar grundupplevelsen med att komma ut på isarna med skogarna och den vilda naturen runt i kring dig.

Låt därför inte den smarta mobilen störa "skogarnas brus och korpens ensliga skrik" i onödan...


Den nya tekniken får INTE förhindra de urspungliga värderingarna när vi är ute i naturen för att isfiska...

En rad betydelsefulla länkar till alla de ämnen som vi har tagit upp ovan:

Vi börjar med fakta-länkar om telefoner, surfplattor m.m. och dess tillbehör - (Klicka på "pilarna" eller de blåmarkerade texterna nedan):

Wikipedia om Smartphone
Wikipedia om operativsystemet "Android"
Wikipedia om Apple Iphone
Wikipedia om Apple Iphone operativsystem IOS
Aktuella fakta om Apple-produkter från 99 MAC.se
Wikipedia om Bluetooth
Wikipedia om USB - Universal Serial Bus
Wikipedia om SMS
Wikipedia om MMS
Apple om produkten iPad
Apple om tekniska fakta för iPhone 8, 8 Plus
Apple om tekniska fakta för iPhone 11

Länkar till olika tjänster för smart mobil - (Klicka på "pilarna" eller de blåmarkerade texterna nedan):

Ifiske.se - Lös ditt fiskekort digitalt via mobilen eller datorn!
Apple iTunes Store - webbsida - Ladda ned iTunes i din dator!
Länk till Google Play för applikationer och program
Apple - Hitta min iPhone - En positioneringstjänst för privatpersoner!
Apple om tjänsten iCloud

Länkar till olika operatörer och återförsäljare av mobiltelefoner, tillbehör m.m.:
Länk till TELIA mobiloperatör
Länk till TRE mobiloperatör.
Teknikmagasinet för telefoner och tillbehör.
Kjell & Company för tillbehör
Exempel-test av Magellan vattentätt skyddshölje för Iphone 4 år 2011